Jak funguje domovní čistička odpadních vod?

Publikováno: 24. 04. 2021 10 minut čtení
Jak-funguje-proces-cisteni-u-domaci-cisticky-1024x537-1.png
Zajímá vás, jak funguje domovní čistička odpadních vod (ČOV), jelikož právě uvažujete nad její koupí? Nebo už patříte k majitelům čistírny a zdá se vám, že nepracuje tak, jak by měla? V obou případech je vhodné seznámit se nejprve s tím, z jakých částí se čistírna skládá a na jakých principech funguje.

Co je čistírna odpadních vod (ČOV)

Domovní čistírna odpadních vod neboli ČOVka je zařízení, na které narazíte zejména u rodinných domů, a to konkrétně v oblastech, kde není vybudována splašková kanalizace. V takovém případě představuje domovní ČOV ideální způsob, jak efektivně a ekologicky likvidovat odpadní vody z domácnosti. 

jak funguje domovní čistička odpadních vod

Kam se hodí domovní ČOV

Domovní ČOV je určená zejména pro rodinné domy, setkat se s ní ale můžete také u celoročně vytížených ubytovacích nebo rekreačních zařízeních. Uvažujete o tom, že byste si pořídili čističku odpadních vod na chatu nebo na chalupu? Jestliže tam trávíte jen část roku, bude pro vás vhodnější zvolit tříkomorový septik. Ten narozdíl od domovní ČOV není závislý na pravidelném přísunu odpadních vod a navíc nespotřebovává elektrickou energii. 

TIP: Zjistěte, jak vybrat ČOV snadno a rychle.

Jak funguje domovní čistička odpadních vod

Domovní čistička odpadních vod funguje na principu mechanicko-biologických procesů, které zbaví odpadní vody až 97 % nečistot. Přečištěnou vodu je pak možné likvidovat do povrchových vod, dešťové kanalizace nebo nechat vsakovat přímo na pozemku. 

Podívejte se na názorném videu, jak funguje domovní čistička odpadních vod:

Z čeho se čistička skládá

cistirna-odpadnich-vod-at6-238x300.jpeg

Většina domovních čistíren odpadních vod se skládá ze tří komor, v každé z nich přitom probíhá trochu odlišný čistící proces. 

 • Usazovací komora – první místo, kam vtéká odpadní voda z domácnosti. Dochází zde k mechanickému odstraňování pevných látek na základě jejich velikosti. Takto odstraněné nečistoty se následně rozkládají, a to anaerobně (bez přístupu vzduchu).

 • Aktivační komora – vtéká sem voda zbavená mechanických nečistot, která nyní obsahuje pouze organické látky. Ty jsou zde rozkládány za pomocí bakterií, tentokrát za přístupu vzduchu (aerobně), který sem vhání dmychadlo.

 • Dosazovací komora – zde se hromadí přečištěná voda, kterou je následně potřeba zlikvidovat.

Jaký je princip čištění odpadních vod

Samotné čištění odpadních vod probíhá v několika po sobě jdoucích krocích: 

 1. Odpadní vody z domácnosti vtékají do usazovací nádrže, kde dochází k jejich hrubému mechanickému přečištění.

 2. V aktivační části probíhá biologický čistící proces. Ten mají na starosti mikroorganismy rozkládající organické nečistoty.

 3. V dosazovací nádrži dochází k oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody.

 4. Vyčištěná voda následně odtéká z čističky buď do retenční nádrže (kde je připravená na další využití), nebo pryč z vašeho pozemku.

 5. Zahuštěný kal se automaticky vrací zpět do aktivace.

jak funguje domovní čov

Jak fungují čističky s technologií SBR

Proces popsaný výše, tedy klasické mechanicko-biologické čištění v několika komorách, není jednou technologií, kterou ČOV využívají. Existuje i moderní typ čištění, který se označuje termínem SBR. Jedná se o zkratku anglického označení "Sequencing Batch Reactor", což bychom mohli česky popsat jako "sekvenční dávkový reaktor". Jednoduše řečeno, při tomto typu čištění odpadních vod se biologické čištění i separace mikroorganismů odehrávají v jedné nádrži. Celý proces řídí automatizovaný systém. Ten sleduje a případně reguluje jednotlivé fáze čištění.

Díky této technologii mají čističky postavené na systému SBR určité výhody:

 • Flexibilita – čističky s technologií SBR lépe reagují na změny v množství a složení odpadní vody

 • Učinnější čištění – díky své přizpůsobivosti zajišťují "SBR čističky" spolehlivé a velmi účinné přečištění odpadních vod

 • Kompaktnost – technologie SBR má obecně nižší nároky na prostor, než je tomu u klasického mechanicko-biologického čištění v separovaných komorách

Domácí čistička EKO SBR BIO

Co s přečištěnou vodou

Přečištěná voda se v čističce dlouho neohřeje, co nejdříve totiž musí dojít k její efektivní likvidaci. Jakou formou k tomu dojde, nezáleží pouze na vašem rozhodnutí, důležité je také stanovisko příslušného vodoprávního úřadu. Jaké možnosti jsou ve hře? 

Likvidace do podzemních či povrchových vod

Na první pohled dvě naprosto rozdílná řešení, která se ale z pohledu zákona příliš neliší. Ať už se rozhodnete likvidovat vyčištěné odpadní vody do vod podzemních (takzvaně vsakem), nebo je budete vypouštět do vod povrchových (rybník, potok), neobejdete se bez povolení vodoprávního úřadu. Ten bude kontrolovat, zda vyčištěná voda splňuje zákonem stanovené limity: 

 • v případě vsaku se jedná konkrétně o limity dle Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.,

 • v případě likvidace do povrchových vod je nutné se řídit dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Uvažujete nad vsakem? V tom případě se nezapomeňte obrátit na hydrogeologa. Ten posoudí, zda je toto řešení na vašem pozemku vůbec možné a zda by nedošlo ke snížení kvality podzemních vod. 

TIP: S hydrogeology často a úzce spolupracujeme, rádi vám proto doporučíme spolehlivého člověka.

Vypouštění do dešťové kanalizace

Byť by se nabízelo využít dešťové kanalizaci v obci, bohužel již tato alternativa není možná. Přečištěné odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod nemohou být vypouštěny do dešťové kanalizace, ale je potřeba využít alternativních řešení.

Využití vody k zálivce zahrady 

Nakonec máte ještě jednu možnost – vyčištěné odpadní vody akumulovat v retenční nádrži a používat je k zálivce zahrady. I v tomto případě se neobejdete bez kladného hydrogeologického posudku a navíc vás ještě čeká pořízení již zmíněné retenční nádrže. A to i tehdy, vlastníte-li již nádrž na dešťovou vodu, zákon totiž neumožňuje mísení dešťové a užitkové vody z domovní čističky.

TIP: Dobrou zprávou je, že na veškeré výdaje spojené s pořízením retenční nádrže se vztahuje dotační program Dešťovka. Až 50 % způsobilých výdajů tak můžete získat zpět. Podívejte se, jaké jsou aktuální podmínky pro získání dotace (od září 2023).

domovní čov


Jak se starat o ČOV

Aby domovní čistička odpadních vod fungovala tak, jak má, je třeba mít na paměti, jak se chovat k bakteriím žijícím v čistírně a co vše do ČOV nepatří.

 • Bakterie zodpovědné za rozklad organických látek potřebují ke svému životu pravidelný přísun odpadních vod. Vaše dvoutýdenní nepřítomnost proto může způsobit, že bakterie uhynou a vám nezbyde nic jiného, než čistírnu kompletně restartovat a pořídit novou násadu mikroorganismů.

 • Snažte se nepoužívat antibakteriální a dezinfekční přípravky, které z logiky věci bakteriím v čističce dvakrát nesvědčí. 

 • To samé platí pro chemické látky, zbytky léků, antibiotik, ředidel nebo barev. Toxické látky by si v žádném případě neměly najít cestu do vaší domovní čistírny.

 • Vyvarujte se vypouštění většího množství saponátu a tenzidů do čističky. Zabráníte tomu tak, že si praní prádla rozvrhnete do vícero dnů.

 • Nevylévejte tuky a oleje do odpadu. Hrozí totiž, že se usadí v kanalizaci a stanou se zdrojem nepříjemného zápachu. Pokud doputují až do čističky, mohou negativně ovlivnit její chod. 

Tip: Doporučujeme článek Jak se starat o ČOV: Vše, co potřebujete vědět.

Pravidelné kontroly domovní ČOV

Jako majitelé domovní čistírny se nevyhnete pravidelné kontrole a údržbě jednotlivých komponent. Nemusíte se ale bát, obsluha ČOV vám nezabere příliš času a není nijak  náročná. Některé komponenty stačí zkontrolovat jednou nebo dvakrát ročně, jiné si o vaši pozornost budou říkat každý týden. Díky tomu si ale uděláte obrázek o tom, jak funguje domovní čistička odpadních vod a zda není potřeba přivolat odborníka. 

Jednou týdně zkontrolujte:

 • zda není ucpaný přítok odpadních vod,

 • zda nejsou zanesené filtry,

 • zda dmychadlo pracuje tak, jak má. 

Jednou až dvakrát ročně si najděte čas na odkalení ČOV. Jestliže v domácnosti používáte výhradně biologicky odbouratelné prostředky, nemusíte kal z domovní ČOV odčerpávat fekálním vozem, ale můžete ho zkompostovat. Organické látky se rozloží na hnojivo, které lze využít na pozemku.

funkce čistírny odpadních vod

Co dělat, když čistička nefunguje

Pokud čistička nečistí tak, jak má, vydává zvláštní zvuky nebo silně zapáchá, pravděpodobně je něco špatně. Jak v takové situaci postupovat a obnovit správnou funkci ČOV?

Nahlédněte do provozního deníku

Jestliže máte podezření, že je vaše ČOV nefunkční, ze všeho nejdříve nahlédněte do provozního řádu a přečtěte si seznam pravidelných kontrol. Je možné, že na závadu přijdete zcela sami a nebudete muset volat odborníky. 

Podívejte se pod víko

Co se s vaší domácí čističkou odpadních vod děje, zjistíte nejlépe tak, že se podíváte pod její víko. Jestliže se vám naskytne pohled na přeplněnou čistírnu, je třeba ihned zavolat fekální vůz a připravit se na vyčištění čistírny. 

Zkouška kalu

Vyzkoušejte, jak čistírna čistí. Naberte do průhledné plastové nádoby vodu z ČOV a nechte ji 30 minut odstát. Pokud bude voda v horních 2/3 skoro čirá, funguje vaše čistírna správně.

Naučte se používat řídící jednotku

Máte u čistírny řídicí jednotku, jen ji moc nevyužíváte? Pak to doporučujeme změnit. Řídicí jednotkou regulujete, jak čistírna pracuje. Jestliže si nejste jisti, jak na to, kontaktujte dodavatele čistírny.  

Zavolejte odborníka

Nevíte si rady? Pak je nejlepší zavolat někoho, kdo tomu rozumí. Pokud máte čistírnu od zavedených výrobců, nemusíte se bát, do týdne bude vaše čistička běhat jako nová.

Chcete si pořídit domovní ČOV?

Teď, když už víte, jak funguje domovní čistička odpadních vod, možná uvažujete nad její koupí. V tom případě vás čeká nejen výběr toho správného čistícího zařízení, ale také papírování a obíhání úřadů, abyste získali povolení se stavbou čistírny. Rádi vás celým procesem provedeme krok za krokem a většinu zařizování si vezmeme na starosti. Umíme pro vás zařídit projekt i povolení čistírny odpadních vod, případně vám nabízíme službu domovní ČOV na klíč, kdy se postaráme také o stavbu a zapojení čistírny na vašem pozemku.

Nezávazně nás kontaktujte