Jak vybrat domovní čističku odpadních vod (ČOV)

Publikováno: 01. 02. 2021 12 minut čtení
tapety-10.png
Stavíte rodinný dům v místech, kde se nenachází obecní kanalizace? V tom případě vás s největší pravděpodobností čeká pořízení domovní čistírny odpadních vod. Poradíme vám, jak vybrat domovní čističku odpadních vod (ČOV), na co si dát pozor a které konkrétní čistírny jsou nejlepší volbou.

Jak vybrat domovní čističku odpadních vod krok za krokem

Domovní čistírnu odpadních vod si zpravidla pořizujete jednou za život a s úmyslem, že vám bude sloužit dlouhé desítky let. Proto se nevyplácí podceňovat její výběr, na který si v dnešním článku posvítíme. 

Jestliže uvažujete nad tím, jak vybrat domovní čističku, měli byste se zajímat především o následující: 

 • Jaký objekt bude čistírna obsluhovat aneb Umístění čistírny 

 • Kolik osob bude čistírna obsluhovat aneb Počet EO (ekvivalentních osob)

 • Jak budete nakládat s přečištěnou vodou z čistírny aneb Způsob likvidace odpadních vod

 • Jakým způsobem budete povolovat stavbu čistírny aneb Typ povolení domovní ČOV

 • Jakou roli hraje při výběru čistírny její cena aneb Cena domovní ČOV

Umístění čističky odpadních vod 

První otázka, na kterou si musíte odpovědět, zní: K jakému objektu chcete čističku odpadních vod umístit? Ne vždy je totiž domovní čistička ideálním řešením, a to kvůli principu, na kterém funguje. 

Biologický proces čištění odpadních vod mají totiž na starosti bakterie, které ale vyžadují pravidelný přísun potravy (tj. splašků). V opačném případě hrozí jejich uhynutí, což negativně ovlivňuje funkci celé čistírny. Nemusíte se ale bát – vaši dvoutýdenní dovolenou u moře čistička zvládne. S většími výkyvy v provozu se ale nevypořádá. 

Čistírnu odpadních vod lze proto doporučit k objektům, které jsou využívané celoročně – typicky se jedná o rodinné domy, průmyslové objekty, ale také ubytovací zařízení, která fungují po celý rok. 

A jak vyřešit likvidaci odpadních vod na chatě nebo na chalupě? Zvolte tříkomorový septik, který představuje modernější variantu jímky.  

Domovní ČOV podle počtu EO

Jestliže si pokládáte otázku „jak vybrat domovní čističku“, bude vás zajímat také počet takzvaných ekvivalentních osob (EO), které bude čistírna obsluhovat. Co se skrývá pod označením EO a jak podle něj vybrat čističku? 

čistička odpadních vod Při výběru čističky odpadních vod se zajímejte především o to, pro kolik osob je navržená.

Pojem ekvivalentní osoba označuje průměrného člověka, který denně vyprodukuje 120–150 litrů odpadních vod. To znamená, že pokud vás v domě žije pět, pak hledáte čističku dimenzovanou pro pět EO. 

Nezapomeňte ale také na to, že čistička si musí poradit i s občasnými návštěvami. A pokud v horizontu pár let plánujete přírůstek do rodiny, i to je potřeba při výběru čističky zohlednit. 

Výhodou je, že domovní čističky odpadních vod jsou vždy přizpůsobené obsluze více osob v určitém rozsahu (např. domácí čistírna odpadních vod AT6 obslouží 1 až 5 osob). Pro zjednodušení jsme pro vás připravili přehlednou tabulku:

Počet uživatelů (EO)

1 rodina v domě

2 rodiny v domě

2

2–3 EO

3

2–5 EO

2–5 EO

4

3–7 EO

3–7 EO

5

3–7 EO

3–7 EO

6

3–7 EO

3–7 EO

V žádném případě nevolte čističku určenou pro menší počet lidí, než bude ve skutečnosti obsluhovat – například kvůli výhodnější ceně. Poddimenzovaná čistírna nebude stíhat přísun splašků zpracovávat, ty se následně budou hromadit a hnít. V lepším případě se to projeví nepříjemným zápachem z čistírny, v tom horším vás čeká pořízení zcela nového (výkonnějšího) zařízení. 

Způsob likvidace odpadních vod 

Přečištěním odpadních vod celý proces nekončí – stále zbývá dořešit otázku, kam s vodou z ČOV? 

A) Nechci využívat přečištěné vody z čističky a ani je vsakovat

 • Likvidace přečištěných vod do kanalizace, která není zakončena centrální čistírnou

 • Vypouštění přečištěných vod do povrchových vod v blízkosti nemovitosti (rybník, potok)

V těchto případech můžete sáhnout i po levnějších typech domovních čistíren, jako je například čistička Variocomp od společnosti ASIO.

B) Nechci využívat přečištěné vody z čističky, ale musím je vsakovat

 • Likvidace do podzemních vod – vsak

O tom, zda lze tuto možnost zvolit, rozhoduje přivolaný hydrogeolog. Ten zjistí, zda je váš pozemek pro vsak vhodný, a vypracuje vám hydrogeologický posudek. 

V tomto případě záleží také na tom, jakým způsobem budete chtít čističku povolit (viz níže). Pokud se rozhodnete pro ohlášení, pak vám nezbyde nic jiného, než si pořídit čistírnu s certifikací CE. Skvělou volbou je domácí čistírna odpadních vod AT6 od společnosti ABPlast.

C) Chci využívat přečištěné vody z čističky (např. na zalévání)

 • Likvidace do podzemních vod – vsak se zálivkou

Přečištěná voda z ČOV se dá využít k zálivce zahrady, což je jak ekonomicky, tak ekologicky výhodné. Stejně jako v případě vsaku bez zálivky se neobejdete bez kladného hydrogeologického posudku a v případě ČOV na ohlášení vybírejte výhradně z čistíren s certifikací CE. A aby toho nebylo málo – potřebovat budete domovní ČOV s retenční nádrží na vyčištěnou vodu. 

Typ povolení čistírny odpadních vod 

Věděli jste, že existují hned dva způsoby, jak stavbu domovní čistírny povolit? Jedním z nich je klasické vodoprávní řízení a tím druhým ohlášení. Pojďme si oba způsoby představit trochu blíže – z každého totiž plynou jiné povinnosti. 

Varianta

Cena (s DPH)

Další náklady k projektu

inženýring ke všem typům projektů ČOV

9 990,-

správní poplatky

TIP: Jednání s úřady se můžete snadno vyhnout. Stačí si objednat službu tzv. inženýringu a úřední administrativu vyřídíme za vás.

Ohlášení

 • Rychlejší způsob řízení (zpravidla do 30 dnů) s vyšší administrativní náročností. Co to znamená? Veškeré dokumenty, stanoviska a vyjádření si musíte sehnat sami, úřad za vás nic neudělá. 

 • V případě, že chcete přečištěné vody z čističky likvidovat vsakem, na ohlášení vám úřad povolí výhradně čistírnu s certifikací CE.

 • Rozhodnutí o povolení čistírny úřad vydává na dobu neurčitou. 

 • Ukládá vám povinnost sehnat si ke stavbě čistírny stavební dozor.

 • 1× za 2 roky vás čeká návštěva z kontrolního úřadu, která provede revizi čistírny na základě provozního deníku.

Vodoprávní řízení:

 • Pomalejší způsob povolení (zpravidla 60 dnů) s nižší administrativní zátěží (úřad si velké množství dokumentů sežene sám). 

 • Povolit lze i čističku bez certifikace CE.

 • Vydává se s omezenou platností na 10 let.

 • 2× do roka musíte provést rozbor vzorků přečištěné vody a zaslat ho na vodoprávní úřad.

Cena domovní ČOV 

Ačkoliv cena čistírny zajímá každého potenciálního kupce, neměla by se stát hlavním parametrem, podle kterého se při výběru čističky budete rozhodovat. Mnohem důležitější než pořizovací cena ČOV je, co konkrétně zahrnuje neboli co za své peníze reálně získáte. 

Běžná cena domovních čistíren odpadních vod pro rodinné domy se pohybuje mezi 30–50 000 Kč. Jedná se o základní cenu, ke které je potřeba přičíst DPH – v případě soukromých osob se jedná o 15 %, v případě podnikatelů o 21 %. V tabulce naleznete ceny čističek, které patří na českém trhu k nejoblíbenějším: 

ČOV

Základní cena (bez DPH)

Monocomp od ASIO

46 500,-

Variocomp od ASIO

35 900,-

AT6 od ABPlast

33 900,-

BioCleaner Basic od Envi-Pur

33 980,-

BioCleaner Optima od Envi-Pur

40 990,-

EK-S4 od Ekocis

29 900,-

SBR BIO od BazénPlasty

39 900,-

STMH5 od Hellstein

86 087,-

Je dobré si uvědomit, že pořizovací cena domovní ČOV se výrazně liší od finální částky, kterou zaplatíte. K původním 30 000–50 000 Kč je potřeba přičíst náklady za příslušenství, dopravu čističky na váš pozemek, výkopové a stavební práce nebo úřední poplatky a projektovou dokumentaci.

Finální cena za domovní čistírnu odpadních vod tak může vypadat přibližně takto:

Položka

Cena (bez DPH)

Čistírna odpadních vod

30–50 000,-

Hydrogeologický posudek (v případě vsaku)

4–10 000,-

Projekt domovní ČOV od Zakra

9 000,-

Povolení ČOV (vodoprávní řízení)

300,-

Řídicí jednotka

2 700,-

Šachta na dmychadlo

1 800,-

Kryt k šachtě

600,-

Doprava ČOV 

3 000,-

Zapojení ČOV technikem

3 000,-

Akumulační nádrž (v případě vsaku se zálivkou)

12 600,-

CELKOVÁ CENA

67 990 až 93 990,-

TIP: Přečtěte si, jak může vypadat finální cena domovní čistírny odpadních vod.

Kdy se vyplatí pořídit nejlevnější ČOV

Své klienty vždy nabádáme, aby se při výběru čističky odpadních vod neřídili pouze cenou. Přesto existuje výjimka, kdy radíme pravý opak – tedy nákup té nejlevnější čističky, která bude stále vyhovovat vašim potřebám. Ptáte se, kdy se něco takového vyplatí?

Levnější čističku se vyplatí pořizovat v případě, že v dané lokalitě dojde v horizontu několika let k vybudování obecní kanalizace. Domovní čistírna vám tak poslouží pouze jako přechodné řešení, do kterého není třeba investovat vyšší desítky tisíc korun. 

A jakou domovní ČOV bychom vám na přechodnou dobu doporučili? Z hlediska poměru cena/výkon se nabízí hned dva favorité – čistička Monocompem od ASIO a čistička AT6 od ABPlast.

Bezúdržbová čistička odpadních vod 

Při průzkumu trhu můžete narazit na takzvanou bezúdržbovou čističku odpadních vod. Nenechte se ale mýlit – zcela bezúdržbová čistírna neexistuje. Byť si některé domácí čistírny lépe poradí s kalem, ať už pomocí košů či velké kalové nádrže, stejně se nevyhnete pravidelnému servisu a kontrolám podle provozního řádu. 

ČOV svépomocí, nebo na klíč? 

Při pořizování domovní čistírny vás nečeká pouze výběr samotného čisticího zařízení, ale také volba způsobu realizace. Půjdete konzervativní cestou realizace ČOV svépomocí, nebo si připlatíte za službu domovní ČOV na klíč, která vás zbaví většiny starostí? 

Jak vybrat domovní čov na klíčVyberete si realizaci ČOV svépomocí, nebo na klíč, která vám ušetří spoustu času a starostí?

ČOV svépomocí

Většina našich klientů se pouští do realizace čistírny svépomocí, což znamená, že celý proces je zcela v jejich režii. Nejen že si sami od výrobce obstarají čističku, její dodání a instalaci, navíc si musí zajistit projektanta, vyběhat potřebná povolení na úřadech a popasovat se s výkopovými pracemi při usazování čistírny na pozemku. 

ČOV na klíč

Alternativu představuje služba domovní ČOV na klíč. V tomto případě se kromě výběru čistírny o nic dalšího nestaráte – firma, kterou jste si najali, zařídí projekt, získá povolení a provede i výkopové a stavební práce na pozemku. Zbaví vás tak většiny starostí a ušetří značné množství času. Počítejte ale s tím, že za službu domovní ČOV na klíč zaplatíte minimálně o polovinu více než v případě realizace svépomocí. 

Domácí čistička odpadních vod – naše zkušenosti a doporučení

Stále ještě nemáte jasno, do které domovní čistírny investujete? Využijte našich dlouholetých zkušeností a inspirujte se naším velkým srovnáním domovních čističek na českém trhu. Díky tomu získáte lepší představu, co konkrétní domovní ČOV nabízí. 

Jak vybrat domovní čističku

Shrnutí 

Nyní, když už víte, jak vybrat domovní čističku a na co vše si dát pozor, bude pro vás finální rozhodnutí hračka. Nezapomeňte ale, že pro umístění a stavbu čističky na pozemku budete potřebovat projekt domovní ČOV od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb, jakým je naše projekční kancelář Zakra.

A proč si pro projekt domovní čistírny odpadních vod vybrat právě nás?

 • Jsme rychlí – Na projekt domovní čistírny nebudete čekat déle než 3 týdny od získání všech podkladů. Na termínu dodání se dohodneme společně na začátku naší spolupráce. Pochopení máme i pro klienty, kteří projekt potřebují expresně.

 • Jsme féroví – Cenu projektu domovní ČOV znáte vždy dopředu a v průběhu naší spolupráce se nijak nemění. Pokud do projektu bude potřeba zanést změny, máte tuto předělávku v ceně.

 • Jsme digitální – Pro získání většiny podkladů využíváme digitalizované katastrální mapy, digitální podklady sítí, Google mapy a další nástroje. Navíc jsme vyvinuli vlastní interní aplikaci, která nám pomáhá vyřizovat povolení k domovním čistírnám odpadních vod, díky čemuž pracujeme rychle a efektivně. A to nejlepší na konec – vše s námi vyřídíte online z pohodlí svého domova.

 • Pomůžeme vám vyřídit povolení domovní ČOV – Nechte veškeré starosti s obíháním úřadů na nás a ušetřený čas věnujte své rodině.

 • Umíme také domovní ČOV na klíč – Pokud chcete, vezmeme si na starost celý proces realizace domovní čistírny od začátku až do úspěšného konce.

Jak vybrat domovní čističkuS námi vyřídíte celý projekt domovní ČOV online z pohodlí svého domova!

Stále nevíte, jak vybrat domovní čističku odpadních vod? Využijte možnost nezávazné konzultace zdarma a kontaktujte nás s vaším dotazem.

Nezávazně nás kontaktujte