Kolik stojí projekt domovní ČOV a kde sehnat projektanta?

Publikováno: 27. 04. 2021 9 minut čtení
tapety-7-420x260.png
Uvažujete nad pořízením domovní čistírny odpadních vod? V tom případě budete potřebovat oslovit autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb, který vám zpracuje projekt domovní ČOV. Pojďme se podívat na to, kde najít zkušeného projektanta, co vše musí obsahovat projektová dokumentace a kolik za ní zaplatíte?

Je potřeba projekt domovní ČOV?

Umístit si na pozemku domovní čistírnu odpadních vod (ČOV) není jen tak. Instalaci a zapojení čističky předchází celá řada kroků a úředních záležitostí, včetně oslovení projektanta a vypracování projektové dokumentace. 

Povinnost zpracování projektové dokumentace k domovní ČOV plyne ze zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.), který stanovuje, že čistírna odpadních vod je vodním dílem.

Obecnou povinnost k vytvoření projektové dokumentace a veškeré její náležitosti pak lze najít ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Nás vodohospodářů se pak konkrétně týká příloha č.8.

domovní čistírna odpadních vod

 

K čemu slouží projekt domovní ČOV

Teprve s projektem v ruce můžete zažádat o povolení ke stavbě domovní čistírny na svém pozemku a k vypouštění přečištěných vod. Dokonce bychom vám doporučili, abyste projektanta oslovili ještě před tím, než si vyberete konkrétní typ čistírny. Zkušený projektant vám dokáže poradit, která čistička pro vás bude nejvhodnější, kam ji na pozemku umístit a jak nakládat s přečištěnými vodami. S těmito informacemi pro vás následný výběr domácí čističky bude mnohem jednodušší. 

Kdo smí zpracovat projekt domovní ČOV

Zatímco například projekt kanalizační a vodovodní přípojky může vypracovat architekt, projekt domovní ČOV přísluší do kompetence jen a pouze autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb. 

projektová dokumentace k čov

Kde sehnat projektanta

Projektanta, který vám zpracuje projekt domovní ČOV, můžete sehnat několika způsoby.

 • Prohledejte internet. Pročtěte si zkušenosti a doporučení lidí, kteří projekt domovní čistírny odpadních vod řešili před vámi.

 • Poptejte se svých sousedů. Budovat čističku jste se rozhodli nejspíš proto, že v dané lokalitě není k dispozici obecní kanalizace. To znamená, že i vaši sousedé řešili stejný problém a někteří z nich si už možná projekt domovní ČOV nechávali zpracovat.

 • Poptejte se na vodoprávním úřadě. Tamním úředníkům pod rukama prochází denně desítky projektů, takže vám dokážou doporučit vhodného projektanta.

 • Nebo rovnou poptejte naši projekční kancelář Zakra a máte po starostech. Specializujeme se na projekty domovních čistíren a umíme za vás obstarat i veškerá potřebná povolení. 

Naše projekční kancelář Zakra působí po celé České republice. Projektovou dokumentaci jsme pro vás schopni zpracovat, ať jste odkudkoliv – téměř celý proces s námi totiž zvládnete online z pohodlí svého domova.

Jak probíhá jednání s projektantem

Nemůžeme mluvit za ostatní projektanty, u nás v Zakra si s vámi ale nejprve sjednáme schůzku, na které si vyslechneme vaše požadavky a vaši představu o pořízení čističky. Umíme vám poradit se způsobem likvidace přečištěné vody i se samotným výběrem domovní čistírny. Naší klienti od nás zpravidla odchází s podrobným přehledem a srovnáním domácích čističek odpadních vod na českém trhu viz infografika:

srovnání domovních čistíren

Jakmile od vás získáme veškeré potřebné informace, pustíme se do zpracování projektu domovní ČOV, který s vámi v průběhu konzultujeme. Finální verzi vám nejprve předložíme ke schválení a po vašem souhlasu vytvoříme čtyři paré, které vám zašleme poštou a se kterými si budete moci vyřídit potřebná povolení.

V případě, že se rozhodnete nechat obíhání úřadu na nás, zašleme vám hotovou projektovou dokumentaci elektronicky a s papírovou verzí se vydáme pro povolení.

Jaké podklady potřebuje projektant

Podklady, které si od vás projektant vyžádá, závisí na tom, zda budete čističku povolovat společně se stavbou rodinného domu, nebo zcela samostatně. 

Podklady pro projekt domovní čističky odpadních vod u novostavby

 • Situaci od projektanta rodinného domu (pokud je již k dispozici), kde by měl být naznačený vývod kanalizace z objektu a přibližné umístění sestavy ČOV

 • Zda se jedná o trvale obývaný objekt či rekreační zařízení

 • Kolik osob bude ČOV pravidelně užívat

 • Vybraný typ ČOV (pokud již máte svého favorita), případně vám můžeme zaslat naše porovnání vybraných typů ČOV

 • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod (do vod podzemních nebo povrchových), zda chcete přečištěné vody akumulovat a využívat na zálivku apod.

Podklady pro projekt domovní čističky odpadních vod u stávajícího domu

 • Katastrální označení místa, kde bude ČOV projektována, popř. adresu a číslo parcely

 • Preferované umístění čistírny na pozemku

 • Označení vývodu kanalizace z objektu (popř. místo, kde se nyní nachází žumpa/septik…)

 • Zda se jedná o trvale obývaný objekt či rekreační zařízení

 • Kolik osob bude čističku pravidelně užívat

 • Vybraný typ ČOV (pokud již máte svého favorita), případně vám můžeme zaslat naše porovnání vybraných typů ČOV

 • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod (do vod podzemních nebo povrchových), zda chcete přečištěné vody akumulovat a využívat na zálivku apod.

projekt domovní čov

Co obsahuje projektová dokumentace

Každý projekt domovní ČOV musí obsahovat následující dokumenty:

 • Průvodní zpráva

 • Souhrnná technická zpráva

 • Situační výkresy

 • Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

 • Specifikace domácí ČOV

 • Hydrogeologický posudek (pokud je třeba)

projekt domovní čov

Cena projektu domovní ČOV

Projekt domovní ČOV od nás získáte za 11 990,- (včetně DPH). Jedná se o finální cenu, která zahrnuje veškeré případné úpravy a změny. Do rukou se vám tak dostane kompletní projektová dokumentace, která je připravena pro jednání s úřady. Navíc se u nás platí až po dokončení projektu a vašem odsouhlasení.

Cena projektu domovní ČOV se nemění ani v případě, že se rozhodnete přečištěné vody svádět do akumulační nádrže a následně využívat například k zálivce zahrady nebo ke splachování toalety. 


projekt na čističku odpadních vod

Jak dlouho trvá projekt domovní ČOV

Zpracování projektu k domovní čistírně odpadních vod nám standardně trvá pouhé 3 týdny. Je ale nutné si uvědomit, že k tomu, abychom s projektem mohli začít, potřebujeme nejprve veškeré podklady. Doba zpracování projektu se může prodloužit například v situaci, kdy čekáme na dodání hydrogeologického posudku (ten je nutný v případě, že chcete přečištěné vody zasakovat přímo na pozemku). 

Máte projekt domovní ČOV a co dál? 

Jakmile v rukou držíte hotový projekt domovní ČOV, můžete začít se sháněním povolení ke stavbě čistírny. Záleží jen na vás, zda si povolení vyjednáte zcela sami, nebo využijete služeb takzvaného inženýringu a jednání s úřady necháte na nás.

projekt domovní čistírny odpadních vod

Povolení ČOV

Domovní čistírnu odpadních vod lze povolit dvěma způsoby – klasickým vodoprávním řízením, nebo ohlášením. Čím se od sebe liší, můžete vidět v tabulce:

Kritéria

Vodoprávní řízení

Ohlášení

Lhůta úřadů k vyřízení

60 dnů

30 dnů

Platnost povolení

Omezená (na 10 let)

Neomezená

Podmínky k vypouštění vody

Stanoví úřad

Nestanovuje úřad

Rozbor vzorku vypouštěných vod

2× ročně

Revizní kontroly každé 2 roky

Správní poplatek

300,-

500,-

Jestliže si budete povolení shánět sami, připravte se na to, že vás čeká přibližně 3–4 měsíční obíhání úřadů. Proto každému vřele doporučujeme využít služeb odborníků, kteří za vás vše podstatné vyřídí. V našem týmu máme specialisty, kteří se soustředí pouze na vyřizování povolení, a to nejen domovních čistíren, ale i kanalizačních přípojekvodovodních přípojek či studny.

Cena za služby inženýringu je 9 990,- včetně DPH a obsahuje veškerá jednání s úřady a dotažení všech formalit do povolení domácí čističky odpadních vod, ať už jde o ohlášení či vodoprávní řízení.

Proč využít služeb projekční kanceláře Zakra?

 • Jsme rychlí – Na projekt vaší domovní čistírny nebudete čekat déle než 3 týdny od získání všech podkladů. Dáváme si záležet, abyste termín dokončení projektu ČOV vždy znali dopředu a mohli s ním počítat.

 • Jsme féroví – Cenu projektu domovní ČOV znáte vždy dopředu a v průběhu naší spolupráce se nijak nemění. Pokud budete potřebovat něco předělat nebo se úředníkovi nebude něco líbit, máte tuto předělávku v ceně.

 • Jsme digitální – Pro získání většiny podkladů využíváme digitalizované katastrální mapy, digitální podklady sítí, Google mapy a další nástroje. Naši práci uchováváme v bezpečí cloudu, takže nehrozí její ztráta. Vyvinuli jsme vlastní interní aplikaci, která nám pomáhá vyřizovat povolení k domovním čistírnám odpadních vod, díky čemuž pracujeme rychle a efektivně. 

 • Pomůžeme vám vyřídit povolení domovní ČOV – Nechte veškeré starosti s obíháním úřadů na nás a ušetřený čas věnujte své rodině.

 • Umíme také domovní ČOV na klíč – Celý proces realizace domovní čistírny si vezmeme na starost.

 • Jen za první polovinu roku 2020 jsme realizovali více než stovku zakázek viz obrázek. 

projekt domovní ČOV

Závěr

Pokud zvažujete pořízení domovní čistírny odpadních vod a něco vám není jasné nebo se jen chcete poradit a získat nezávislou konzultaci, není nic jednoduššího, než nám napsat. Do 24 hodin od nás obdržíte odpověď.

Máme za sebou stovky projektů ČOV a tisíce konzultací. Staňte se i vy naším klientem a užívejte si výhody, které plynou z kvality našich služeb a bezproblémové komunikace.

Nezávazně nás kontaktujte