Jak vybrat domácí ČOV pro rodinný dům?

Publikováno: 11. 01. 2023 24 minut čtení
domaci-cov-pro-rodinny-dum.png
Jak vybrat domácí ČOV pro rodinný dům, který nelze napojit na kanalizační řad? Podle kterých kritérií se rozhodovat, proč záleží na počtu osob v domácnosti a kdy se vyplatí pořídit nejlevnější čistírnu na trhu?

Co je domácí čistírna odpadních vod (ČOV)?

Domácí čistírna odpadních vod (ČOV) je tříkomorová nádrž, která se instaluje pod úroveň země. Zachytává odpadní vody z domácnosti, které se při průchodu jednotlivými komorami čistí. Z čistírny tak odchází voda zbavená až 97 % nečistot, kterou lze opětovně použít například k zálivce zahrady. 

domácí čov pro rodinný dům

Kdy zvážit pořízení domácí ČOV pro rodinný dům?

Domovní čističku doporučujeme pořídit v případě, že svou nemovitost nemůžete napojit na kanalizační řad. Nejenže se čistička postará o ekologickou likvidaci odpadních vod, ale navíc vám umožní dále s přečištěnou vodou nakládat, a tím významně ušetřit za vodné a stočné.

Jak vybrat domácí ČOV pro rodinný dům

Při výběru domácí ČOV pro rodinný dům je zásadní desatero kritérií:

 1. Počet osob v domácnosti

 2. Místo, kde bude ČOV sloužit

 3. Koho bude domovní ČOV obsluhovat

 4. Způsob nakládání s přečištěnou vodou

 5. Způsob povolení ČOV

 6. Využívání přečištěné vody

 7. Výrobce, servis a kvalita

 8. Možnosti bezúdržbového provozu

 9. Cena domovní ČOV a náklady na údržbu

 10. Objektivní okolnosti, jako jsou podzemní voda a jíly

1. Podle počtu osob v domácnosti

Zcela zásadním kritériem při výběru domácí ČOV pro rodinný dům je počet osob v domácnosti. Jen správně nadimenzovaná čistička si poradí s množstvím odpadních vod, kterými ji budete denně zásobit. Kupovat sice levnější, zato méně výkonnou čističku se tak rozhodně nevyplatí.

U každé domácí ČOV se proto uvádí, pro kolik tzv. ekvivalentních osob (EO) se hodí. Zkratky EO se bát nemusíte – označuje osobu, která denně vyprodukuje 120–150 litrů odpadních vod. Vám proto stačí, abyste si pamatovali, že 1 EO = 1 osoba v domácnosti. 

Ač se může zdát 150 litrů denně na osobu vysoké číslo, skutečně je to tak. Do čistírny teče veškerá odpadní voda – z mytí nádobí, praní, sprchování nebo třeba splachování. 

Výhodou je, že domovní čističky odpadních vod jsou vždy přizpůsobené k obsluze více osob v určitém rozsahu (např. domácí čistírna odpadních vod AT6 obslouží 1 až 5 osob).

domácí čov pro rodinný dům

2. Podle místa, kde bude domovní ČOV sloužit

Dalším stěžejním kritériem výběru domovní čistírny odpadních vod je typ objektu, k němuž čističku pořizujete. V zásadě existují tři kategorie: ubytovací zařízení pro více lidí (např. penzion), rodinný dům a rekreační objekt. V každém z těchto objektů se bude zásadně lišit potřebná kapacita čističky. V některých případech dokonce nebude domovní ČOV optimálním řešením.

Penziony i rodinné domy mají obvykle pravidelný provoz, a tak má čistička zajištěný kontinuální přísun odpadních vod. To je pro její provoz velmi důležité, neboť pokud nemá čistička "z čeho brát", může to být fatální pro bakterie, které se starají o biologické čištění vody. Proto jsou typ objektu a jeho provoz tak důležité.

U rekreačních objektů nemusí být domovní čistírna tím nejlepším řešením, zejména pokud je využíváte pouze sezónně. V takovém případě se nabízí odpad řešit septikem s filtrem, což je modernější a náhrada klasické žumpy. Narozdíl od žumpy nabízí septik u rekreačních objektů levnější provoz a také možnost využití přečištěných odpadních vod. Stejně jako k domovní ČOV, i k septiku pro vás rádi připravíme projekt.

3. Koho bude domovní ČOV obsluhovat?

Zatímco u bodu výše jsme se soustředili především na frekvenci provozu, nyní se ponoříme do typu provozu a způsobu užívání ČOV. 

Potřebujete-li ČOV pro svůj rodinný dům, obvykle se vejdete do kapacity 7 EO a máte velký výběr čističek – více se konkrétním produktům pro rodinné domy budeme věnovat níže v článku.

Co když ale potřebujete ČOV pro komerční provoz, jako je penzion, restaurace nebo výrobní závod? Nebo poptáváte obecní ČOV? V tu chvíli výrazně narůstá nutná kapacita čistírny. U těchto typů objektů je obvykle nezbytné poradit se s odborníky, například s prodejci čističek nebo jejich projektanty.

Speciálním typem provozu jsou například kadeřnictví. Do odpadu se totiž vypouští větší množství chemikálií, a tak je potřeba vybrat čističku, která takový nápor dokáže zvládnout. Dvojnásob to platí, pokud chcete přečištěnou vodu vsakovat nebo používat k zálivce.

4. Podle způsobu nakládání s přečištěnou vodou

Pokud nejste v problematice domovních čistíren příliš zběhlí, může vás toto kritérium překvapit. Není proto divu, že se na něj při výběru domácí ČOV pro rodinný dům často zapomíná a pak mohou nastat problémy s projektem nebo povolením ČOV.

Co byste tedy měli vědět před tím, než si objednáte svou novou čistírnu? V první řadě – jak budete nakládat s odpadní vodou zbavenou nečistot. 

Přečištěnou vodu můžete:

 • vypouštět do povrchových vod (vodní tok, rybník...),

 • vypouštět do jednotné dešťové kanalizace,

 • vypouštět do podzemních vod (vsak na pozemku).

Vypuštění do povrchových vod

Při tomto typu nakládání s přečištěnou vodou bude úřad zajímat, jaká je kvalita vyčištěné vody. Limity se liší podle vodoprávního řízení, které zvolít. Formálnější typ řízení, zakončený rozhodnutím správního orgánu, vyžaduje následující hodnoty odpadu.

Zbytkové znečištění u ČOV do 500 EO

Velikostní kategorie

CHSKCr

BSK5

NL

do 500 EO

150 mg/l

40 mg/l

50 mg/l

V případě, že chcete povolení čističky řešit ohlášením (což je možné pouze do 30. 6. 2024) a přečištěnou vodu vypouštět do povrchových vod), bude úřad zajímat, do jaké kategorie vaše ČOV patří.

Tabulka minimální účinnosti (v procentech)

Kategorie
výrobku CE

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

Ncelk

Pcelk

I

70

80

-

-

-

II

75

85

75

-

-

III

75

85

80

50

80

Kategorie I – běžné domovní ČOV, určené pro vypouštění do vod povrchových

Kategorie II – Kvalitnější ČOV, obvykle biologický proces čištění.

Kategorie III – Nejkvalitnější ČOV, obvykle využívané pro vodárenské potřeby.

Vypouštění do jednotné kanalizace

Stejně jako v případě vypouštění do povrchových vod, i v případě vypouštění do jednotné kanalizace jsou předpisy relativně mírné a můžete tak sáhnout i po levnějších typech domovních čistíren, jako je například čistička Variocomp od společnosti ASIO. 

U vypouštění odpadních vod do kanalizace je potřeba oslovit obec (tedy provozovatele) a informovat se o limitech, které určuje kanalizační řád. Jak už jsme řekli, tyto předpisy moderní domovní čistírny obvykle s přehledem splňují.

Vypouštění do podzemních vod (vsak na pozemku)

Jestliže hodláte přečištěné vody likvidovat buď vsakem, nebo vsakem se zálivkou, připravte se na relativně přísnější nároky úřadů na kvalitu přečištění. Budete tak potřebovat modernější typ domovní ČOV a také posudek hydrogeologa.

Tabulka zbytkového znečištění vod vypouštěných vsakováním

Velikostní kategorie

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

do 10 EO

150 mg/l

40 mg/l

20 mg/l

V případě vsakování na pozemku a řízení na ohlášení bude muset vaše čistička splnit kritéria níže. Nutností je klasifikace „Domovní čistírna odpadních vod – PZV“.

Klasifikace výrobku označovaného CE

Klasifikace výrobku

CHSKCr

BSK5

Ncelk

Domovní čistírna odpadních vod – PZV

90%

95%

50%

5. Podle způsobu povolení ČOV

Domácí ČOV pro rodinný dům je vodní dílo, jehož stavbu a následné užívání je třeba povolit na vodoprávním úřadě. Čistírnu můžete do 30. 6. 2024 povolit dvojím způsobem – buď klasickým vodoprávním řízením, nebo ohlášením. Od 1. 7. 2024 končí možnost povolení ohlášením, a tak bude jedinou možností, jak ČOV povolit, vodoprávní řízení.

Kritéria

Vodoprávní řízení

Ohlášení (pouze do 30. 6. 2024)

Lhůta úřadů k vyřízení

60 dnů

30 dnů

Platnost řízení

Omezená, na 10 let

Neomezená

Podmínky k vypouštění vod

Stanoví úřad

Nestanovuje úřad

Rozbor vzorku vypouštěných vod

2x ročně

Revizní kontroly po 2 letech

Správní poplatek

300 Kč

500 Kč

Kontrolám své domovní ČOV se nevyhne nikdo – liší se pouze jejich četnost.

Legislativní kritérium vás bude zajímat pouze tehdy, pokud si budete povolení ČOV vyřizovat sami. Existuje však i druhá možnost: využít službu tzv. inženýringu. V tom případě za vás povolení vyřídí projektant, který připravuje dokumentaci. Výhodou inženýringu je, že se byrokratickými postupy nemusíte stresovat a máte jistotu, že se o administrativu postarají odborníci s bohatými zkušenostmi. 

6. Budete využívat přečištěnou vodu? 

Možnost využívání přečištěné vody dalším z kritérií výběru ČOV. Přečištěnou vodou můžete například zalévat zahradu. Pokud máte velký pozemek nebo je pro vás důležitá šetrnost a udržitelnost, vřele tuto možnost doporučujeme.

Jak na to? Do projektu stačí zahrnout tzv. retenční nádrž, v níž se bude přečištěná voda shromažďovat. V naší projekční kanceláři vám s projektem domovní ČOV s využitím přečištěné vody rádi pomůžeme.

Tip: Pokud chcete s vodou hospodařit opravdu úsporně, můžete krom vody z domovní ČOV využívat také vodu dešťovou. Na nádrž na děšťovou vodu lze navíc čerpat dotaci Dešťovka. Pokud máte o toto řešení zájem, rádi vám poskytneme konzultaci a připravíme odborný posudek.

7. Podle výrobce, servisu a kvality

Stejně jako jste zvyklí kupovat domácí spotřebiče nebo auto od ověřených výrobců, ani při nákupu domácí ČOV pro rodinný dům byste toto kritérium neměli zcela přehlížet. Na co konkrétně byste se měli zaměřit?

 • Sídlo výrobce – Jestliže není v ceně ČOV zahrnuta její doprava, mělo by vás zajímat, odkud k vám bude čistička putovat. Čím blíž výrobce sídlí, tím více ušetříte.

 • Dostupnost příslušenství – Čas od času je třeba pořídit k čistírně nové dmychadlo nebo vyměnit filtry. V takovém případě oceníte, pokud veškeré příslušenství seženete přímo od výrobce, a to ideálně na e-shopu, kde ho jednoduše objednáte.

 • Pozáruční servis – Před nákupem čistírny si dobře prostudujte pozáruční servis, který vám výrobce poskytuje. Možná si ještě rádi připlatíte za nadstandardní služby, díky kterým budete mít jistotu, že vám výrobce ochotně poradí s jakýmkoliv problémem.

 • Recenze a srovnání výrobců – Recenzí domovních čistíren je na internetu jako šafránu. Právě proto jsme se rozhodli sestavit vlastní velké srovnání domovních ČOV na českém trhu, se kterými jsme měli tu čest pracovat.

8. Podle možností bezúdržbového provozu

Idea zcela bezúdržbové domovní ČOV je velmi lákavá, a tak není divu, že tento požadavek často slýcháme z úst našich klientů. Bohužel, realistická odpověď zní: Žádná domácí čistička není zcela bezúdržbová. 

Na druhou stranu, množství požadované údržby se už lišit může. Některé čističky vám ulehčí odkalení, jiné umí automaticky přepínat režimy na řídicí jednotce.

Nechcete se pravidelně starat o odkalení čističky? Pak je pro vás ideální:

 • Monocomp

 • Topas S5 s odvodňovacím boxem

Nechcete přepínat režimy na řídící jednotce? Pak sáhněte po:

 • AT6 ve variantě Control

 • Topas S5

9. Podle ceny domovní ČOV a nákladů na údržbu

Ať chceme, nebo nechceme, srovnání cen se při výběru domácí ČOV pro rodinný dům nevyhneme. Rozhodně by to ale neměl být rozhodující faktor – zvlášť pokud bychom tak pořídili čističku s příliš malou kapacitou nebo bez základního příslušenství.

Do úvahy proto vezměte, co vše pořizovací cena zahrnuje. V ideálním případě vám výrobce v ceně výrobku poskytne také základní příslušenství (dmychadlo, řídicí jednotka, víko), dopravu a instalaci čističky i běžný zákaznický servis.

Z vlastní zkušenosti víme, že standardní domácí ČOV pro rodinný dům seženete v cenovém rozpětí od 39 000 do 60 000 Kč. Nezapomeňte však k ceně čističky přičíst náklady na dopravu, instalaci a příslušenství.

Co ještě by vás mělo ohledně ceny domovní čistírny odpadních vod zajímat? Například provozní náklady, které se pojí s jejím chodem a servisem. 

10. Podle dalších objektivních okolností

V neposlední řadě jsou tu kritéria zcela individuální – k nim patří například konkrétní situace na vašem pozemku. Může se totiž stát, že mezi aspekty realizace vstoupí například přítomnost podzemní vody nebo jílovitá půda.

V takovém případě je nutné omezit výběr domovní ČOV na produkty, které jsou specificky konstruované do takových podmínek.

Top 5 zákazníky ověřených domovních ČOV

Nyní víte, jak ČOV vybírat. Jak se ale zorientovat v konkrétních produktech a výrobcích na českém trhu? Veškerá výše zmíněná kritéria jsme zohlednili při výběru pěti skutečně kvalitních ČOV na našem trhu. Podle čeho jsme ČOV vybírali?

 • Osvědčenost (více než 5 let trhu, lze dohledat zkušenosti uživatelů)

 • Výrobce (kvalita a dlouhodobé působení na trhu)

 • Servis (servisní služby dobře fungují)

 • Cena (eliminovali jsme neopodstatněně drahé produkty i ty podezřele levné)

Výsledek? Našimi kritérii prošlo pět domovních ČOV

 1. AT6 PLUS od Aquatec

 2. Variocomp 5K od ASIO

 3. Monocomp 4 od ASIO

 4. Topas S5 od TopolWater

 5. BioCleaner Optima od Envi-Pur

Pojďme si jednotlivé produkty představit blíže.

AT6 PLUS od Aquatec

Domovní čistírna odpadních vod AT6 Plus patří mezi nejprodávanější ČOV na trhu. Důvodem je rozumná cena (v níž je i řídicí jednotka), vhodnost jak pro rodinný dům, tak k rekreačním objektům a v neposlední řadě kompaktní rozměry, které usnadňují manipulaci. Domovní ČOV AT6 Plus má certifikaci CE.

Videorecenze domovních ČOV AT6

Variocomp 5K od ASIO

Domovní ČOV Variocomop 5K je ideální pro zákazníky, kteří hledají co nejlepší poměr ceny a výkonu. Velmi přívětivá cenovka má však určitá úskalí – čistička Variocomp nemá řídicí jednotku a rozhodně se nehodí k rekreačním objektům a do nepravidelného provozu. Pokud však plánuje vaše obec výstavbu kanalizace a potřebujete proto domovní ČOV pouze na přechodnou dobu, je čistička Variocomp naprosto ideálním kandidátem.

Videorecenze domovní ČOV Variocomp od ASIO

Monocomp 4 od ASIO

Výrobce, který stojí za čističkou Variocomp, nabízí také alternativu na opačné straně zákaznického spektra. Čistírna Monocomp 4 patří k technologicky nejpokročilejším domovním ČOV na trhu. Přebytečný kal se likviduje prakticky pomocí jutových košů, není tedy nutné objednávat fekální vůz nebo investovat do kalového čerpadla. V ceně této čistírny je i řídicí jednotka a nesmíme zapomenou ani na velmi pokročilou technologii čištění vod SBR.

Videorecenze domovní ČOV Monocomp 4 od ASIO

Topas S5 od TopolWater

Domovní ČOV Topas S5 je u zákazníků a na diskuzních fórech velmi oblíbená. Mezi její přednosti patří jednoduchá stavba, automatická řídicí jednotka v ceně a variabilní nátok (díky tomu není potřeba dokupovat komínek k nastavení výšky nátoku. Stejně jako Monocomp, i Topas S5 funguje na principu SBR. Navíc je certifikována k provozu u rekreačních objektů.

Videorecenze domovní ČOV Topas S5 od TopolWater

BioCleaner Optima od Envi-Pur

Domovní ČOV BioCleaner Optima patří k nejčastěji vybíraným domovním ČOV u naších klientů. Hodí se totiž nejen k rodinným domům, ale také na chaty a chalupy. Její řídicí jednotka (v ceně) nabízí hned 10 režimů. 

Srovnání domovních ČOV na českém trhu

Parametry

AT6 Plus

Variocomp 5K

Monocomp 4

Topas S5

BioCleaner

Cena (bez DPH)

50 900 Kč

39 900 Kč

51 500 Kč

52 250 Kč

48 700 Kč

Počet osob (EO)

1 až 5

3 až 7

2 až 5

1 až 5

2 až 6

Příkon

44 W

60 W

100 W

60 W

55 W

Roční náklady na vývoz kalu

2x ročně odvoz

2x ročně odvoz

2x ročně odvoz

2x ročně odvoz

2x ročně odvoz

Možnosti povolení do povrchových vod

Ohlášení / vodoprávní řízení

Ohlášení / vodoprávní řízení

Ohlášení / vodoprávní řízení

Ohlášení / vodoprávní řízení

Ohlášení / vodoprávní řízení

Možnosti povolení do podzemních vod

Ohlášení / vodoprávní řízení

Pouze vodoprávní řízení

Ohlášení / vodoprávní řízení

Ohlášení / vodoprávní řízení

Ohlášení / vodoprávní řízení

Rozměry (výška x půdorysné rozměry v mm)

1 400 x 1 800

2020 x 1250 x 1250

2020 x 1250 x 1250

2300 x 1200 x 1200

2050 x 1400 x 1400

Hmotnost (kg)

100

170

150

180

150

Obetonování

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zajímá vás více? Podívejte se na video, v němž si projdeme ty nejoblíbenější domovní ČOV na českém trhu.

Kdy se vyplatí pořídit nejlevnější domácí ČOV?

Své klienty vždy nabádáme, aby se při výběru čističky odpadních vod neřídili pouze cenou. Přesto existuje výjimka, kdy radíme pravý opak – tedy nákup té nejlevnější čističky, která bude stále vyhovovat vašim potřebám. Ptáte se, kdy se něco takového vyplatí?

Levnější čističku se vyplatí pořizovat v případě, že v dané lokalitě dojde v horizontu několika let k vybudování obecní kanalizace. Domovní čistírna vám tak poslouží pouze jako přechodné řešení, do kterého není třeba investovat vyšší desítky tisíc. 

A jakou domovní ČOV bychom vám na přechodnou dobu doporučili? Z hlediska poměru cena/výkon se nabízí čistička Variocomp od ASIO.

Další tipy pro výběr ideální ČOV

Při pořizování domácí ČOV byste neměli zapomenout ani na další dílčí aspekty. Některé z nich se můžou stát nepodstatné, ale ve výsledku dokážou posunout jazíček vah na jednu či druhou stranu.

Možnost vestavby ČOV do jímky

Ke stavbě domovní čistírny odpadních vod lze v určitých případech využít starou jímkou. Tím můžete ušetřit prostor a zefektivnit realizaci. 

Tip: Do staré jímky můžete instalovat například i retenční nádrž na vodu.

Malá, nebo raději velká?

Velikost pečlivě promyslete zejména v případě, že se chystáte domovní čistírnu odpadních vod stavět svépomocí. Čím větší čistička, tím větší budou totiž nároky na výkopové práce, betonování, manipulaci a montáž. 

Na víku záleží

Protože se domovní ČOV obvykle nachází na zahradě, je velmi pravděpodobné, že se v okolí čističky budou pohybovat vaše děti nebo například psi. Zkrátka a dobře, může se stát, že na víko čističky někdo stoupne. Víko by takové zatížení mělo bez problému vydržet – a my rozhodně doporučujeme dát tento parametr do výběru čističky. Víka těch nejkvalitnějších výrobců mívají nosnost okolo 500 kg. Pokud si zakládáte na estetice své zahrady, nezapomeňte zohlednit také barvu víka.

Kolik ČOV spotřebuje energie?

Spotřeba elektrické energie vaší budou ČOV se samozřejmě promítne do jejích provozních nákladů a vašich účtů za elektřinu. Počítejte, že standardní spotřeba se pohybuje okolo 50–80 W. Každý měsíc vás tak provoz vaší ČOV vyjde přibližně na dvě stě korun. 

Níže najdete srovnání nejoblíbenějších ČOV z hlediska pořizovacích a provozních nákladů:

Čistírna

VARIOcomp-5K

Bio Cleaner BC 6 Optima

Aquatec AT 6 Plus

ASIO Monocomp

Cena samotné ČOV (včetně 15% DPH)

45 988,50 Kč

50 141,15 Kč

58 535,00 Kč

59 225,00 Kč

Cena nezbytného příslušenství

-

Poklop - 4 900,-

-

Náklady na vývoz kalu za 1 rok

2 000,00 Kč

2 000,00 Kč

2 000,00 Kč

1 800,00 Kč

Náklady na elektřinu za 1 rok

1 000,00 Kč

1 200,00 Kč

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

Finální náklady po 1 roce

48 988,50 Kč

58 241,15 Kč

61 535,00 Kč

62 025,00 Kč

Finální náklady po 10 letech

75 988,50 Kč

87 041,15 Kč

88 535,00 Kč

87 225,00 Kč

Finální náklady po 20 letech

105 988,50 Kč

119 041,15 Kč

118 535,00 Kč

115 225,00 Kč

Místo nákupu

Nejlepší je domácí ČOV zakoupit přímo u výrobce – většina z nich nabízí své produkty ke koupi online, na vlastním e-shopu. Jakmile máte typ čistírny vybraný, prozkoumejte cenu a podmínky dopravy, zda je čistírna skladem, a především: kdo a za jakých podmínek bude vaši ČOV instalovat. 

Domácí ČOV pro rodinný dům: Krok za krokem

Domácí ČOV pro rodinný dům máte vybranou? Pak si přečtěte, jak dále postupovat, abyste ji mohli co nejdříve začít používat a starosti s likvidací odpadních vod mohli konečně pustit z hlavy.

Sežeňte si hydrogeologický posudek

Tento krok není vždy nezbytný. Záleží, jak budete s přečištěnou vodou nakládat. Jestliže ji chcete likvidovat vsakem nebo vsakem se zálivkou, hydrogeologický posudek je nutnou součástí projektové dokumentace.

Jak si hydrogeologický posudek zajistit? V první řadě je třeba oslovit hydrogeologa z vašeho okolí – s tím vám ostatně umíme pomoci i my v Zakra. Za naše klienty rádi poptáme hned několik hydrogeologů, od kterých si vyžádáme jejich cenové nabídky. Finální rozhodnutí necháme samozřejmě na vás.

Nechte si vypracovat projekt domácí ČOV

Projektovou dokumentaci k domovní ČOV budete potřebovat v každém případě. Obraťte se proto na autorizovaného inženýra vodohospodářských služeb, který má veškerá potřebná oprávnění k projektování vodních děl.

Ještě nemáte svého projektanta? Kontaktujte nás a využijte první konzultaci zcela zdarma.

Začněte shánět povolení ČOV

Na základě projektu můžete začít povolovací proces na vodoprávním úřadě. Ten vám udělí jak povolení ke stavbě, tak povolení k nakládání s vodami. Kýženému výsledku však předchází celá řada byrokratických kroků, které zaberou spoustu času. Právě proto našim klientům nabízíme službu tzv. inženýringu, v rámci které za ně potřebné běhání po úřadech zařídíme.

A můžete začít stavět

S povolením v ruce se můžete pustit do další fáze. Jestliže jste si už našli stavební firmu, v tento moment můžete nechat čistírnu instalovat a zapojit. S jejím užíváním ale ještě chvíli počkejte. Čeká vás totiž ještě kolaudace ČOV.

Čistírnu nechte zkolaudovat

Kolaudační souhlas uděluje opět vodoprávní úřad, který o to musíte nejprve písemnou formou zažádat. Jakmile bude čistírna zkolaudovaná, nic vám nebrání začít ji plně využívat.

Domácí ČOV pro rodinný dům na klíč

V západních Čechách vám rádi nabídneme službu domácí čistírny odpadních vod na klíč. To znamená, že si celý proces od hydrogeologického posudku a projektu až po povolení, stavbu a kolaudaci ČOV vezmeme na starost. Ve službě domovní ČOV na klíč nabízíme čističky všech značek.

Nejčastější dotazy k výběru domovní ČOV

Jaká je nejlepší domovní ČOV na trhu?

Nejlepší čistírna pro vás bude pravděpdobně jiná než nejlepší čistírna pro vašeho souseda. Žijeme v době možností – a to platí i pro výběr domovní čistírny odpadních vod. Každý si tak může vybrat produkt, který mu vyhovuje nejlépe a optimálně naplňuje jeho potřeby. Proto jsme pro vás v článku sestavili výběr těch nejoblíbenějších produktů, místo abychom určili pouze jednu "nejlepší ČOV". Taková totiž neexistuje. Jak tedy vybrat tu nejlepší čističku pro vás? Přečtěte si tento článek, rozmyslete si své potřeby a stanovte cenové rozpětí. Pořád váháte? Pak se na nás můžete obrátit a společně probereme, co je potřeba.

Existuje zcela bezúdržbová ČOV?

Jednoduchá odpověď zní: nikoliv. Každá domácí čistička vyžaduje větší či menší údržbu. Pokud byste se zeptali, zda existují ČOV se zjednodušenou údržbou, odpověď zní ano. Patří sem například Monocop 4 nebo Topas S5 s odvodňovacím boxem.

Jak často tedy musím vyvážet kal z čistírny?

Připravte se, že kal je ideální vyvážet minimálně 2x ročně. 

Můžu si u vás objednat ČOV na klíč?

Samozřejmě! Na klíč stavíme všechny typy a značky domovních ČOV. Stačí se nám ozvat a vše nezávazně probereme.

Existuje dotace na ČOV?

Ano, na ČOV dotace existuje, ovšem nikoliv pro soukromé osoby. Žadatelem takové dotace musí být obec, jedná se totiž o dotaci na decentrální čištění odpadních vod. Obec může získat dotaci až ve výši 150 000 Kč na jednu domovní ČOV. Jen pozor, maximální výše dotace činí 80 % uznatelných nákladů na čističku.

Nezávazně nás kontaktujte