Vrtaná studna: Postup krok za krokem

Publikováno: 30. 06. 2023 10 minut čtení
zakra-17.png
Stavba vrtané studny se řídí jasně danými pravidly a zákony, jejichž porušení vás může vyjít pěkně draho. Abychom vám cestu za vlastním zdrojem vody co nejvíce usnadnili, přinášíme vám podrobný popis jednotlivých kroků, které vás čekají – srozumitelně, přehledně a aktuálně pro rok 2023.

Co je vrtaná studna

Vrtaná studna je tvořena vrtem o hloubce několika desítek metrů (nicméně může dosahovat i hloubky až 100 metrů), který se plní podzemní vodou. Tu lze relativně snadno oddělit od vody podpovrchové, která bývá znečištěna pesticidy a dalšími chemikáliemi používanými v zemědělství. Díky tomu je vrtaná studna zdrojem poměrně kvalitní vody, která po chemickém rozboru může být používána jako voda pitná.

vrtaná studna

Pro koho je vrtaná studna vhodná

Vrtané study zažívají v současné době velký boom, který je způsobený především neustále zdražující vodou z vodovodu a souvisejícími úsporami, které vlastní vrt na vodu přináší. Láká také na kvalitu čerpané vody, možnost získání jisté nezávislosti na vodovodní síti a – na rozdíl od studny kopané – také na obdobích sucha, které se zdrojů podzemní vody většinou tolik nedotknou.

Výhody vrtané studny:

 • Úspory za stáčenou vodu – voda ze studny je zdarma

 • Jímáte kvalitní vodu, která může být za určitých podmínek pitná

 • Je odolná vůči povrchovému znečištění vody pesticidy a chemikáliemi ze zemědělství

 • Vydatnost vrtané studny není tolik závislá na srážkách nebo krátkodobém suchu

Navzdory nepopiratelným výhodám má vrtaná studna i jistá omezení a limity. Za prvé, vrtaná studna představuje poměrně vysokou investici. Je také nutné studně věnovat náležitou péči a pravidelně ji udržovat. Pokud chcete vodu ze studny pít, bude nutné pořídit domácí vodárnu. A v neposlední řadě – navzdory hloubce a "chráněnosti" podzemní vody se může i voda z vrtané studny při deštích zakalit, nebo naopak vyschnout.

Nevýhody vrtané studny:

 • Vyšší počáteční náklady

 • Studnu je potřeba pravidelně udržovat a sledovat kvalitu vody

 • Má-li sloužit jako zdroj pitné vody, je potřeba investovat do domácí vodárny

 • Navzdory hloubce vrtu se voda může zakalit nebo výjimečně i vyschnout

Postup realizace vrtané studny

Studna je dle zákona považována za vodní dílo, k jehož stavbě a následnému používání potřebujete úřední povolení. Z toho důvodu vás čeká celá řada nezbytných kroků, jako je:

 • ověření dostupnosti vody na pozemku,

 • vyřízení hydrogeologického posudku,

 • průzkumný vrt a jeho povolení,

 • vyřízení projektové dokumentace,

 • povolení vrtané studny,

 • stavba vrtané studny,

 • kolaudace vrtané studny.

Ověření dostupnosti vody na pozemku

Jakmile jste dospěli k rozhodnutí, že byste do vrtané studny chtěli investovat, je prvním krokem zjištění, zda se na vašem pozemku nachází zdroj vody. S tím souvisí i informace, jak hluboko bude potřeba vrtat, jakým typem půdy, jak intenzivní bude zvodnění a mnoho dalšího.

Možná vás překvapí, že i v současnosti patří k nejoblíbenějším způsobům hledání vody biodetekce – neboli staré dobré proutkaření. Proutkaření probíhá v podstatě tak, jak jej znáte z filmů či seriálů. Proutkař má v ruce proutek, kterému se říká virgule (mimo jiné se používá i k hledání geologických poruch), s jehož pomocí prochází pozemek a hledá nejsilnější zdroj vody. Byť tuto metodu někteří zpochybňují, dodnes se (s úspěchem) používá. 

Může se stát, že proutkaři se nepodaří zdroj vody na pozemku najít. V tu chvíli přichází na řadu vědečtější techniky, konkrétně geofyzika. Pokud se voda na pozemku nachází, geofyzikální průzkum by ji měl odhalit.

Hydrogeologický posudek k vrtané studni

O tom, zda je váš pozemek pro stavbu vrtané studny vhodný, rozhodne přivolaný hydrogeolog. Pokud se mu podaří najít dostatečně vydatný zdroj podzemní vody, bude ho zajímat, jak hluboko bude třeba kopat, jaká je v daném místě skladba podloží nebo zda se v blízkosti nacházejí další studny.

hydrogeologický průzkum k vrtané studni

Shledá-li hydrogeolog, že na vašem pozemku lze stavbu vrtané studny uskutečnit, obdržíte od něj kladný hydrogeologický posudek. Ten nikam neukládejte, budete ho ještě mnohokrát potřebovat.

Ještě jste nesehnali hydrogeologa? V Zakře jsme schopni vám hydrogeologický posudek zajistit, stačí u nás poptat projekt vrtané studny. Máme kontakty na hydrogeology po celé ČR.

Průzkumný vrt

Chcete-li vrtanou studnu hloubit najisto, doporučujeme vám provést nejprve průzkumný vrt. Nezapomeňte však, že od 1. 1. 2019  je vaší povinností zažádat vodoprávní úřad o jeho povolení. Zákonodárci se tak snaží zabránit situacím, kdy si majitelé studní nechali provést pouze průzkumný vrt a z něj následně začali čerpat vodu, aniž by stavbu oznámili úřadům.

Vrtání studny bez povolení navíc často vede ke snižování hladiny vody v okolních studních. To zcela jistě nezůstane bez povšimnutí vašich sousedů, kteří mohou na problém upozornit příslušné úřady.

Mějte na paměti, že pokud se rozhodnete provést průzkumný vrt, pak ho do 2 let musíte buď zlikvidovat a pozemek uvést do původního stavu, nebo ho legalizovat (neboli převést průzkumné dílo na vodní dílo). Teprve v ten moment se z průzkumného vrtu stává dle zákona vrtaná studna. Jak na to? K tomu slouží následující kroky – projekt, povolení a kolaudace vrtané studny.

Projekt vrtané studny

Ke stavbě vrtané studny potřebuje projektovou dokumentaci. Tu vám vypracuje autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb, který projekt opatří potřebným razítkem.

Z čeho se skládá projekt vrtané studny

Projektová dokumentace k vrtané studni obsahuje několik částí:

 • Průvodní zpráva

 • Souhrnná technická zpráva

 • Situační výkresy

 • Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

 • Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

 • Hydrogeologický posudek

Jaká je cena projektu vrtané studny

U nás v Zakra za projekt zaplatíte 11 990 korun. Za tuto cenu se vám do rukou dostane kompletní projektová dokumentace, včetně případných změn, která je připravena pro jednání s úřady.

Jak dlouho trvá vypracování projektové dokumentace

To záleží zejména na vytíženosti našich projektantů. Pokud má projektant čas a obdrží od vás veškeré potřebné podklady včas, zpravidla vám hotovou projektovou dokumentaci předá už do 5 pracovních dnů. Dle našich zkušeností vám ale doporučujeme vyhradit si na projekt alespoň 2 měsíce – často se totiž stává, že projektant čeká na dodání hydrogeologického posudku déle, než původně předpokládal.

Povolení vrtané studny 

Jakmile v rukou držíte projekt vrtané studny, máte na výběr ze dvou možností. Buď si povolení ke stavbě studny a nakládání s vodami vyběháte na úřadech sami, nebo tuto starost přenecháte svému projektantovi v rámci služby tzv. inženýringu.

Tip: V Zakře pro vás povolení na úřadech rádi vyřídíme. Cena projektu vrtané studny včetně inženýringu je 21 980 Kč (s DPH).

Jak získat povolení vrtané studny

Jakmile máte v ruce projekt, přichází na řadu jednání s úřady, které musí stavbu studny povolit. Povolení vrtané studny lze vyřizovat buď ve sloučeném řízení společně se stavbou domu, nebo samostatně. 

 • Stavba studny společně s domem – jednodušší varianta, která vám umožňuje vyřídit jedno společné stavební povolení pro obě stavby. Žádost je třeba podat na vodoprávní úřad, který nejen že stavbu umístí a povolí, ale zároveň povolí také nakládání s vodami. Cena vydání společného povolení je přitom pouhých 300 Kč. 

 • Stavba samotné studny – jestliže budujete stavbu u již stojícího domu, potřebujete získat územní rozhodnutí, povolení stavby vodního díla a povolení k odběru podzemní vody. Nejlépe uděláte, pokud se obrátíte na příslušný vodoprávní úřad. Cena se v tomto případě vyšplhá na dvojnásobek – 600 Kč.

A co když se rozhodnete postavit studnu na černo? V tom případě vám hrozí povinnost stavbu odstranit a zaplatit pokutu ve výši až 50 000 Kč.

Jestliže vás od budování studny odrazuje jednání s úřady, využijte našich služeb inženýringu. Nejen že pro vás zhotovíme projekt vrtané studny, ale následně s ním oběháme všechny potřebné úřady a nakonec vám předáme všechna potřebná povolení. Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou.

Stavba vrtané studny a její kolaudace

Jestliže jste na začátku realizace vrtané studny neprováděli průzkumný vrt, hloubení studny vás čeká až nyní, kdy máte v rukou veškeré potřebné dokumenty. Mějte na paměti, že vrt by v každém případě měla provádět odborně kvalifikovaná společnost. Pokud potřebujete reference či doporučení na kvalitní společnost, klidně se na nás obraťte, společně se podíváme na celý projekt.

projekt vrtané studny

Po vyhloubení vrtu následuje čištění neboli odkalení jámy a zkouška hydrodynamiky. Ta má za úkol zjistit, zda vaše studna nesnižuje hladinu vody v okolních studnách. Její součástí je také odběr vody, který se pošle na rozbor do akreditované laboratoře.

Po dokončení stavby vrtané studny a splnění všech potřebných požadavků ze strany příslušných úřadů je možné zažádat o kolaudaci stavby, případně oznámit užívání vodního díla.

Tip: Co dělat, pokud vlastníte studnu, ke které nemáte žádné doklady? Přečtěte si, jak probíhá dodatečná legalizace neboli pasport studny

Prohloubení vrtané studny

Občas se stane, že vydatnost vrtané studny není dostatečná a studna časem vyschne. V takovém případě máte možnost studnu prohloubit. Opět k tomu ale potřebujete vypracovat hydrogeologický posudek a projekt a získat příslušná povolení.

Kolik stojí vrtaná studna

Celková cena vrtané studny se skládá hned z několika položek. Největší část vašich úspor bezpochyby spolkne samotná výstavba studny, počítat ale musíte také s náklady na projektovou dokumentaci nebo čerpací techniku. Ve výsledku se tak výdaje za vrtanou studnu mohou pohybovat v rozmezí od 90 000 až do 300 000 korun, s výjimkami směrem dolů i nahoru. Na této ceně se shoduje většina odborníků a studnařů, například Česká asociace hydrogeologů. Finální cena záleží především na hloubce vrtu – za 1 metr zaplatíte v průměru 2 500 Kč. 

Pro vaši představu jsme vyčíslili přibližnou cenu vrtané studny s průměrem 191/203 mm, s PVC výstrojí 140 mm a stěnou o šířce 6,5 mm, která bude sahat do hloubky 30 metrů. Dále předpokládejme, že zvolená stavební firma je od pozemku vzdálená 100 km a projekt vrtané studny zpracovala naše projekční kancelář Zakra.

Mohlo by vás zajímat: Přečtěte si detailní článek o ceně vrtu na vodu, nákladech na příslušenství ke studni a návratnosti investice.

Služba

Cena (bez DPH)

Hydrogeologický posudek

4 000–17 000 Kč

Projektová dokumentace od Zakry

11 990 Kč

Správní poplatky k povolení studny

600-1000 Kč

Doprava vrtné soupravy a materiálu na místo stavby (75,-/km při cestě tam a zpět)

7 500 Kč

Stavba studny (2 500,-/m)

75 000 Kč

Čerpací technika

7 000–20 000 Kč

Základní a bakteriologický rozbor studniční vody

1 400 Kč

Přibližná celková cena (po zaokrouhlení)

120 000 Kč

Shrnutí

Vrtaná studna představuje sice nemalou počáteční investici, ovšem vynaložené peníze se vám díky jejím výhodám můžou rychle vrátit. Díky vrtané studni získáte nezávislý zdroj kvalitní (leckdy i pitné) vody, který je odolný vůči sezónním výkyvům počasí. Vzhledem k čím dál častějším obdobím sucha a rostoucí ceně za stáčenou vodu rozhodně stojí realizace vrtané studny za zamyšlení. 

Pokud máte jakékoliv otázky nebo už víte, že chcete vrtanou studnu vybudovat, ozvěte se nám! Nezávazně probereme vše, co vás zajímá. V Zakra vám rádi připravíme projekt vrtané studny, vyřídíme běhání po úřadech, seženeme hydrogeologa nebo pomůžeme s legalizací staré studny.

Nezávazně nás kontaktujte