ČOV a studny vs. nový stavební zákon: Co je nového od 1. července 2024?

Publikováno: 20. 06. 2024 4 minut čtení
tapety-7-420x260.png
Stavební zákon prošel v roce 2024 velkou novelou, která se dotýká všech, kteří plánují realizovat studny, domovní ČOV nebo další stavby. Na jaké hlavní změny se od 1. července 2024 připravit?

Plánujete realizovat domovní ČOV, studnu nebo jinou stavbu? Či ji dodatečně legalizovat? Pak se vás dlouho očekávaná novela stavebního zákona rozhodně týká. Přechodné období, během nějž se měli občané, firmy i úřady na změny připravit, je za námi a od 1. 7. 2024 vstupují novinky v platnost. Co konkrétně je nového v případě, že chcete na svém pozemku řešit vodu?

Konec povolení ohláškou

Důležitou zprávou je velká změna v oblasti povolování domovní čistírny odpadních vod. Definitivně totiž končí oblíbená možnost povolení ohlášením.

Paragraf §15a, který upravoval povolení ohláškou, z vodního zákona zmizel.

Proč byla ohláška u budoucích majitelů ČOV populární? Správní řízení trvalo maximálně 30 dní a rozhodnutí o povolení čistírny se vydávalo na dobu neurčitou s povinnou revizí čistírny 1× za dva roky. Bylo ovšem třeba lépe zvážit konkrétní výběr ČOV – pokud chtěl majitel přečištěnou vodu vsakovat, bylo nutné pořídit model s certifikací CE.

Na co se od 1. 7. 2024 připravit?

Budoucí majitelé domovní čistírny odpadních vod mají tedy jedinou možnost, jak ČOV povolit, a to prostřednictvím vodoprávního řízení. Co to znamená?

Na rozdíl od ohlášky vyžaduje vodoprávní řízení menší administrativu a neomezuje se pouze na čistírny s certifikací CE. Na druhou stranu má na jeho vyřízení úřad delší čas, a to 60 dní. Povolení domovní ČOV se následně vydává s platností maximálně na 10 let. Dvakrát ročně je nutné provést rozbor přečištěné vody.

Mohlo by vás zajímat: Povolení domovní ČOV v roce 2024: Co říká zákon?

Konec povolení ohláškou

Zdražení stavebního povolení

Ani druhou zprávou bohužel zájemce o realizaci čistírny odpadních vod nebo studny nepotěšíme. Stavební povolení razantně zdražuje. Zatímco předchozí cena za povolení domovní ČOV či studny činila 300 Kč, nově si budoucí majitelé výrazně připlatí. Cena za povolení vyskočila na 10 000 Kč. To je zdražení o 3 233 %.

Studny a domovní ČOV se legislativně zařazují do nové kategorie „ostatních staveb“, kde jednotná částka za povolení činí právě deset tisíc korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj zásadní nárůst poplatku zdůvodňuje větší administrativní náročností a také inflací – poplatky se neměnily desítky let.

Na co se od 1. 7. 2024 připravit?

Změna je daná a nelze dělat nic jiného než novou realitu přijmout. Zvýšení sazby za povolení se dotklo i dalších staveb, například rodinných domů, garáží či chat (z původní tisícikoruny na 5 tisíc korun). Zákonodárci ale slibují, že pokud se výše poplatku u studen a domovních ČOV ukáže jako zásadní bariéra, cenu za povolení ještě přehodnotí.

Zdražení povolení studny a ČOV

Přísnější legalizace staré čistírny nebo studny

Poslední změnou jsou přísnější podmínky pro dodatečnou legalizaci stavby, které se můžou dotknout starých studní nebo čistíren odpadních vod. Ministerstvo pro místní rozvoj odůvodnilo změny tím, že je v Česku na černo postavená zhruba každá desátá stavba.

Nakonec se nepotvrdily původní obavy, že dodatečné povolení stavby bude vyžadovat prokázání „dobré víry“. To by totiž legalizaci značně komplikovalo. Místo „dobré víry“ zákon dle v § 256 odst. 1 písm. a) uvádí podmínku, aby stavba nevyžadovala „rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů podle jiného právního předpisu“.

Podmínky k dodatečné legalizaci stavby najdete v § 256 nového stavebního zákona.

Na co se od 1. 7. 2024 připravit?

V každém případě se od 1. 7. 2024 podmínky dodatečné legalizace zpřísňují. Bude nezbytné doložit veškeré podklady, které vyžaduje klasické povolení studny nebo domovní ČOV, a uhradit pokutu za přestupek (pokud stavebník stavbu provedl bez povolení nebo v rozporu s ním), jejíž horní hranice se zvyšuje na 2 miliony korun. Zpřísnění spočívá také v nemožnosti povolit černou stavbu (studnu, ČOV či jinou), která vyžaduje povolení výjimek z požadavků na výstavbu, nebo výjimku ze zákazu podle jiného právního předpisu.

Aby bylo možné dodatečně povolit studny a ČOV, bude tedy nutné splnit všechny podmínky, které by vyžadovala stavba nová:

  • Stavba mimo ochranné pásmo vodního zdroje

  • V souladu s územním plánem

  • Objekt bez možnosti napojení na kanalizační přípojku apod.

Nebude-li možné stavbu dodatečně povolit, stavební úřad žádost zamítne a nařídí odstranění stavby.

Dodatečná legalizace studny nebo ČOV

Řešíte studnu nebo domovní ČOV? Obraťte se na nás

V ZAKRA vám rádi pomůžeme se vším okolo vody v domě – od kanalizačních a vodovodních přípojek přes studny až po domovní čistírny odpadních vod a septiky s filtrem. Pokud se v zákonech a vyhláškách neorientujete a běhání po úřadech vás děsí, rádi si vezmeme na starost i vyřízení povolení domovní ČOV či studny. Stačí se nám ozvat a všechno probereme v rámci bezplatné a nezávazné konzultace.

Nezávazně nás kontaktujte