K čemu slouží hydrogeologický posudek

Publikováno: 04. 02. 2022 5 minut čtení
hydrogeologicky-posudek-k-cov.jpeg
Vrtaná či kopaná studna, domovní čistírna odpadních vod nebo tříkomorový septik. Co mají společného? K jejich stavbě a užívání potřebujete (kromě jiného) hydrogeologický posudek. Co takový posudek obsahuje, kdo ho smí vypracovat a kolik za něj zaplatíte?

Co je hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek zpracuje přivolaný hydrogeolog v případě, že se chystáte budovat vlastní studnu nebo zasakovat přečištěné odpadní vody, a to dle zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.). Posudek se následně přikládá k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení.

hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek k vrtané studně

Plánujete-li na svém pozemku budovat kopanou či vrtanou studnu, hydrogeologický posudek začněte řešit s dostatečným předstihem. Bez něj totiž nelze zpracovat projektovou dokumentaci, potažmo stavbu studny povolit.

Přivolaný hydrogeolog provede takzvaný hydrogeologický průzkum, na jehož základě vypracuje posudek. V něm zhodnotí složení podloží, výskyt spodní vody, hydraulické parametry vrtu, možnost ovlivnění okolních vodních zdrojů a řadu dalších aspektů. Dále navrhne vhodný způsob hloubení vrtu a jeho ideální umístění na pozemku.

Na konec hydrogeolog stanoví podmínky pro udělení povolení k nakládání s vodami, na jejichž základě by stavební a vodoprávní úřad měly při legalizaci vrtu postupovat.

Chcete-li studnu hloubit najisto, nechte si od hydrogeologia provést průzkumný vrt.

Hydrogeologický průzkum k vrtané studni krok za krokem:

 • Prvním krokem je důkladná terénní rekognoskace a mapování okolních studní;

 • následuje určení nejvhodnějšího umístění studny;

 • realizace průzkumného vrtu v místě plánované stavby studny;

 • stanovení podmínek pro udělení povolení k nakládání s vodami;

 • sepsání závěrečné zprávy.

hydrogeologický posudek ke studně

Hydrogeologický posudek k domovní čistírně odpadních vod

Hydrogeologický posudek k domovní ČOV potřebujete pouze za předpokladu, že se chystáte přečištěnou vodu likvidovat vsakem, případně vsakem se zálivkou. Hydrogeolog bude v takovém případě hodnotit propustnost podloží v místě plánovaného zásaku a výšku podzemní vody. Kromě toho bude zjišťovat, zda zasakování odpadních vod nemůže ohrozit kvalitu podzemních vod, zejména ve studnách sousedů nebo v obecních zdrojích vody. 

Nastat může také situace, kdy hydrogeolog vsakování přečištěných vod vzhledem k nevhodnému podloží nedoporučí a navrhne zcela jiný způsob jejich likvidace. 

Hydrogeologický průzkum k domovní ČOV krok za krokem:

 • Prvním krokem je důkladná terénní rekognoskace a mapování okolních studní;

 • následuje určení nejvhodnějšího umístění vsakovacího prvku;

 • v místě vsakování odebereme vzorek zeminy, na kterém se odborně posoudí jeho hydraulické parametry (propustnost);

 • návrh možných způsobů likvidace přečištěných odpadních vod s ohledem na místní podmínky;

 • výpočet rozměrů vsakovacího prvku;

 • zhodnocení vlivu vsakování odpadních vod na vodní režim a okolí;

 • stanovení množství vody k žádosti o povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod.

Zajímá vás víc? Přečtěte si podrobnější článek: Hydrogeologický posudek k domovní čistírně odpadních vod.

hydrogeologický posudek k domovní čistírně

Hydrogeologický posudek k septiku

Hydrogeologický posudek k septiku je potřeba opět jen v případě, že přečištěné odpadní vody budete likvidovat vsakem či vsakem se zálivkou. Postup hydrogeologického průzkumu je v podstatě totožný jako v případě domovní čistírny, jelikož se jedná o velmi podobné zařízení určené k čištění odpadních vod.

Kolik stojí hydrogeologický posudek

Cena za hydrogeologický posudek se může pohybovat v rozmezí 5–17 000 korun. Výslednou částku stanovuje každý hydrogeolog individuálně, například s ohledem na vzdálenost pozemku. Pro co nejlepší cenovou nabídku doporučujeme oslovit hned několik hydrogeologů.

Pokud si necháte projekt vrtané studny zpracovat od naší projekční kanceláře Zakrazcela zdarma za vás oslovíme hned několik hydrogeologů. Díky získání více nabídek dokážeme snížit cenu za hydrogeologický průzkum až o 50 %. 

Potřebujete-li projekt studny, čistírny nebo septiku a zároveň hydrogeologický posudek, neváhejte se na nás obrátit. Ihned po obdržení hydrogeologického posudku začínáme pracovat na projektu vodního díla, který od nás získáte do 3 týdnů.

Kde sehnat hydrogeologa

Sehnat hydrogeologa, který si na vás udělá v dohledné době čas, může být skutečně oříšek. Zvlášť pokud pospícháte a potřebujete projekt studny, domovní ČOV nebo septiku co nejdříve. Celou situaci ještě ztěžuje fakt, že mnoho hydrogeologů nemá na svých webových stránkách aktuální kontaktní údaje.

Naše projekční kancelář Zakra však v uplynulých letech spolupracovala s mnoha hydrogeology, s nimiž jsme dodnes v kontaktu. Z toho důvodu jsme schopni oslovit za naše klienty hned několika hydrogeologů a předat jim jejich cenové nabídky, z nichž si následně vyberou tu, která jim nejlépe vyhovuje.

Shrnutí

Ať už uvažujete o stavbě vlastní studny, domovní čistírny odpadních vod nebo septiku, nezapomeňte si zjistit, jak ve vaší konkrétní situaci postupovat. V každém případě budete potřebovat projekt od autorizovaného inženýra vodohospodářských služeb, jakým je například naše projekční kancelář Zakra.

Máte jakékoliv otázky ohledně projektu, povolení a realizace vodohospodářských staveb? Neváhejte se na nás obrátit – první konzultaci u nás máte zcela zdarma.

Nezávazně nás kontaktujte