Projekt kanalizační přípojky: Co obnáší a kolik stojí?

Publikováno: 04. 05. 2021 11 minut čtení
projekt-vodovodni-pripojky-1.jpeg
Připojit svou nemovitost ke kanalizaci je jedním ze základních stavebních úkonů. Než ale poprvé kopnete do země, budete potřebovat projekt kanalizační přípojky, který vám vypracuje autorizovaný inženýr nebo architekt domu. Co takový projekt obnáší, jak dlouho si na něj počkáte a jaká je jeho cena?

Co je kanalizační přípojka a kdy ji potřebuju?

Kanalizační přípojku definuje zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., podle kterého se jedná o samostatnou stavbu, která spojuje nemovitost s kanalizačním řadem. Představuje tak ideální způsob, jak likvidovat odpadní vody z většiny domácností. V případě, že se v určité lokalitě nachází splašková kanalizace, je pak povinností každého majitele nemovitosti připojit se k ní. 

Dle zákona není kanalizační přípojka vodním dílem. Tím se liší například od domovní čistírny odpadních vod.

projekt kanalizační přípojkyKanalizační přípojka propojuje vaši nemovitost se splaškovou kanalizací a účinně se tak stará o likvidaci odpadních vod

Stále oblíbenější domovní čistička odpadních vod (ČOV) je proto pouze alternativním řešením, které připadá v úvahu v momentě, kdy splašková kanalizace v obci zcela chybí. Na rozdíl od kanalizační přípojky se čistička považuje za vodní dílo, o které se navíc musíte vy, jakožto majitelé, starat a pravidelně kontrolovat kvalitu přečištěné vody. Tyto starosti vám po vybudování přípojky zcela odpadají. 

Kdo je vlastníkem kanalizační přípojky?

Zajímá vás, komu patří kanalizační přípojka? Dle zákona č. 274/2001 Sb. se vlastníkem přípojky stává ten, kdo ji na své náklady pořídil. Se vznikem vlastnictví se samozřejmě vážou i určité závazky a povinnosti. Ta nejzásadnější spočívá v tom, že veškeré náklady spojené s případnou opravou kanalizační přípojky nesete vy jako její vlastník, bez ohledu na to, na jakém pozemku se přípojka nachází.

Tip: Výše zmíněné informace platí i v případě vybudování vodovodní přípojky.

Potřebuju projekt kanalizační přípojky?

Ano, potřebujete. Stavba kanalizační přípojky se povoluje na základě územního povolení či souhlasu, který získáte až po předložení vypracované projektové dokumentace. 

Projekt kanalizační přípojky je soubor dokumentů splňující zákonné normy a požadavky správce kanalizace. Projekt může zpracovat inženýr vodohospodářských staveb nebo architekt rodinného domu.

Potřebujete připravit projekt kanalizační přípojky? V tom případě se na nás obraťte. Rádi pro vás připravíme projektovou dokumentaci či dokonce vyřídíme povolení s úřady. Prvotní konzultaci máte navíc zdarma.

Za jak dlouho obdržím vypracovaný projekt přípojky odpadu?

To záleží především na tom, jaké jsou vaše konkrétní představy. V Zakře vždy vycházíme vstříc našim klientům, mezi kterými byste našli jak ty, kteří vše pečlivě plánují měsíce dopředu, tak ty, kteří nemají času nazbyt. Dokážeme si poradit i s urgentní žádostí o vypracování projektu například v situaci, kdy vám původně vybraný projektant odřekl. Stačí nás kontaktovat.

Co potřebuje projektant? 

Zpracování projektové dokumentace značně urychlíte tím, že nám poskytnete veškeré potřebné podklady a informace. U projektu přípojky se jedná o následující:

 • Určení lokality (parcelní čísla, katastrální území)

 • Umístění objektu na pozemku (stávající nebo budoucí)

 • Zda již proběhla komunikace se správcem kanalizace

 • Zda již znáte od správce polohu sítě či podmínky napojení (tzv. vyjádření k existenci sítí – tento dokument je pro tvorbu projektu kanalizační přípojky zásadní)

 • Pro kolik EO (ekvivalentních obyvatel) bude přípojka navrhována

 • Přibližnou představu o trase přípojky

 • Polohu vývodu kanalizace z objektu

 • Přibližnou představu o umístění revizní šachty

Veškeré podklady nám stačí zaslat e-mailem, není třeba vážit cestu k nám do Plzně. I proto děláme projekty po celé České republice – vše s námi vyřešíte online z pohodlí svého domova.

Tip: Přečtěte si, co přesně je vyjádření k existenci sítí, proč jej potřebujete a kde jej získat.

Jaká je cena projektu kanalizační přípojky?

Pokud je nám známo, většina projektantů nabízí zpracování projektu za cenu okolo 10 tisíc korun. My pro vás projekt kanalizační přípojky vypracujeme za 11 990 korun s DPH. Jedná se o fixní cenu, která se v průběhu nijak nemění a kterou zaplatíte až po obdržení dokumentace, jež je připravena pro jednání s úřady.

Jednání s úřady není váš šálek kávy? I s tím vám umíme pomoci. Našim klientům nabízíme službu tzv. inženýringu. Co to v praxi znamená? Vyžádáme si od vás plnou moc, následně vyrazíme i s projektem na úřady a nakonec vám předáme úřední povolení ke stavbě přípojky kanalizace. Za tuto službu si účtujeme 9 990 korun s DPH.

Služba

Cena (s DPH)

Konzultace

0 Kč

Projekt kanalizační přípojky

11 990 Kč

Správní poplatky spojené s povolením

1 000 Kč

Služby inženýringu

9 990 Kč

Zaslání projektové dokumentace

0 Kč

cena projektu kanalizační přípojkyZa projekt kanalizační přípojky u nás v Zakra zaplatíte 11 990 korun s DPH. A nebojte – za případné úpravy nezaplatíte ani korunu navíc.

Jaká je kompletní cena kanalizační přípojky?

Cenu přípojky kanalizace nelze jednoznačně stanovit, skládá se totiž z několika položek, které ji ovlivňují:

 • Geodetické zaměření, je-li třeba

 • Projekt

 • Povolení

 • Výkopové práce, materiál a stavební práce

 • Instalace a zprovoznění

Celková cena kanalizační přípojky primárně závisí na délce přípojky a terénu, přes který vede. Zpravidla se pohybuje od 20 tisíc do 500 tisíc korun.

Zajímá vás kompletní cena kanalizační přípojky? Kontaktujte nás a my vám sdělíme náš odhad.

Tip: Připravili jsme pro vás článek, kde najdete vše, co vás ohledně ceny kanalizační přípojky zajímá.

Jak dlouho dopředu začít řešit připojení ke kanalizaci?

Jak dlouho dopředu byste měli zažít řešit projekt kanalizační přípojky? Šalamounská odpověď zní, že veškeré vodohospodářské projekty se vždy vyplatí řešit s dostatečným předstihem. Nacházíte se v situaci, kdy včera bylo pozdě? V tom případě nás neváhejte kontaktovat a váš projekt vyřídíme přednostně. Po získání všech potřebných informací o vaší situaci se bez prodlení pustíme do zpracování projektové dokumentaci, kterou vám předáme nejpozději do 14 dnů. 

Počítejte ale s tím, že vyřízení povolení kanalizační přípojky může trvat i několik týdnů.

Projekt mám! Jak získám povolení ke stavbě přípojky?

Jakmile v rukou držíte hotový projekt kanalizační přípojky, máte dvě možnosti – buď si povolení ke stavbě vyřídit svépomocí, nebo využít služby inženýringu a obíhání úřadů nechat na nás.

povolení kanalizační přípojkyI se získáním povolením kanalizační přípojky vám umíme pomoci. Využijte služeb inženýringu a netrapte se sháněním všech potřebných dokumentů, stanovisek a vyjádření. 

Pokud jste se rozhodli vyřídit povolení po vlastní ose, čeká vás následující proces:

Nejprve kontaktujte správce kanalizační sítě. Nejste si jisti, kdo to je? Pak se poptejte sousedů nebo zavolejte na stavební úřad. 

Nechte si od správce sítě projekt schválit. Může se stát, že bude mít připomínky, které bude nutné do projektové dokumentace dodatečně zapracovat. Ale žádný strach, pokud projekt zadáte naší projekční kanceláři, veškerá doplnění máte v ceně.

Nyní vás čeká jednání s úřady. Kanalizační přípojka (stejně jako vodovodní) jde povolit územním souhlasem. Tento způsob získání povolení je vůbec nejrychlejší, jaký stavební zákon nabízí. Jestliže váš záměr splňuje veškeré podmínky, úřad vydává souhlas do 30 dnů. Účinnost územního souhlasu vzniká dnem doručení a platí dva roky. Souhlas nelze prodloužit. Formulář k vydání územního souhlasu se nazývá "Oznámení záměru" a najdete jej na stavebním úřadě, ale i online.

Nezapomeňte, že přípojka kratší než 50 metrů se povoluje územním souhlasem, zatímco přípojku přesahující délku 50 metrů je třeba povolit územním rozhodnutím a následně ještě ohlásit její stavbu. 

Nyní je třeba se opět obrátit na správce kanalizace a dojednat podmínky realizace a následného užívání kanalizační sítě. Poté můžete začít s výkopovými a instalačními pracemi. Napojení však musíte opět svěřit pracovníkovi správce kanalizační sítě. Odborníkovi je nutné svěřit také revizi a zkoušku potrubí. 

Skoro hotovo! Teď už musíte jen dořešit nezbytné formality, jako je například smlouva o stočném.

Co dělat, pokud se nemůžu připojit ke kanalizaci?

Připojit svou nemovitost ke splaškové kanalizaci pomocí přípojky je nejjednodušším řešením likvidace odpadních vod. Ne vždy se vám ale tato možnost nabízí. I dnes existuje celá řada vesnic a obcí, které splaškovou kanalizaci postrádají a přípojka tak nepřichází v úvahu.  

Ideální alternativou je v takových případech domovní čistírna odpadních vod (ČOV), která se hodí zejména k rodinným domům (ovšem existují též varianty, které si poradí i s nepravidelným provozem v rekreačních objektech). Domácí čistička funguje na principu mechanicko-biologického čištění, které zbavuje odpadní vody až 97 % nečistot, takže mohou být následně využity například k zálivce zahrady nebo ke splachování toalety.

domovní čov na klíčV místech, kde není vybudovaná splašková kanalizace, je domovní čistička ideálním řešením likvidace odpadních vod

Máte pocit, že je domácí čistírna odpadních vod tím pravým řešením i pro vás? Kontaktujte nás – rádi vám poradíme s výběrem nebo pro vás vypracujeme projekt domovní ČOV na míru.

Proč využít na projekt kanalizační přípojky Zakru?

Ušetříte čas. Díky službě inženýringu za vás můžeme oběhat úřady a vyřídit veškerá povolení. Nepříjemnou byrokracii tak můžete hodit za hlavu a uspořený čas věnovat něčemu jinému.

Vždy víte, na čem jste. Cenu projektu kanalizační přípojky znáte dopředu – a to včetně dodatečných úprav, například od správce kanalizační sítě nebo úřadů. Podmínky naší spolupráce se nijak nezmění.

Projekt dostanete, když jej potřebujete. Projekt kanalizační přípojky standardně dodáváme do dvou týdnů od získání všech podkladů. Pokud velmi spěcháte, budeme se vám snažit vyjít vstříc. Dodržujeme termíny a můžete se spolehnout, že projekt budete mít v ruce dle domluvy.

Můžete být odkudkoliv. Jdeme s dobou a k získání podkladů využíváme maximum digitálních, cloudových a online nástrojů, od katastrálních map přes digitální podklady sítí až po mapy Google. Díky tomu s námi vše vyřešíte online z pohodlí domova – ať už se nacházíte kdekoliv v Česku. 

Nezávazně nás kontaktujte