Domovní ČOV: Jak funguje, kolik stojí a co dělat, když zapáchá?

Publikováno: 10. 10. 2021 11 minut čtení
domovni-cisticka-odpadnich-vod-na-klic-faq-1024x755.jpeg
Uvažujete nad pořízením domovní čistírny odpadních vod (ČOV)? Pokud ano, jistě máte hlavu plnou otázek: Jak vlastně domácí čistička funguje? Kolik zaplatíte za její provoz? A vyplatí se domovní ČOV na klíč? Na tyhle a mnohé další otázky vám odpovíme v dnešním článku.

Co je domovní ČOV a k čemu slouží?

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je celoplastové zařízení, do kterého ústí domovní odpady. To znamená, že veškerá voda z domácnosti – voda z toalety, sprchy, umyvadel, ale i myčky a pračky – končí v domácí čističce, kde je následně zbavena většiny nečistot.

co je domovní čistírna odpadních vod

Jak funguje domovní čistička odpadních vod?

Pokud bychom chtěli být maximálně struční, řekneme, že domovní čistírna pracuje na principu mechanicko-biologických procesů. No jo, ale co to znamená. A hlavně – jak si to má člověk představit?

Čistírna se skládá ze tří komor – usazovací, aktivační a dosazovací. V každé z nich přitom probíhá trochu jiný proces:

 1. Odpadní vody vtékají do usazovací nádrže, kde dochází k jejich hrubému mechanickému přečištění.

 2. V aktivační části probíhá biologický čistící proces. Ten mají na starosti mikroorganismy rozkládající organické nečistoty.

 3. V dosazovací části se odděluje aktivovaný kal od vyčištěné vody.

 4. Vyčištěná voda následně odtéká z čističky buď do retenční nádrže (kde je připravená na další využití), nebo pryč z pozemku.

 5. Zahuštěný kal se automaticky vrací zpět do aktivace.

Jak se liší domovní čistírna, žumpa a septik?

Možná víte, že k likvidaci odpadních vod se používají také bezodtoká jímka neboli žumpa a septik. A možná vám vrtá hlavou, jak se od sebe všechna tři zařízení vlastně liší. 

 • Žumpa neboli bezodtoká jímka slouží v podstatě jen a pouze ke shromažďování odpadních vod. Což znamená, že se u vás pravidelně objeví fekální vůz, který obsah jímky odčerpá a odveze do centrální čistírny.

 • Tříkomorový septik se na první pohled příliš neliší od již zmíněné bezodtoké jímky. Jakmile za něj ale umístíte filtr, účinnost čištění odpadních vod se výrazně zvýší a lze s nimi nakládat stejně jako v případě domovní čistírny.

 • Domovní ČOV představuje nejmodernější způsob likvidace odpadních vod, které dokáže čistit s účinností až 97 %. 

Tip: Rozdílům mezi jímkou, septikem a domovní ČOV jsme věnovali celý jeden článek. Tak na něj mrkněte.

Kam se domovní ČOV hodí? A kam naopak ne?

Domovní čistírna odpadních vod se doporučuje zejména k trvale obydleným objektům – to znamená k rodinným domům, případně celoročně vytíženým ubytovacím zařízením. Naopak u rekreačních zařízeních, kde nelze zajistit kontinuální přísun odpadních vod, je vhodnější zvolit tříkomorový septik.

kam se hodí domovní ČOV

A proč se domovní čistírna odpadních vod na chatu či chalupu příliš nehodí? Důvodem je přítomnost živých mikroorganismů, které ke svému životu potřebují neustálý přísun odpadních vod. Jakmile tedy na chatu jezdíte jednou za měsíc, bakterie bez pravidelné potravy doslova pochcípají hlady. A vás čeká zdlouhavý restart čističky.

Jaká je cena domovní čistírny odpadních vod?

Běžná cena domovní čističky odpadních vod se na našem trhu pohybuje v rozmezí 30–50 000 Kč. Pozor na to, že výrobci uvádějí cenu čističky bez DPH. Při výpočtu konečné ceny záleží na tom, zda si čistírnu pořizujete jako soukromá osoba (DPH = 15 %), nebo jako podnikatel (DPH = 21 %). 

ČOV

Základní cena (bez DPH)

Monocomp od ASIO

46 500,-

Variocomp od ASIO

35 900,-

AT6 od ABPlast

33 900,-

BioCleaner Basic od Envi-Pur

33 980,-

BioCleaner Optima od Envi-Pur

40 990,-

EK-S4 od Ekocis

29 900,-

SBR BIO od BazénPlasty

39 900,-

STMH5 od Hellstein

86 087,-

Koupě samotného čistícího zařízení ale není jediným výdajem, který vás čeká. Počítat musíte také s dalšími položkami, jako je projektová dokumentacehydrogeologický posudek nebo doprava a instalace čističky na vašem pozemku. Ve finále se tak cena domovní čistírny odpadních vod může blížit až 100 000 Kč.  

Jaké jsou provozní náklady domovní ČOV?

Domovní čistička odpadních vod potřebuje ke svému provozu určité množství elektrické energie dané její spotřebou (50–80 W). Měsíční provoz čističky vás tak vyjde na zhruba 200 korun, ročně pak zaplatíte něco kolem 2 400 korun. 

Nezbytnou položkou na seznamu výdajů je také pravidelný vývoz kalu (zpravidla 1-2× ročně), který v čističce zůstává po přečištění vody. Ten vás vyjde na cca 2 500 korun. 

Počítejte také s tím, že jednou za 5–10 let je třeba pořídit nové filtry, dmychadlo a případně i další příslušenství dle pokynů výrobce. 

Jak vybrat správnou domovní čistírnu?

Při výběru domovní čističky odpadních vod je nejdůležitějším údajem její kapacita. Ta se odvíjí od počtu osob žijících v domácnosti. Standardně se počítá s tím, že jedna osoba (v tomto případě se mluví o takzvané ekvivalentní osobě = EO) spotřebuje denně až 150 litrů vody. 

Zároveň doporučujeme přemýšlet nad tím, jak se počet osob v domácnosti bude v čase měnit. Například domovní čistírny pro 4 osoby jsou ale zpravidla dimenzovány tak, aby dokázaly obsloužit 2–5 lidí. 

Počet uživatelů (EO)

1 rodina v domě

2 rodiny v domě

2

2–3 EO

3

2–5 EO

2–5 EO

4

3–7 EO

3–7 EO

5

3–7 EO

3–7 EO

6

3–7 EO

3–7 EO

Co potřebuju ke stavbě čistírny?

Domovní čistička je dle zákona považována za vodní dílo, které ke své výstavbě potřebuje jednak projektovou dokumentaci, jednak úřední povolení ke stavbě a k nakládání s vodami. 

Projekt domovní ČOV smí vypracovat autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb, jakým je například naše projekční kancelář Zakra. Cena projektové dokumentace se běžně pohybuje kolem 10 000 korun, my vám ji nabízíme za 11 990 korun (bez DPH).

Jak si obstarat povolení domovní ČOV?

A jak je to s povolením domovní čistírny? Na základě projektové dokumentace potřebujete získat jednak povolení stavebního úřadu, které vám umožňuje umístit čističku na pozemku, jednak povolení vodoprávního úřadu, díky kterému můžete čistírnu začít používat. 

Získání povolení domovní ČOV vede poměrně dlouhá cesta. Předložení žádosti o vydání povolení totiž předchází obcházení všech dotčených orgánů, které se nejprve musí vyjádřit k projektu domovní ČOV.

povolení domovní čistírny odpadních vod

Jak domovní ČOV povolit?

Domovní čistírnu odpadních vod můžete povolit dvojím způsobem – klasickým vodoprávním řízením nebo ohlášením. Jak se od sebe oba procesy liší, můžete vidět v následujícím srovnání:

Kritéria

Vodoprávní řízení

Ohlášení

Lhůta úřadů k vyřízení

60 dnů

30 dnů

Platnost povolení

Omezená (na 10 let)

Neomezená

Podmínky k vypouštění vody

Stanoví úřad

Nestanovuje úřad

Rozbor vzorku vypouštěných vod

2× ročně

Revizní kontroly každé 2 roky

Správní poplatek

300,-

500,-

Pokud nás přizvete ke zpracování projektu, můžete se spolehnout, že vám doporučíme tu nejvhodnější variantu. Chcete-li, vezmeme si na starost i samotné získání povolení. 

Jak dlouho trvá realizace domovní čistírny?

Od poptání projektanta často uplyne až 6 měsíců do doby, než čistírnu budete moci začít používat. Nejvíce času přitom zaberou byrokratické procesy – shánění vyjádření dotčených orgánů státní správy a získání povolení. 

Naopak projekt domovní ČOV od nás obdržíte zpravidla do 3 týdnů. Výjimkou jsou situaci, kdy projektant čeká na hydrogeologický posudek, což může vypracování projektové dokumentace zdržet až o 2 měsíce.

Domovní ČOV svépomocí, nebo na klíč?

Při realizaci domácí čistírny máte dvě možnosti – buď si ji zhotovit sám, nebo se obrátit na společnost, která nabízí řešení na klíč.  Obě možnosti ale mají svá pro a proti a koneckonců každá z nich nabízí koncovému zákazníkovi něco trochu jiného. Zatímco realizace čističky vlastními silami vám ušetří peníze, ČOV na klíč vás zbaví veškerých starostí a stresu.

 • ČOV svépomocí – častější volba našich klientů, kteří si pouze nechají vypracovat projektovou dokumentaci a zaslat vybranou domovní čistírnu od výrobce. Povolení čistírny, její montáž a instalaci si obstarají sami, čímž dokážou snížit celkové náklady až o polovinu oproti řešení na klíč.

 • ČOV na klíč – řešení, které nabízí některé společnosti, vám ušetří velké množství času a starosti. Najatý dodavatel za vás totiž vyřídí nejen veškerou administrativu, ale i stavbu a zapojení čistírny a vy tak přijdete k hotovému dílu. Počítat samozřejmě musíte s vyšší cenou. 

Co dělat s vodou z ČOV?

Odpadní voda zbavená nečistot v čistírně samozřejmě nezůstává a je třeba rozhodnout, jak s ní naložíte. Zpravidla máte na výběr ze tří, respektive čtyř možností. Přečištěnou vodu můžete:

 • vypouštět do veřejné kanalizace, která není zakončena centrální čističkou odpadních vod, 

 • vypouštět do povrchových vod (například do nedaleké řeky, nádrže nebo potoka),

 • vypouštět do podzemních vod přímo na pozemku (tzv. vsak nebo vsakem se zálivkou)

Kdy potřebuju hydrogeologa?

Jestliže se rozhodnete přečištěnou vodu z ČOV likvidovat takzvaně vsakem přímo na pozemku, neobejdete se bez služeb hydrogeologa. Ten určí, zda je váš pozemek pro vsak vhodný a zda nehrozí riziko kontaminace spodních vod. Případně vám doporučí jiný způsob likvidace odpadních vod.

hydrogeologický posudek k čov

Hydrogeologa je třeba zavolat na pozemek ještě před tím, než začnete řešit projekt domovní ČOV. Hydrogeologický posudek, který obdržíte, totiž slouží jako podklad pro projektanta.

Lze využít na domácí čističku odpadních vod dotaci?

Pokud byste chtěli čerpat dotaci přímo na pořízení a stavbu domovní čistírny odpadních vod, pak máte jakožto fyzická osoba smůlu. O příspěvek mohou žádat pouze obce, městské části, dobrovolné svazky obcí nebo společnosti vlastněné z víc než 50 % obcemi či městy.

Jedinou dotaci, kterou jako fyzická osoba můžete získat, je dotace Dešťovka. Konkrétně její třetí verze se totiž vztahuje na pořízení retenční nádrže, která slouží k akumulaci přečištěné vody z ČOV. Vodu lze následně využít ke splachování toalety. Dotační příspěvek činí až 110 00 korun, maximálně však 50 % způsobilých výdajů.

dotační program Dešťovka – třetí varianta

Je třeba se o domovní ČOV starat?

Zřejmě vás zklameme, ale zcela bezúdržbovou ČOV prozatím nikdo nevymyslel. Jedině pravidelně kontrolovaná a servisovaná čistírna bude dobře odvádět svou práci a ve výsledku vám ušetří peníze za případné opravy nebo pořizování nového zařízení.

A jak by pravidelná kontrola ČOV měla vypadat? Jednou týdně byste si měli vyšetřit čas na:

 • kontrolu přítoku odpadních vod

 • kontrolu provzdušnění nátoku a aktivace

 • kontrolu funkce dávkovacího filtru

 • kontrolu propustnosti filtru před dosedací komorou

 • kontrolu funkce vzduchového čerpadla

 • kontrolu chodu dmychadla

 • vyčištění přelivných hran od případných nečistot

Jednou za delší časový úsek se zaměřte také na:

 • kontrolu a údržbu dmychadla, která spočívá v čištění filtru (1× za tři měsíce) a výměně  membrán (1x za rok)

 • vyčištění dávkovacího filtru, a to preventivně 1× za rok nebo při ucpání

 • vyčištění filtru před přítokovou komorou, a to preventivně 1× za rok nebo při ucpání

 • odčerpání přebytečného kalu (1–2× za rok) 

Jak čistírně přizpůsobit chod domácnosti?

Pokud chcete, aby vám čistička sloužila dlouhé roky, musíte brát ohled na mikroorganismy, které v ní žijí. Myslete na to, že bakteriím v ČOV nesvědčí:

 • nepravidelný přísun odpadních vod,

 • přemíra tenzidů (obsažených v pracích prášcích a gelech),

 • nadbytek chlóru,

 • léky, toxické látky a barviva,

 • dezinfekční a antibakteriální přípravky,

 • tuky a oleje,

 • zbytky potravin z drtiče odpadků.

Co když ČOV zapáchá?

Správně fungující čistírny odpadních vod nezapáchá. To je nevyvratitelný fakt. Nejčastějším důvodem nepříjemného zápachu bývá špatně zvolená čistírna (příliš nízká nebo naopak vysoká kapacita), nepravidelná údržba a nedostatečná funkce dmychadla. Na vině bývá také přílišné používání dezinfekční prostředků, agresivních čistidel nebo léků – to vše se dostává společně s odpadní vodou do čističky a vede k vymírání prospěšných bakterií.

A jak zápach z čistírny řešit? V první řadě zkontrolujte kapacitu čistírny, funkci dmychadla, průchodnost filtrů a složení čistících přípravků, které běžně používáte. Nezapomeňte dát čističce šanci přizpůsobit se případným změnám – jelikož se v podstatě jedná o živý systém, nápravu nemůžete očekávat přes noc.

Nenašli jste odpovědi na své otázky? Neváhejte nás kontaktovat – našim klientům poskytujeme úvodní konzultaci zcela zdarma.

Nezávazně nás kontaktujte