Vodovodní přípojka: Vše, co potřebujete vědět

Publikováno: 20. 06. 2021 14 minut čtení
vodovodni-pripojka-a-jeji-cena-1536x1152-1.jpeg
Vodovodní přípojka aneb přípojka vody je nejjednodušším řešením, jak dostat pitnou vodu až do vaší domácnosti. Jak vodovodní přípojku zbudovat, jaká bude cena za připojení vody a konečně, jak je to s povolením vodovodní přípojky v roce 2023? Přečtěte si vše na jednom místě.

Co je vodovodní přípojka

Vodovodní přípojku si můžete jednoduše představit jako potrubí vedoucí od vodovodního řadu k vaší nemovitosti. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. se jedná o samostatnou stavbu, ke které je třeba vypracovat projektovou dokumentaci a následně ji povolit na stavebním úřadě.

Zákon dále uvádí, že přípojka vody se nepovažuje za vodní dílo, čímž se liší například od domovní čističky odpadních vod nebo tříkomorového septiku. Co z toho plyne? Přípojku nemusí projektovat autorizovaný vodohospodář (ačkoliv k tomu má veškeré předpoklady a bývá tou nejlepší volbou), ale stačí oslovit architekta rodinného domu. 

vodovodní přípojka

Kdo je vlastník vodovodní přípojky

Zákon o vodovodech a kanalizacích se zmiňuje také o tom, komu vodovodní přípojka patří. Všechny přípojky vybudované před rokem 2002 jsou ve vlastnictví majitele pozemku nebo stavby, ke které přípojka vede. Od roku 2002 ale došlo ke změně, podle níž se vlastnictví vodovodní přípojky přenáší na investora neboli na osobu, která za zhotovení přípojky zaplatila. 

Z vlastnictví vodovodní přípojky samozřejmě plynou určitá práva, ale také povinnosti. Vlastník přípojky vody je proto povinen:

 • ochraňovat vodovodní přípojku tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodovodu, 

 • zajistit vodotěsnost přípojky,

 • uhradit opravu, případně výměnu vodovodní přípojky.

kdo je vlastníkem přípojky vody

Jak na zřízení vodovodní přípojky

Zřízení vodovodní přípojky je sérií několika kroků. Celý proces od jednání se stavebním úřadem a správcem sítě až po projekt, povolení a stavbu vodovodní přípojky může zabrat až 5 měsíců.

Pojďme si jednotlivé kroky, ze kterých se proces realizace vodovodní přípojky skládá, představit podrobněji.

Jak zřídit vodovodní přípojku krok za krokem

 1. Kontaktování vodárenské společnosti

 2. Oslovení projektanta

 3. Získání povolení

 4. Stavba přípojky

 5. Napojení vodovodní přípojky

 6. Kolaudace přípojky

Kontaktování vodárenské společnosti

Prvním krokem na cestě za vodovodní přípojkou je oslovení provozovatele vodárenské sítě. Zeptejte se na podmínky připojení, zjistěte si ceny za vodu a pomalu můžete začít studovat smlouvu o dodávkách vody.

Oslovení projektanta

Jakmile od správce vodárenské sítě obdržíte písemné potvrzení, že vaši nemovitost lze připojit na vodovodní přípojku, je načase oslovit projektanta. Přípojka vody sice není vodním dílem, přesto ji nejčastěji projektuje autorizovaný vodohospodář, jakým je například naše společnost Zakra. Nemáte-li ještě projekt přípojky, obraťte se na nás a do 3 týdnů ho budete držet v rukou. 

Získání povolení

V momentě, kdy držíte projekt vodovodní přípojky v ruce, můžete začít shánět povolení přípojky. Jak postupovat u povolení přípojky vody se dozvíte níže v článku. Nicméně v této fázi vás čeká návštěva stavebního úřadu a žádost o vydání územního souhlasu, respektive územního rozhodnutí (pokud je vodovodní přípojka delší než 50 metrů). 

Stavba přípojky

Jakmile vám stavební úřad vydá povolení, můžete se pustit do realizace přípojky. Většinu našich klientů v této fázi zajímá, kolik to celé bude stát. Cena vodovodní přípojky primárně záleží na délce výkopu a povrchu, pod kterým povede. Zatímco jeden metr výkopu v trávě vyjde na 1 500 korun, kopete-li přes asfaltovou komunikaci, cena za metr vodovodní přípojky se vyšplhá až na trojnásobek.

Napojení přípojky

Předposlední krok – napojení přípojky – musí provést zaměstnanec vodárny. V této fázi dochází k instalaci vodoměru, tlakové zkoušce a propojení s vnitřní instalací.

Kolaudace přípojky

Ještě než začnete přípojku používat, je třeba ji zkolaudovat. Po instalaci vodoměru se také podepisuje smlouva o odběru vody. Jakmile je vše hotovo, už vám nic nebrání začít přípojku vody jaksepatří používat. 

Kolik stojí vodovodní přípojka

Cena vodovodní přípojky se skládá z nákladů na projekt a povolení, výkopové práce, stavební úpravy a napojení na vodovodní řad. 

Cena za projekt vodovodní přípojky

První položkou na vašem pomyslném “nákupním” seznamu je projektová dokumentace k vodovodní přípojce. Naši autorizovaní projektanti ze Zakry vám ji zhotoví za cenu 11 990 korun (včetně DPH). Ta zahrnuje veškeré případné úpravy a platí se až po dokončení projektu a vašem odsouhlasení.

Proč si pro projekt vodovodní přípojky vybrat právě Zakru?

 • Máme dlouholeté zkušenosti s projektováním nejen vodovodních přípojek. Pod rukama nám vznikly stovky projektů.

 • Celý proces tvorby projektu od zadání až po jeho finální předání zvládneme online. Nemusíte se tedy bát zdlouhavého dojíždění až k nám do Plzně. 

 • Hotový projekt připravený pro jednání s úřady od nás získáte už do 3 týdnů.

 • Cena za projekt je kompletní, žádné skryté poplatky u nás nenajdete.

 • Cena je navíc splatná až v momentě, kdy je projekt přípojky vody hotový. 

Cena za povolení vodovodní přípojky

Povolení lze získat dvojím způsobem – buď budete s úřady jednat sami a zaplatíte zhruba 1 000 korun za veškeré administrativní náklady, nebo využijete služby tzv. inženýringu. V takovém případě předáte projektantovi plnou moc a necháte veškeré starosti s obíháním úřadů na něm. Svým klientům tuto službu nabízíme za 9 990 korun (včetně DPH). 

Cena za stavbu vodovodní přípojky

Největším nákladem je bezesporu samotná stavba přípojky a potřebný materiál. Kolik ve výsledku zaplatíte, záleží zejména na tom: 

 • zda výkop provedete svépomocí (či oslovíte svého známého), nebo si najmete profesionálního bagristu,

 • jak dlouhá je přípojka,

 • kudy vede trasa přípojky.

Bagrista – Pokud si výkop vybagrujete sami nebo oslovíte svého známého, povede se vám ušetřit pár tisíc korun. V opačném případě počítejte s tím, že najatému bagristovi platíte jednak za vytyčení sítí infrastruktury (aby při kopání nenarušil už existující sítě), jednak za samotnou práci (dle hodinové sazby).

Činnost

Orientační cena

Vytyčení jedné sítě

500,-

Hodinová sazba bagristy

1 200,-

Délka a trasa přípojky – Největší vliv na cenu má však délka a trasa přípojky. Tím máme na mysli, zda kvůli přípojce vody kopete na travnatých plochách, či na asfaltové komunikaci. Připravili jsme pro vás orientační ceník za 1 běžný metr (bm). Pokud tedy víte, jak dlouhou přípojku budete budovat, můžete její délku jednoduše vynásobit cenou za běžný metr uvedenou v tabulce. Tato cena zahrnuje i materiál.

Terén

Orientační cena za 1 bm výkopu

Asfaltová komunikace

6 000,-

Chodník – asfalt

5 000,-

Chodník – dlažba

5 000,-

Zatravněná či nezpevněná plocha

3 500,-

Pokud tedy vaše přípojka měří 20 metrů, budou ceny za výkop a materiál následující:

Terén

Orientační cena za 20 bm výkopu

Asfaltová komunikace

120 000,-

Chodník – asfalt

100 000,-

Chodník – dlažba

100 000,-

Zatravněná či nezpevněná plocha

70 000,-

Cena za napojení na vodovodní řad

V momentě, kdy máte vodovodní přípojku zhotovenou, přichází na řadu její napojení na vodovod. To zajišťuje pracovník správce sítě, který provede tlakovou zkoušku, přiveze a napojí vodoměrnou sestavu a provede napojení na vodovodní řad. Za tuto službu včetně materiálu zaplatíte přibližně 10 tisíc korun.

Celková cena za přípojku vody

Nakonec je třeba veškeré výše uvedené položky sečíst – získáte tak přibližnou finální cenu vodovodní přípojky. Protože je však každá situace individuální, nemůžeme v následující tabulce uvést jednu konkrétní cenu. Místo toho vám připomeneme, z čeho všeho se výsledná cena skládá. 

Činnost

Orientační cena (bez DPH)

Projekt vodovodní přípojky

11 990,-

Povolení přípojky svépomocí

1 000,-

Povolení přípojky projektantem

9 490,-

Vytyčení jedné sítě

500,-

Hodinová sazba bagristy

1 200,-

Výkop 1 bm: Asfaltová komunikace

6 000,-

Výkop 1 bm: Chodník – asfalt

5 000,-

Výkop 1 bm: Chodník – dlažba

5 000,-

Výkop 1 bm: Zatravněná či nezpevněná plocha

3 500,-

Napojení přípojky včetně vodoměrné soustavy

10 000,-

Projekt vodovodní přípojky

Projekt přípojky vody je dokumentace, kterou budete potřebovat pro jednání s vodárnami i se stavebním úřadem. Vypracovat ho může jak architekt domu, tak autorizovaný vodohospodář. 

Co bude potřebovat projektant vodovodní přípojky

V dnešní době už není nutné, aby projektant dorazil na místo a udělal ohledání situace. Vystačí si s digitalizovanými podklady, ať už jde o mapy či inženýrské sítě. I tak od vás ale bude potřebovat doplnit pár informací, a to konkrétně:

 • určení lokality (parcelní číslo, katastrální území),

 • umístění objektu na pozemku (stávající, nebo budoucí),

 • zda už proběhla komunikace se správcem vodovodu,

 • zda už znáte od správce polohu sítě či podmínky napojení,

 • pro kolik EO (ekviv. obyvatel) se bude přípojka navrhovat, případně o jaký se jedná provoz (obchod, ubytovna, kanceláře apod.),

 • přibližnou představu o trase přípojky a místě napojení objektu,

 • přibližnou představu o umístění vodoměrné šachty.

Co obsahuje projektová dokumentace vodovodní přípojky

Projektová dokumentace přípojky vody má přibližně 35 stran a obsahuje následující části:

 • Průvodní zpráva

 • Souhrnná technická zpráva

 • Situační výkresy

 • Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

 • Dokumentace stavebního objektu

projekt vodovodní přípojky

Kolik stojí projekt vodovodní přípojky

Cenu projektu vodovodní přípojky jsme stanovili na 11 990 korun (včetně DPH). Ta zahrnuje veškeré případné úpravy a platí se až po dokončení projektu a vašem odsouhlasení.

Jak dlouho trvá zhotovení projektové dokumentace

Děláme vše pro to, aby naši klienti nečekali na projekt déle, než je nezbytně nutné. Projekt vám proto připravíme do 3 týdnů od získání všech podkladů. 

Povolení vodovodní přípojky

Povolení vodovodní přípojky je proces, který řídí příslušný stavební úřad. Zákon přitom rozlišuje vodovodní přípojky s délkou do 50 metrů a nad 50 metrů. 

 • Povolení vodovodní přípojky do 50 metrů – ke stavbě přípojky je třeba získat územní souhlas. Pokud by stavební úřad nesouhlasil se záměrem vybudovat vodovodní přípojku, změní řízení na územní povolení.

 • Povolení vodovodní přípojky nad 50 metrů – ke stavbě přípojky delší než 50 metrů je nejprve třeba získat povolení v rámci územního řízení a následně ještě stavbu ohlásit. 

Schéma vodovodní přípojky

schéma vodovodní přípojky

Studna jako alternativa přípojky vody

Nemáte v obci vodovod, ke kterému byste se mohli připojit? Nezoufejte, stále existuje varianta v podobě vrtané studny. Rádi vám pomůžeme s projektem i zajištěním hydrogeologického posudku.

FAQ – Nejčastější otázky a odpovědi k vodovodní přípojce

faq

Co je vodovodní přípojka na klíč?

V případě, že si chcete ušetřit čas a starosti, můžete si připlatit za službu vodovodní přípojky na klíč. Společnosti, které vodovodní přípojku na klíč nabízejí, vám za předem danou cenu zařídí vše potřebné od projektu přes povolení až po zemní práce a zprovoznění přípojky. 

Co dělat, když se přípojka vody nachází na cizím pozemku?

Pokud vaše vodovodní přípojka vede pod cizím pozemkem, je na něj s největší pravděpodobností uvaleno věcné břemeno. Z něj mimo jiné vyplývá, že je vlastník pozemku povinen zdržet se všeho, co by vedlo k ohrožení inženýrské sítě. Po předchozím projednání musí navíc oprávněné osobě umožnit vstup na pozemek za účelem prohlídky či údržby inženýrské sítě, a to po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu. 

Jaký je sklon vodovodní přípojky?

Sklon vodovodní přípojky definují správci sítě. Obecně platí, že by měl být minimálně 3 promile a zároveň by přípojka měla být položena alespoň 1,2 m pod zem v nezámrzné hloubce. Sklon minimálně 3 promile platí ve všech případech, kde je to technicky možné. Z čehož vyplývá, že lze udělat výjimku z objektivních důvodů.

Do jaké hloubky je třeba přípojku uložit?

Hloubka vodovodní přípojky, resp. hloubka výkopu musí zabránit zamrznutí potrubí. Můžete se tak setkat s výrazem nezámrzná hloubka – ta se v případě skalnatých a štěrkových zemin nachází minimálně 1,5 m pod zemí, zatímco v hlinitých zeminách přibližně 1,2 m pod zemí. 

V případě, že je povrch zpevněn např. kameny nebo betonem, výška takového povrchu se započítá pouze polovinou. Požadovaná hloubka se dá případně sanovat krytím/zateplením vodovodní přípojky.

Co je chránička vodovodního potrubí?

Chráničky vodovodní přípojky slouží jako mechanická ochrana přípojky vody před poškozením v podzemí. Její šířku stanovuje správce sítě. Pokud nevíte, jak taková chránička vypadá, můžete si ji prohlédnou například zde

Co je ochranné pásmo vodovodní přípojky?

Za účelem ochrany vodovodů a kanalizací jsou stanovena ochranná pásma ve vzdálenosti 1,5 až 3,5 metru od potrubí. Konkrétní vzdálenost pak závisí na jeho průměru. V těchto ochranných pásmech není možné provádět stavby, vysazovat trvalé porosty, zakládat skládky či provádět terénní úpravy.

Co je vodoměrná sestava?

Vodoměrná sestava je de facto držák na vodoměr, na jejíchž obou koncích nalezneme uzávěr. Klasický se skládá z uzavíracího ventilu, filtru mechanických nečistot, zpětné klapky a regulátoru tlaku vody.

Co je vodoměrná šachta?

Vodoměrná šachta je plastová nádoba typicky sudového tvaru, která se umisťuje na hranici pozemku. Do šachty je zaveden přívod vody a je v ní také uložen vodoměr a příslušné armatury. Typicky se instaluje pod terén v nezámrzné hloubce.

Ne vždy se ale vodoměrná šachta buduje, záleží na požadavcích správce vodovodu. Pokud šachta není potřeba, vodoměr se umísťuje klasicky uvnitř nemovitosti.

Kam umístit vodoměrnou šachtu?

Pokud správce vodovodu trvá na vybudování vodoměrné šachty, většinou vás rovnou spraví o tom, kam ji umístit. Někteří správci chtějí šachtu umístit na veřejně přístupné místo, jiní naopak za hranici vašeho pozemku.

Co je společná (sdružená) přípojka vody?

Společná neboli sdružená vodovodní přípojka je pozůstatkem minulých dob, kdy se o přípojku vody dělilo hned několik nemovitostí (typicky bytových domů). Dnes se takovéto přípojky nepovolují, dle zákona musí mít každá nemovitost vlastní vodovodní přípojku. 

Nezávazně nás kontaktujte