Projekt na čističku odpadních vod: Otázky a odpovědi

Publikováno: 12. 06. 2022 16 minut čtení
cov3.jpeg
Potřebujete projekt na čističku odpadních vod? Pokud ano, jak sehnat vhodného projektanta, co od spolupráce s ním očekávat a na kolik vás jeho služby vyjdou? Sepsali jsme pro vás odpovědi na ty nejčastější otázky ohledně projektu domovní ČOV.

Potřebuju projekt na čističku odpadních vod?

Domovní čistička odpadních vod sice není dům, přesto k ní potřebujete projektovou dokumentaci. Dle zákona se totiž jedná o vodní dílo, a to je třeba před stavbou řádně povolit. A právě k získání povolení domovní ČOV slouží projektová dokumentace.

Obecnou povinnost k vytvoření projektové dokumentace a veškeré její náležitosti lze najít ve vyhlášce č. 499/2006 Sb.

projekt na čističku odpadních vod

Kdo mi vypracuje projekt na čističku odpadních vod?

Aby toho nebylo málo, projekt na čističku odpadních vod smí vypracovat pouze autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb. To je podstatný rozdíl oproti projektu vodovodní nebo kanalizační přípojky, kterou může naprojektovat architekt domu.

Projekt na čističku odpadních vod spadá do kompetence autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb, nikoliv architekta domu. Důvodem je, že domovní ČOV je dle zákona č. 254/2001 Sb. vodním dílem.

Jak sehnat projektanta?

V době internetu zvládnete projektanta domovní ČOV najít doslova na několik kliknutí. Případně se můžete obrátit na příslušný vodoprávní úřad, kde vám jistě předají kontakt na autorizované projektanty, se kterými mají osobní zkušenost.

Nebo se můžete rovnou obrátit na naši projekční kancelář Zakra. Projekty domovních čistíren se zabýváme v podstatě denně a snadno si tak poradíme s jakoukoliv situací, kterou zrovna řešíte. Úvodní konzultaci u nás máte samozřejmě zdarma, tak se neváhejte ozvat.

Kdy poptat projektanta?

Z vlastní zkušenosti doporučujeme příliš dlouho neotálet a projektanta oslovit už ve chvíli, kdy nad čistírnou odpadních vod začínáte uvažovat. Budete tak mít na výběr z více konkurenčních nabídek a snáze si zvolíte tu nejvýhodnější.

Včasné oslovení projektanta má i další nespornou výhodu. Zkušený projektant vám dokáže poradit už v samotném začátku – tedy například s výběrem a umístěním čistírny nebo s kontakty na další odborníky.

Osobně doporučujeme oslovit projektanta na podzim, kdy je staveb nejméně a máte tak nejvyšší šanci získat skutečně dobrou nabídku bez dlouhé čekací lhůty.

projekt na čističku odpadních vod

Co vše projektant zařídí?

Projektant má na starosti především zpracování kompletní projektové dokumentace k domovní čistírně odpadních vod, která musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona. Další služby se pak liší projektant od projektanta.

Naše projekční kancelář Zakra vám kromě zpracování projektu domovní ČOV nabízí i celou řadu dalších služeb:

 • Nabízíme první nezávaznou konzultaci zcela zdarma.

 • Poradíme vám s výběrem a umístěním čistírny odpadních vod.

 • Pokud je třeba, oslovíme za vás hydrogeology z vašeho okolí, kteří vám předloží své cenové nabídky.

 • Případné změny v projektové dokumentaci provedeme zcela zdarma. Naše ceny jsou konečné a platí se až po předání hotového projektu.

 • Pokud chcete, oběháme za vás úřady a získáme všechna potřebná povolení.

 • Jsme schopni dodat vám čistírnu odpadních vod z našeho e-shopu, včetně dopravy, instalace na pozemku a zprovoznění.

 • Postaráme se také o kolaudaci ČOV.

Jak probíhá spolupráce s projektantem?

Zajímá vás, co můžete od jednání s projektantem čekat? U nás v Zakře probíhá vzájemná spolupráce následovně:

 • První nezávazná konzultace – Ze všeho nejdříve si vyslechneme, jaká je vaše situace a s čím potřebujete pomoci. Bude nás zajímat především to, jak si likvidaci odpadních vod představujete. Chcete přečištěné odpadní vody co nejrychleji odvádět z pozemku, nebo je využívat k zálivce?

 • Nezávazná nabídka – Následně vám navrhneme, jak bychom konkrétně ve vašem případě postupovali, a předložíme vám naši nabídku.

 • Pomoc s výběrem čistírny – Po odsouhlasení nabídky se pouštíme do práce. Pokud ještě nemáte jasno v tom, jakou čistírnu budete pořizovat, v tomto kroku vám s výběrem ČOV poradíme. Vycházíme při tom z vlastních zkušeností a také z velkého srovnání čistíren na českém trhu, které jsme připravili pro naše klienty.

 • Projekt ČOV – Jakmile máme veškeré potřebné informace a podklady, začneme pracovat na projektové dokumentaci. Tu s vámi průběžně konzultujeme a nakonec vám ji hotovou pošleme v elektronické podobě (PDF soubor vám přijde e-mailem) ke schválení.

 • Předání projektu – Pokud k projektu nemáte žádné připomínky, vyhotovíme čtyři paré (neboli kopie), které vám zašleme poštou (poštovné jde samozřejmě na nás). S takto připraveným projektem už se můžete vydat pro povolení ČOV.

 • Povolení ČOV – V případě, že od nás chcete pomoci i s vyřízením povolení, pak od nás dostáváte dokumentaci v elektronické podobě a papírovou verzi předáváme na úřady, kde začínáme jednání.

Skvělou zprávou je, že projekt domovní ČOV s námi zvládnete vyřídit online, aniž byste museli odcházet z kanceláře nebo z domova. Stejně tak vás ale rádi přivítáme na naší plzeňské pobočce, kde vše probereme nad šálkem kávy.

Jak dlouho budu na projekt ČOV čekat?

Pokud jde vše podle plánu a naši projektanti mají k dispozici veškeré potřebné podklady, projekt čističky odpadních vod od nás zpravidla obdržíte do 3 týdnů od zahájení spolupráce. V případě, že čekáme na vypracování hydrogeologického posudku (který je nezbytným podkladem projektu v případě vsaku), může se dodací lhůta prodloužit až na 3 měsíce. O termínu dodání hotového projektu však budete předem informováni.

V Zakře se s klienty vždy předem domluvíme na termínu, kdy bude projekt hotový. Máme pochopení i pro situace, kdy potřebujete projekt domácí ČOV co nejrychleji, a vynasnažíme se vám s termínem vyhotovení maximálně přizpůsobit. Čím dříve se nám ozvete, tím dříve budete mít projekt na stole!

projekt na čističku odpadních vod

Jaké podklady musím projektantovi dodat?

Pokud jde o novostavbu, budeme potřebovat následující informace:

 • Situaci od projektanta rodinného domu (pokud je již k dispozici), kde by měl být naznačený vývod kanalizace z objektu a přibližné umístění sestavy ČOV

 • Zda se jedná o trvale obývaný objekt, či rekreační zařízení

 • Kolik osob bude ČOV pravidelně užívat

 • Vybraný typ ČOV (pokud již máte svého favorita), případně vám můžeme zaslat naše porovnání vybraných typů ČOV

 • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod (do vod podzemních nebo povrchových), zda chcete přečištěné vody akumulovat a využívat na zálivku apod.

V případě již stojící nemovitosti nám pomohou tyto informace:

 • Katastrální označení místa, kde bude ČOV projektována, popř. adresu a číslo parcely

 • Preferované umístění ČOV na pozemku

 • Označení vývodu kanalizace z objektu (popř. místo, kde se nyní nachází žumpa/septik…)

 • Zda se jedná o trvale obývaný objekt či rekreační zařízení

 • Kolik osob bude ČOV pravidelně užívat

 • Vybraný typ ČOV (pokud již máte svého favorita), případně vám můžeme zaslat naše porovnání vybraných typů ČOV

 • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod (do vod podzemních nebo povrchových), zda chcete přečištěné vody akumulovat a využívat na zálivku apod.

Co obsahuje projekt čističky odpadních vod?

Projekt na čističku odpadních vod musí splňovat zákonem dané předpisy, aby se jím na úřadech vůbec zabývali. Z toho důvodu musí každou projektovou dokumentaci k domovní ČOV tvořit následující části:

 • Průvodní zpráva

 • Souhrnná technická zpráva

 • Situační výkresy

 • Dokumentace objektů a technických i technologických zařízení

 • Specifikace domácí ČOV

 • Hydrogeologický posudek (pokud je potřeba)

Pojďme si jednotlivé části projektu rozebrat podrobněji.

Průvodní zpráva

Cílem průvodní zprávy je shrnout základní fakta o projektu, například jméno klienta, jeho identifikaci, místo realizace, předmět projektu či údaje o zhotoviteli. Aby mohla průvodní zpráva vzniknout, potřebuje tyto údaje projektant získat od vás – proto se s vámi na začátku projekčních prací obvykle spojí a projde s vámi vaši situaci a představy o budoucí ČOV. Samozřejmě nikdo nečeká, že budete vědět vše – zkušení projektanti (jako jsme my v Zakře) vám rádi poradí. 

průvodní zpráva projektové dokumentace ČOV

Souhrnná technická zpráva

Zatímco průvodní zpráva je poměrně stručná, souhrnná technická zpráva je komplexní dokument. Není důležité, abyste znali dopodrobna všechny náležitosti, které technická zpráva obsahuje, nicméně představíme vám alespoň ty hlavní.

V úvodní části projektant rozebírá pozemek, na němž má stavba (tj. ČOV) vzniknout. Do popisu zahrne objektivní informace o sousedních pozemcích, vodních zdrojích v blízkosti, zda byl proveden hydrogeologický posudek a mnoho dalšího. 

ČOV - souhrnná technická zpráva

V další části přichází na řadu samotné vodní dílo – tedy domovní čistírna odpadních vod. Je nutné specifikovat, pro kolik osob je ČOV plánována, jaký typ ČOV bude instalován nebo kdy se plánuje její zprovoznění. Do detailu se pak projektant věnuje normám ohledně úrovně přečištění odpadních vod. V této části se obvykle stručně popisuje také vybraný model ČOV. V Zakře se proto s klienty domlouváme na výběru určité ČOV pokud možno ještě před zahájením projektu. Díky tomu je naše projektová dokumentace skutečně precizní.

TIP: S výběrem domovní čističky vám rádi pomůžeme. Ty nejatraktivnější modely na trhu jsme navíc představili v přehledném srovnání domovních ČOV.

Závěrečnou částí technické zprávy je studie o vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo. Zde je nutné zohlednit vliv stavby na okolí, například provoz na silnicích. Tato část zahrnuje také informace o odhadovaném množství odpadu, který vznikne, jak s ním bude naloženo a jakým způsobem bude vytříděn. 

Situační výkresy

Situační výkresy představují různé pohledy na pozemek – obvykle z ptačí perspektivy. Projektant se pomocí výkresů snaží dokumentovat lokalitu, kde se bude čistírna realizovat, a to včetně okolí. Situační výkresy tak obvykle obsahují celkový pohled na oblast (např. danou obec), váš pozemek, vedení potrubí k ČOV a její přesné umístění na pozemku.

Situační výkresy v projektu ČOV

Dokumentace objektů a technických i technologických zařízení

Účelem této části projektové dokumentace je informovat úřady o tom, jak přesně bude ČOV na pozemku fungovat. Projektant musí vypracovat detailní pohled na ČOV, podélné řezy, uložení do splaškové komunikace a tak dále. Mimo jiné se zde dočtete, jak by měla probíhat stavba, tj. jakým materiálem čistírnu obsypat a jak bude ČOV uložena v zemi.

ČOV - dokumentace objektů

Specifikace domácí ČOV

Součástí projektové dokumentace je také popis konkrétní plánované čistírny odpadních vod – v podstatě se jedná o produktový list vámi vybrané ČOV. Cílem úřadů je, aby si lidé kupovali kvalitní čistírny, a to zejména tehdy, když chtějí přečištěnou vodu vsakovat do podzemních vod.

Z toho je zřejmé, že se vyplatí mít svoji budoucí ČOV předvybranou dříve, než se projektová dokumentace začne tvořit. Vybrat ten správný model ale není vždy jednoduché – proto jsme vám v Zakře k ruce a rádi se podělíme o své zkušenosti i odborné rady. Do projektů nejčastěji kreslíme domovní čistírny výrobců ASIO, ABPLAST a TopolWater, ovšem není problém připravit projekt na jakýkoliv jiný typ ČOV.

Specifikace domácí ČOV - BioCleaner Optima

Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek je nutnou součástí projektové dokumentace, jestliže chcete přečištěnou vodu vsakovat. Raději počítejte s tím, že hydrogeologů je poměrně málo a mají nabité kalendáře. Proto shánějte hydrogeologa včas a ideálně ve svém okolí, ať zbytečně nepřiplácíte za jeho cestu k vám. 

V Zakře vám s hydrogeologickým posudkem rádi pomůžeme – máme kontakty na hydrogeology po celém Česku. Pokud nám svěříte projekt, zprostředkování hydrogeologa je zcela zdarma.

Kolik stojí projekt ČOV?

Nemůžeme mluvit za ostatní projektanty, u nás v Zakře však za každý projekt na čističku odpadních vod zaplatíte stejnou částku – tedy 11 990 Kč (včetně DPH). A nezáleží na tom, zda budete přečištěné vody likvidovat do kanalizace, vsakem, nebo vsakem se zálivkou.

Navíc se můžete spolehnout, že naše ceny jsou neměnné a zahrnují i případné změny a úpravy v projektu. Fakturu od nás standardně obdržíte až po vypracování projektu a vašem odsouhlasení.

Projekt už mám. Co teď?

Jakmile máte v rukou projekt na čističku odpadních vod, můžete začít řešit povolení čistírny. Záleží jen na vás, zda si povolení ČOV zařídíte svépomocí, nebo tyto starosti přenecháte nám. V rámci služby tzv. inženýringu za vás oběháme úřady, seženeme všechna potřebná stanoviska a nakonec vám pouze předáme stavební povolení a povolení k nakládání s vodami.

Proč si pro projekt na čističku odpadních vod vybrat Zakru?

 • Jsme rychlí – Na projekt vaší domovní čistírny nebudete čekat déle než 3 týdny od získání všech podkladů. Dáváme si záležet, abyste termín dokončení projektu ČOV vždy znali dopředu a mohli s ním počítat.

 • Jsme féroví – Cenu projektu domovní ČOV znáte vždy dopředu a v průběhu naší spolupráce se nijak nemění. Pokud budete potřebovat něco předělat nebo se úředníkovi nebude něco líbit, máte tuto předělávku v ceně.

 • Jsme digitální – Pro získání většiny podkladů využíváme digitalizované katastrální mapy, digitální podklady sítí, Google mapy a další nástroje. Naši práci uchováváme v bezpečí cloudu, takže nehrozí její ztráta. Vyvinuli jsme vlastní interní aplikaci, která nám pomáhá vyřizovat povolení k domovním čistírnám odpadních vod, díky čemuž pracujeme rychle a efektivně. 

 • Pomůžeme vám vyřídit povolení domovní ČOV – Nechte veškeré starosti s obíháním úřadů na nás a ušetřený čas věnujte své rodině.

 • Umíme také domovní ČOV na klíč – Celý proces realizace domovní čistírny si vezmeme na starost.

Závěr

V dnešním článku jsme pro vás sepsali odpovědi na ty nejčastěji otázky týkající se projektu na domovní čistírnu odpadních vod. Pokud vás stále trápí pochybnosti nebo si v něčem nejste jisti, neváhejte se na nás obrátit s dotazem. Napište nám nebo zavolejte, odpovídáme do 24 hodin.

Nezávazně nás kontaktujte