Jak vybrat domovní čističku odpadních vod (ČOV)

Publikováno: 01. 02. 2021 27 minut čtení
tapety-10.png
Stavíte rodinný dům v místech, kde se nenachází obecní kanalizace? V tom případě vás s největší pravděpodobností čeká pořízení domovní čistírny odpadních vod. Poradíme vám, jak vybrat domovní čističku odpadních vod (ČOV), na co si dát pozor a které konkrétní čistírny jsou nejlepší volbou.

Pět domovních ČOV, s jejichž výběrem neuděláte chybu

Domovní čistírnu odpadních vod si zpravidla pořizujete jednou za život a s úmyslem, že vám bude sloužit dlouhé desítky let. Proto se nevyplácí podceňovat její výběr, na který si v dnešním článku posvítíme. 

Na druhou stranu máme plné pochopení pro ty z vás, kteří nemají čas nebo energii procházet funkcemi a vlastnostmi celé šíře modelů, které na českém trhu najdete. Proto jsme pro vás vybrali pětici čistíren odpadních vod, s nimiž máme skvělé zkušenosti a které úspěšně prošly testem spokojenosti zákazníků. Všechny uvedené modely navíc nabízejí skvělý poměr ceny a výkonu.

Osvědčené modely ČOV:

 1. Variocomp 5K od ASIO

 2. Monocomp 4 od ASIO

 3. Topas S5 od TopolWater

 4. AT6 Plus od ABPlast

 5. BioCleaner Optima od Envi-Pur

Variocomp 5K od ASIO

Variocomp je bezesporu čistírnou, která nabízí jeden z nejlepších poměrů ceny a výkonu na českém trhu. Její nízká cenovka však přece jen přináší jisté nevýhody: Variocomp nemá řídicí jednotku. Hodí se především k rodinným domům a do míst, kde se v budoucnu chystá napojení na kanalizaci.

Monocomp 4 od ASIO

Domovní čistírna odpadních vod Monocomp je moderní čistírna, která potěší pokročilými funkcemi. Patří sem řídicí jednotka v ceně, moderní technologie čištění na principu SBR a zjednodušený způsob likvidace kalu pomocí jutových košů. Díky tomu nemusíte objednávat fekální vůz nebo pořizovat kalové čerpadlo.

Topas S5 od TopolWater

Topas S od TopolWater je oblíbená domácí ČOV, která nabízí kompaktní provedení (dmychadlo a řídicí jednotka jsou umístěné přímo v ČOV), variabilní nátok a moderní způsob přečištění odpadních vod SBR. To vše činí tuto "chytrou" čistírnu velmi uživatelsky přívětivou a také vhodnou pro použití na chatě či chalupě.

AT6 Plus od Aquatec

Kvalita za rozumnou cenu – tato věta asi nejlépe vystihuje domovní čistírnu AT6 Plus. V ceně najdete řídicí jednotku i účinnou technologii čištění VFL, výhodou může být také nízká váha (pouhých 90 kg). AT6 Plus se navíc hodí pro použití na chatě či chalupě – dle testování vydrží až 3 měsíce bez zatížení.

BioCleaner Optima od Envi-Pur

Hlavní výhodou čistírny BioCleaner ve variantě Optima je řídicí jednotka s 10 režimy. Už to napovídá, že tato ČOV si dokáže poradit s nepravidelným provozem a patří tak mezi modely, které se hodí k rekreačnímu objektu. 

BioCleaner BC6 Optima

Srovnání parametrů vybraných ČOV

Parametry

Variocomp 5K

Monocomp 4

Topas S5

AT6 Plus

Biocleaner Optima BC6

Cena (bez DPH)

39 900 Kč

51 500 Kč

60 000 Kč

50 900 Kč

48 700 Kč

Počet osob (EO)

3–7

2–5

1–5

1–5

2–6

Příkon

60 W

100 W

60 W

44 W

60 W

Roční náklady na vývoz kalu

2x ročně odvoz

2x ročně odvoz

2x ročně odvoz

2x ročně odvoz

2x ročně odvoz

Možnosti povolení do povrchových vod

ohlášení i vodoprávní řízení

ohlášení i vodoprávní řízení

ohlášení i vodoprávní řízení

ohlášení i vodoprávní řízení

ohlášení i vodoprávní řízení

Možnosti povolení do podzemních vod

vodoprávní řízení

ohlášení i vodoprávní řízení

ohlášení i vodoprávní řízení

ohlášení i vodoprávní řízení

ohlášení i vodoprávní řízení

Rozměry (výška x půdorysné rozměry)

2020 x 1250 x 1250

2020 x 1250 x 1250

2300 x 1200 x 1200

1 400 x 1 800

2050 x 1600 x 1600

Váha

170

150

180

100

165

Obetonování

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Jak vybrat domovní čističku odpadních vod krok za krokem

Jestliže uvažujete nad tím, jak vybrat domovní čističku, měli byste se zajímat především o následující: 

 • Jaký objekt bude čistírna obsluhovat aneb Umístění čistírny 

 • Kolik osob bude čistírna obsluhovat aneb Počet EO (ekvivalentních osob)

 • Jak budete nakládat s přečištěnou vodou z čistírny aneb Způsob likvidace odpadních vod

 • Jakým způsobem budete povolovat stavbu čistírny aneb Typ povolení domovní ČOV

 • Jakou roli hraje při výběru čistírny její cena aneb Cena domovní ČOV

Umístění čističky odpadních vod 

První otázka, na kterou si musíte odpovědět, zní: K jakému objektu chcete čističku odpadních vod umístit? Ne vždy je totiž domovní čistička ideálním řešením, a to kvůli principu, na kterém funguje. 

Biologický proces čištění odpadních vod mají totiž na starosti bakterie, které však vyžadují pravidelný přísun potravy (tj. splašků). V opačném případě hrozí jejich uhynutí, což negativně ovlivňuje funkci celé čistírny. Nemusíte se ale bát – vaši dvoutýdenní dovolenou u moře čistička zvládne. S většími výkyvy v provozu se ovšem vypořádají pouze některé modely domovních ČOV. 

Čistírnu odpadních vod lze proto doporučit k objektům, které jsou využívané celoročně a pokud možno pravidelně – typicky se jedná o rodinné domy, průmyslové objekty, ale také ubytovací zařízení, která fungují po celý rok. U rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy, je nutné promyslet, zda je čistírna vhodným řešením.

Tip: Přečtěte si, kdy je domácí čistírna odpadních vod vhodná na chatu či chalupu.

Máte rekreační objekt, který využíváte jen příležitostně a sezónně, například od jara do podzimu? Pak domovní ČOV není vhodná. Lepší bude tříkomorový septik, který představuje modernější variantu jímky.  

Domovní ČOV podle počtu EO

Jestliže si pokládáte otázku „jak vybrat domovní čističku“, bude vás zajímat také počet takzvaných ekvivalentních osob (EO), které bude čistírna obsluhovat. Co se skrývá pod označením EO a jak podle něj vybrat čističku? 

čistička odpadních vod Při výběru čističky odpadních vod se zajímejte především o to, pro kolik osob je navržená.

Pojem ekvivalentní osoba označuje průměrného člověka, který denně vyprodukuje 120–150 litrů odpadních vod. To znamená, že pokud vás v domě žije pět, pak hledáte čističku dimenzovanou pro pět EO. 

Nezapomeňte ale také na to, že čistička si musí poradit s občasnými návštěvami. A pokud v horizontu pár let plánujete přírůstek do rodiny, i to je potřeba při výběru čističky zohlednit. 

Výhodou je, že domovní čističky odpadních vod jsou vždy přizpůsobené obsluze více osob v určitém rozsahu (např. domácí čistírna odpadních vod AT6 obslouží 1 až 5 osob). Pro zjednodušení jsme pro vás připravili přehlednou tabulku:

Počet uživatelů (EO)

1 rodina v domě

2 rodiny v domě

2

2–3 EO

3

2–5 EO

2–5 EO

4

3–7 EO

3–7 EO

5

3–7 EO

3–7 EO

6

3–7 EO

3–7 EO

V žádném případě nevolte čističku určenou pro menší počet lidí, než bude ve skutečnosti obsluhovat – například kvůli výhodnější ceně. Poddimenzovaná čistírna nebude stíhat přísun splašků zpracovávat, ty se následně budou hromadit a hnít. V lepším případě se to projeví nepříjemným zápachem z čistírny, v tom horším vás čeká pořízení zcela nového (výkonnějšího) zařízení. 

Způsob likvidace odpadních vod 

Přečištěním odpadních vod celý proces nekončí – stále zbývá dořešit otázku, kam s vodou z ČOV? 

A) Nechci využívat přečištěné vody z čističky a ani je vsakovat

 • Likvidace přečištěných vod do kanalizace, která není zakončena centrální čistírnou: V takovém případě budete muset u obce (tj. provozovatele kanalizace) zjistit limity určené kanalizačním řádem.

 • Vypouštění přečištěných vod do povrchových vod v blízkosti nemovitosti (rybník, potok): Budete muset splnit kvalitu přečištění dle tabulky níže.

Vypouštění do vod povrchových – tabulka zbytkového znečištění u ČOV do 500 EO

Velikostní kategorie

CHSKCr

BSK5

NL

do 500 EO

150 mg/l

40 mg/l

50 mg/l

Obecně se dá říct, že v těchto případech můžete sáhnout i po levnějších typech domovních čistíren, jako je například čistička Variocomp od společnosti ASIO.

B) Nechci využívat přečištěné vody z čističky, ale musím je vsakovat

 • Likvidace do podzemních vod – vsak

Vsak je nejpřísněji hlídaným způsobem likvidace vody z domovní ČOV. O tom, zda lze tuto možnost zvolit, rozhoduje přivolaný hydrogeolog. Ten zjistí, jestli je váš pozemek pro vsak vhodný, a vypracuje vám hydrogeologický posudek.  Platí pro vás také následující limity:

Tabulka zbytkového znečištění vod vypouštěných vsakováním

Velikostní kategorie

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

do 10 EO

150 mg/l

40 mg/l

20 mg/l

C) Chci využívat přečištěné vody z čističky (např. na zalévání)

 • Likvidace do podzemních vod – vsak se zálivkou

Přečištěná voda z ČOV se dá využít k zálivce zahrady, což je jak ekonomicky, tak ekologicky výhodné. Stejně jako v případě vsaku bez zálivky se neobejdete bez kladného hydrogeologického posudku. A aby toho nebylo málo – potřebovat budete domovní ČOV s retenční nádrží na vyčištěnou vodu. 

Typ povolení čistírny odpadních vod 

Ještě donedávna existovaly dva způsoby, jak stavbu domovní čistírny povolit: Jedním z nich je klasické vodoprávní řízení, které můžete pro povolení ČOV využít i do budoucna. Tím druhým bylo ohlášení, které od roku 2024 (přesněji řečeno od 1. 7. 2024) zrušila novela stavebního zákona. 

Varianta

Cena (s DPH)

Další náklady k projektu

inženýring ke všem typům projektů ČOV

9 990 Kč

správní poplatky

TIP: Jednání s úřady se můžete snadno vyhnout. Stačí si objednat službu tzv. inženýringu a úřední administrativu vyřídíme za vás.

Ohlášení (pouze do 30. 6. 2024)

 • Rychlejší způsob řízení (zpravidla do 30 dnů) s vyšší administrativní náročností. Co to znamená? Veškeré dokumenty, stanoviska a vyjádření si musíte sehnat sami, úřad za vás nic neudělá. 

 • V případě, že chcete přečištěné vody z čističky likvidovat vsakem, na ohlášení vám úřad povolí výhradně čistírnu s certifikací CE.

 • Rozhodnutí o povolení čistírny úřad vydává na dobu neurčitou. 

 • Ukládá vám povinnost sehnat si ke stavbě čistírny stavební dozor.

 • 1× za 2 roky vás čeká návštěva z kontrolního úřadu, která provede revizi čistírny na základě provozního deníku.

Vodoprávní řízení (od roku 2024 jediný způsob povolení domovní ČOV):

 • Oproti ohlášení se sice jedná o pomalejší způsob povolení (zpravidla 60 dnů), zato s nižší administrativní zátěží (úřad si velké množství dokumentů sežene sám). 

 • Povolit lze i čističku bez certifikace CE.

 • Vydává se s omezenou platností na 10 let.

 • 2× do roka musíte provést rozbor vzorků přečištěné vody a zaslat ho na vodoprávní úřad.

Cena domovní ČOV 

Ačkoliv cena čistírny zajímá každého potenciálního kupce, neměla by se stát hlavním parametrem, podle kterého se při výběru čističky budete rozhodovat. Mnohem důležitější než pořizovací cena ČOV je, co konkrétně zahrnuje neboli co za své peníze reálně získáte. 

Běžná cena domovních čistíren odpadních vod pro rodinné domy se pohybuje mezi 30–60 000 Kč. Jedná se o základní cenu, ke které je potřeba přičíst DPH – v případě ČOV pro rodinný dům se od roku 2024 jedná o 12 %, v případě podnikatelů o 21 %. V tabulce naleznete ceny čističek, které patří na českém trhu k nejoblíbenějším.

Čistička odpadních vod

Základní cena (bez DPH)

VARIOcomp 5K

39 900 Kč

MONOcomp 4

51 500 Kč

Topas S5

60 000 Kč

AT6

37 900 Kč

AT6 Plus

50 900 Kč

BioCleaner Optima BC6

48 700 Kč

Je dobré si uvědomit, že pořizovací cena domovní ČOV se výrazně liší od finální částky, kterou zaplatíte. K původním 30 000 až 60 000 Kč je potřeba přičíst náklady za příslušenství, dopravu čističky na váš pozemek, výkopové a stavební práce nebo úřední poplatky a projektovou dokumentaci.

Finální cena za domovní čistírnu odpadních vod (s likvidací do vodního toku) při realizaci svépomocí tak může vypadat přibližně takto:

Domovní čistírna odpadních vod s likvidací do vodního toku – ukázková kalkulace

Orientační náklady na ČOV svépomocí

Projekt + povolení ČOV

24 000 Kč

Hydrogeologický posudek

8 500 Kč

ČOV (Monocomp 4)

51 500 Kč

Skříň na dmychadlo

5 000 Kč

Doprava ČOV

3 000 Kč

Stavba ČOV

15 600 Kč

Kanalizační vedení (15 m)

14 400 Kč

Výustní objekt

16 200 Kč

Finální úpravy na pozemku

1 500 Kč

Doprava techniky a materiálu

10 200 Kč

Celková cena (orientační)

149 900 Kč

TIP: Přečtěte si, jak může vypadat finální cena domovní čistírny odpadních vod.

Kdy se vyplatí pořídit nejlevnější ČOV

Své klienty vždy nabádáme, aby se při výběru čističky odpadních vod neřídili pouze cenou. Přesto existuje výjimka, kdy radíme pravý opak – tedy nákup té nejlevnější čističky, která bude stále vyhovovat vašim potřebám. Ptáte se, kdy se něco takového vyplatí?

Levnější čističku se vyplatí pořídit v případě, že v dané lokalitě dojde v horizontu několika let k vybudování obecní kanalizace. Domovní čistírna vám tak poslouží pouze jako přechodné řešení, do kterého není třeba investovat vyšší desítky tisíc korun. 

A jakou domovní ČOV bychom vám na přechodnou dobu doporučili? Z hlediska poměru cena/výkon se nabízí hned dva favorité – čistička Monocomp od ASIO a čistička AT6 od ABPlast.

Bezúdržbová čistička odpadních vod 

topas-orez.jpg

Při průzkumu trhu můžete narazit na takzvanou bezúdržbovou čističku odpadních vod. Nenechte se ale mýlit – zcela bezúdržbová čistírna neexistuje. Byť si některé domácí čistírny lépe poradí s kalem, ať už pomocí košů či velké kalové nádrže, stejně se nevyhnete pravidelnému servisu a kontrolám podle provozního řádu. 

Přesto existují domovní ČOV, které provoz a údržbu usnadňují. Které to jsou?

Když si chcete usnadnit odkalení čističky:

 • Monocomp s jutovými koši

 • Topas S5 s odvodňovacím boxem

Když nechcete přepínat režimy na řídicí jednotce:

 • AT6 ve variantě Control

 • Topas S5

Na co ještě nezapomenout, když vybíráte čistírnu odpadních vod

Výše uvedené parametry jsou ty naprosto zásadní, ovšem nikoliv jediné. Při výběru domovní čistírny odpadních vod se vyplatí přihlédnout také k dalším faktorům. Patří sem:

Spotřeba elektřiny

Domovní čistírna odpadních vod potřebuje ke svému provozu elektřinu, což přináší jisté provozní náklady. Proto u parametrů ČOV vždy najdete i příkon. Počítejte s tím, že u příkonu v rozmezí 50 W až 80 W vás měsíčně vyjde provoz ČOV na desítky až nižší stovky korun.

Čistírna

VARIOcomp-5K

Bio Cleaner BC 6 Optima

Aquatec AT 6 Plus

ASIO Monocomp

Cena samotné ČOV (včetně 15% DPH)

45 988,50 Kč

50 141,15 Kč

58 535,00 Kč

59 225,00 Kč

Cena nezbytného příslušenství

-

Poklop - 4 900 Kč

-

Náklady na vývoz kalu za 1 rok

2 000,00 Kč

2 000,00 Kč

2 000,00 Kč

1 800,00 Kč

Náklady na elektřinu za 1 rok

1 000,00 Kč

1 200,00 Kč

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

Finální náklady po 1 roce

48 988,50 Kč

58 241,15 Kč

61 535,00 Kč

62 025,00 Kč

Finální náklady po 10 letech

75 988,50 Kč

87 041,15 Kč

88 535,00 Kč

87 225,00 Kč

Finální náklady po 20 letech

105 988,50 Kč

119 041,15 Kč

118 535,00 Kč

115 225,00 Kč

Víko a jeho nosnost

Máte děti či domácí zvířata? Počítejte s tím, že víko čistírny by mělo něco vydržet – je totiž pravděpodobné, že na něj dříve či později někdo stoupne. Proto je dobré tento parametr zahrnout do výběru. Nicméně pokud sáhnete po osvědčeném výrobci, měli byste mít klid, jejich víka obvykle dosahují nosnosti kolem 500 kg. Pokud vám záleží na estetickém dojmu zahrady, zajímat vás bude také barva víka.

Velká, nebo malá ČOV?

Objem a hmotnost ČOV jsou důležité zejména tehdy, když plánujete domovní čistírnu stavět svépomocí. Velké rozměry znamenají náročnější výkopové práce, více betonování a také složitější manipulaci.

Servis a kvalita

Nákup čistírny odpadních vod od renomovaného výrobce (například ASIO, TopolWater, Aquatec nebo Envi-Pur) má hned několik výhod. Krom kvalitní čistírny je to především vysoká úroveň zákaznické péče a servisu, včetně možnosti dokoupení značkového příslušenství k vaší ČOV.

Možnost vestavby do jímky

Domovní ČOV můžete instalovat do prostoru bývalé jímky. V takovém případě je třeba věnovat pozornost rozměrům čistírny.

Kde domovní ČOV koupíte

V době internetu je možností, kde koupit domovní čistírnu odpadních vod, hned několik. Určitě narazíte na nabídku online nákupu přímo u výrobců – většina z nich už dnes má eshop. Domovní čistírnu odpadních vod ale můžete koupit také u nás v Zakra. Samozřejmostí jsou ceny stejné jako u výrobců, ovšem oproti nim nabízíme širší výběr produktů a také poradenství ohledně výběru správné ČOV i jejího příslušenství. Společně s domovní čistírnou u nás navíc můžete rovnou objednat i projekt nebo službu inženýringu.

ČOV svépomocí, nebo na klíč? 

Při pořizování domovní čistírny vás nečeká pouze výběr samotného čisticího zařízení, ale také volba způsobu realizace. Půjdete konzervativní cestou realizace ČOV svépomocí, nebo si připlatíte za službu domovní ČOV na klíč, která vás zbaví většiny starostí? 

Jak vybrat domovní čov na klíčVyberete si realizaci ČOV svépomocí, nebo na klíč, která vám ušetří spoustu času a starostí?

ČOV svépomocí

Mnoho našich klientů se pouští do realizace čistírny svépomocí, což znamená, že celý proces je zcela v jejich režii. Nejenže si sami od výrobce obstarají čističku, její dodání a instalaci, navíc si musí zajistit projektanta, vyběhat potřebná povolení na úřadech a popasovat se s výkopovými pracemi při usazování čistírny na pozemku. 

Tip: Přečtěte si vše, co je dobré vědět o instalaci ČOV.

ČOV na klíč

Alternativu představuje služba domovní ČOV na klíč. V tomto případě se kromě výběru čistírny o nic dalšího nestaráte – firma, kterou jste si najali, zařídí projekt, získá povolení a provede i výkopové a stavební práce na pozemku. Zbaví vás tak většiny starostí a ušetří značné množství času. Počítejte ale s tím, že za pohodlí služby domovní ČOV na klíč zaplatíte více než v případě realizace svépomocí. 

V Zakra máme s realizacemi ČOV na klíč bohaté zkušenosti. Dokážeme vám poradit a nabízíme hned několik variant služby, takže si u nás vybere opravdu každý – ať už chcete pomoct pouze se stavbou a zprovozněním ČOV, nebo chcete hodit všechny starosti za hlavu a nechat na nás realizaci domovní ČOV od projektu až po kolaudaci. 

Tip: Jak realizace ČOV na klíč probíhá? Na co se připravit? A kolik vás bude služba stát? To všechno najdete v článku Domovní čistička odpadních vod na klíč: Cena a jak na to.

Domácí čistička odpadních vod – naše zkušenosti a doporučení

Stále ještě nemáte jasno, do které domovní čistírny investujete? Využijte našich dlouholetých zkušeností a inspirujte se naším velkým srovnáním domovních čističek na českém trhu. Díky tomu získáte lepší představu, co konkrétní domovní ČOV nabízí. 

Jak vybrat domovní čističku

Výběr domovní čističky – nejčastější dotazy

Jaká je nejlepší domovní ČOV na trhu?

Nejlepší čistírna odpadních vod je taková, která odpovídá vašim potřebám. Proto nelze říct, že by jeden model ČOV byl "nejlepší ze všech", podobně jako se něco takového nedá říct takřka o žádném domácím spotřebiči. Zkrátka co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému.

Nicméně platí, že čistírny odpadních vod, které jsme vám představili výše v článku, nabízejí různorodé vlastnosti, vysokou kvalitu a vynikající poměr ceny a výkonu (zevrubné srovnání najdete v tomto článku).

Existuje bezúdržbová ČOV? 

Neexistuje. Na trhu najdete různé modely ČOV, které se liší náročností údržby. Ovšem nedá se říct, že by existovala domovní čistírna, kterou jednou zprovozníte a od té doby se o ni nemusíte nijak starat. Zde opět funguje srovnání s domácími spotřebiči – každý přístroj potřebuje čas od času kontrolu, domovní ČOV pak dvakrát do roka také vyvážení kalu.

Je možnost získat na domovní ČOV dotaci?

S dotacemi je to u domovních čistíren odpadních vod trochu složitější. Existují, ale obvykle o ně musejí žádat obce (tzv. dotace na decentrální čištění odpadních vod v obci). 

Některé obce nabízejí dotace na výstavbu domovní ČOV fyzickým osobám, které vlastní nemovitost v daném katastrálním území. To je však spíš výjimka a musíte mít trochu štěstí, aby to byl případ právě vaší obce. Pro příklad uveďme Pšov. Tato obec nabízí dotaci na pořízení projektové dokumentace a domovní ČOV v místech, kde nelze vybudovat kanalizaci, a to až do výše 130 000 Kč.

Třetí možností, jak získat příspěvek na realizaci ČOV, je asi nejsložitější: vede přes dotaci Dešťovka (jež však od roku 2023 není samostatným dotačním titulem). Ve své třetí variantě umožňuje Dešťovka získat dotaci na opětovné využití dešťové i odpadní vody. Konkrétně tedy můžete získat příspěvek na výstavbu systému a akumulační nádrž. Více se dočtete v tomto článku.

Kolik tedy za ČOV celkem zaplatím?

To záleží, jaký model ČOV a typ likvidace odpadních vod zvolíte. Do hry vstupuje také otázka, zda se rozhodnete většinu úkonů realizovat svépomocí, nebo si objednáte firmu, která vám ČOV postaví na klíč. Cena za pořízení ČOV se obvykle pohybuje od 30 do 60 tisíc korun, musíte ale připočíst náklady na projekt, povolení, stavbu a zprovoznění. Detaily o ceně ČOV od koupě po kolaudaci najdete v tomto článku.

Kde nabízíte službu ČOV na klíč?

Službu domácí čistírny odpadních vod na klíč aktuálně nabízíme v Čechách, zejména v Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Jihočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Vzhledem k tomu, že sídlíme v Plzni, jsou pro nás realizace na Moravě a ve Slezsku příliš vzdálené. Pokud ale toužíte realizovat ČOV právě s námi, ozvěte se a domluvíme se. 

Jak často je potřeba vyvážet z domovní čistírny kal?

Kal je nutné z domovní ČOV odvážet přibližně 2x ročně. Vše o údržbě domácí čistírny jsme pro vás sepsali zde.

Co obnáší instalace domovní ČOV?

Instalace domovní čistírny odpadních vod zahrnuje poměrně velké množství úkonů. Pro představu, patří sem výkopové práce, realizace základové desky, uložení potrubí, uložení ČOV, zásyp (případně obetonování nádrže), umístění a napojení dmychadla, nastavení řídicí jednotky, finální terénní úpravy a v neposlední řadě také zaškolení, abyste ČOV uměli obsluhovat.

Shrnutí 

Nyní, když už víte, jak vybrat domovní čističku a na co vše si dát pozor, bude pro vás finální rozhodnutí hračka. Nezapomeňte ale, že pro umístění a stavbu čističky na pozemku budete potřebovat projekt domovní ČOV od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb, jakým je naše projekční kancelář Zakra.

A proč si pro projekt domovní čistírny či rovnou realizaci ČOV na klíč vybrat právě nás?

 • Jsme rychlí – Na projekt domovní čistírny nebudete čekat déle než 3 týdny od získání všech podkladů. Na termínu dodání se dohodneme společně na začátku naší spolupráce. Pochopení máme i pro klienty, kteří projekt potřebují expresně.

 • Jsme féroví – Cenu projektu domovní ČOV znáte vždy dopředu a v průběhu naší spolupráce se nijak nemění. Pokud do projektu bude potřeba zanést změny, máte tuto předělávku v ceně.

 • Jsme digitální – Pro získání většiny podkladů využíváme digitalizované katastrální mapy, digitální podklady sítí, Google mapy a další nástroje. Navíc jsme vyvinuli vlastní interní aplikaci, která nám pomáhá vyřizovat povolení k domovním čistírnám odpadních vod, díky čemuž pracujeme rychle a efektivně. A to nejlepší na konec – vše s námi vyřídíte online z pohodlí svého domova.

 • Pomůžeme vám vyřídit povolení domovní ČOV – Nechte veškeré starosti s obíháním úřadů na nás a ušetřený čas věnujte své rodině.

 • Umíme také domovní ČOV na klíč – Pokud chcete, vezmeme si na starost celý proces realizace domovní čistírny od začátku až do úspěšného konce.

Jak vybrat domovní čističkuS námi vyřídíte celý projekt domovní ČOV online z pohodlí svého domova!

Stále nevíte, jak vybrat domovní čističku odpadních vod? Využijte možnost nezávazné konzultace zdarma a kontaktujte nás s vaším dotazem.

Nezávazně nás kontaktujte