Čištění odpadních vod: Jak na čištění vody?

Publikováno: 22. 10. 2023 8 minut čtení
bubbles-230014_1280.jpg
Čištění odpadních vod je nedílnou součástí vodního koloběhu. Možná vás překvapí, že čištění odpadních vod není lidským vynálezem, určitým způsobem se o něj stará i sama příroda – například pomocí..

Čištění odpadních vod je nedílnou součástí vodního koloběhu. Možná vás překvapí, že čištění odpadních vod není lidským vynálezem, určitým způsobem se o něj stará i sama příroda – například pomocí mikroorganismů, kyslíku a filtrace. Právě přírodním čištěním vody se inspiroval i člověk. Drtivá většina čistíren a čističek odpadních vod proto funguje na podobném principu: mechanicko-biologickém čištění.

Jak čištění funguje? Čištění odpadních vod má několik fází. Nejprve se z vody odstraní pevné částice různých velikostí. Po této mechanické části čištění přichází biologická fáze. Mikroorganismy obsažené v tzv. aktivovaném kalu zbaví vodu organických nečistot, dusíku a fosforu. Nakonec se kal nechá usadit, a je téměř hotovo – na konci tohoto procesu je vyčištěná odpadní voda, která se může navrátit do přírodního koloběhu.

V tomto článku se dozvíte:

 • Čističky odpadních vod

 • Čistírny odpadních vod

 • Jaké výhody má čištění pro rodiny

 • Mechanismy čištění odpadních vod

 • Proč je důležité čistit vodu

Čističky odpadních vod

Čističky odpadních vod jsou zařízení, která umožňují spolehlivé a účinné čištění odpadních vod všude tam, kde není kanalizace. Čističky odpadních vod (zkráceně ČOV) jsou navržené tak, aby zpracovávaly menší objem odpadní vody, která vzniká v domácnosti. Většinou se využívají u rodinných domů, moderní typy čističek si však poradí i s nepravidelným provozem na chatě či chalupě. Proto se často setkáte s pojmem domácí (případně domovní) čistička odpadních vod. 

Domovní čističky odpadních vod jsou kompaktní, ale velmi účinná zařízení.

Čističky odpadních vod jsou vzhledem ke svému účelu obvykle kompaktní a nabízejí se v různých velikostech podle počtu osob, které má zařízení obsloužit. Na trhu existuje velké množství modelů, z nichž lze vybírat (podívejte se na výběr těch nejlepších). Domácí čističky se umisťují se skoro vždy pod zem na zahradu. Princip jejich fungování napodobuje přirozené procesy v přírodě, a tato praktická zařízení zbaví odpadní vodu až 97 % všech nečistot.

Co byste měli vědět o čističce odpadních vod?

Konzultace zdarma

Čistírny odpadních vod

Čistírnami se obvykle rozumí větší městská nebo obecní zařízení na čištění odpadních vod. Velké městské čistírny často zabírají poměrně rozsáhlé pozemky s množstvím bloků a technických budov, v nichž se voda upravuje. Není divu, ostatně jejich úkolem je vyčistit odpad z kanalizací mnohdy i stovek tisíc domácností.

Například pražská čistírna odpadních vod čistí 93 % odpadních vod, které na území hlavního města (s 1,3 milionem obyvatel a nespočtem dojíždějících za prací) vzniknou. Brněnskou čistírnou v Modřicích zase ročně proteče až 35 milionů kubíků odpadní vody – to je 2,5krát více než je objem Brněnské přehrady. A konečně čistírna odpadních vod v Plzni byla oficiálně spuštěna roku 1964 v reakci na katastrofální znečištění vody v Berounce.

Městské čistírny odpadních vod zaujímají velké plochy, vždyť mnohdy obstarávají i statisíce obyvatel.

Také obecní čistírny fungují na stejném principu jako velké městské čistírny, jen v menším měřítku. Obecní čistírnu byste si mohli splést s malým rekreačním domkem. Často ji najdete u vodních toků, kam obce opětovně vypouštějí přečištěnou vodu.

Co byste měli vědět o čistírně odpadních vod?

 • Obce a města můžou na výstavbu čistírny odpadních vod získat dotaci MŽP a Státního fondu pro životní prostředí.

 • Díky obecní čistírně odpadních vod (tzv. centralizované čištění) mají obyvatelé obce možnost kanalizační přípojky.

 • Čistírna odpadních vod je sice velké a účinné zařízení, ale svým chováním ji můžete poškodit, zejména pokud do kanalizace vhazujete jídlo, tuky nebo hygienické potřeby.

 • Lidé pojmy čistírna a čistička často zaměňují. Ve finále je důležité, že obě slova označují zařízení na čištění odpadních vod. Domovní čističky bývají malá zařízení určená pro konkrétní domácnost, obecní čistírny slouží více (mnohdy i tisícům) domácností.

Jaké výhody má čištění pro rodiny

Velké čistírny napojené na obecní kanalizaci nenajdete v každé obci. Přestože zákon ukládá povinnost vybudovat centrální čistírnu obcím nad 2 tisíce obyvatel, někdy je to běh na dlouhou trať. Stavba čistírny je finančně náročná, navíc počet obyvatel v některých oblíbených lokalitách narůstá díky nové zástavbě poměrně rychle.

Obecní čistírna vypadá jak malý domek, ale nenechte se zmást – skrývá nákladné technologie.

Proto existují malé domovní čističky, které se dokážou postarat o odpadní vody z vašeho domu či chalupy. Pokud bydlíte v rodinném domě a nemůžete se připojit ke kanalizaci, mají tato zařízení mnoho předností.

Jaké jsou výhody čističky odpadních vod?

 • Čistička odpadních vod vám otevírá cestu i k nezasíťovanému pozemku bez kanalizační přípojky, takové lokality navíc bývají levnější.

 • Po úvodních pořizovacích nákladech (cena čističky se pohybuje mezi 30–80 tisíci korun) je provoz čističky velmi ekonomický a rozhodně levnější než jímka.

 • Díky čističce můžete ročně uspořit tisíce korun na vodném – přečištěnou vodu lze totiž dále využívat, třeba k zalévání zahrady.

 • Čističku si můžete pořídit bez starostí díky službě na klíč.

 • Určité varianty čističky (kořenová čistička) nepotřebují k provozu elektřinu.

 • Rozhodně se nemusíte obávat zápachu ani náročné údržby, o čističce na pozemku většinu času vůbec nevíte (to dokazují zkušenosti majitelů i odborníků).

Bezplatně konzultovat ČOV

Mechanismy čištění odpadních vod

Jak už jsme zmínili, čištění odpadních vod je založené na mechanicko-biologickém principu. Pojďme si proces čištění představit krok za krokem.

 1. Předčištění a mechanické čištění

Nejprve je nutné z vody odstranit pevné částice. Sem patří jak skutečně velké předměty (třeba větve nebo kamínky), tak malé částice, jako jsou zrnka písku, kal a další drobné nečistoty. Ty se odstraňují obvykle pomocí česlí (představte si něco jako síto). V této úvodní – tzv. mechanické – části čištění hrají důležitou roli filtrace a sedimentace.

 1. Biologické čištění

V další fázi čištění přicházejí na řadu bakterie a další mikroorganismy v tzv. aktivovaném kalu. Ty dokážou vodu zbavit dalších nečistot, zejména organických látek, dusíku a fosforu. Proto se této fázi říká biologické čištění. Čistírny a čističky odpadních vod tento proces obvykle podporují a urychlují vháněním kyslíku.

 1. Usazení kalu a finální úprava vody

Po „ošetření“ vody mikroorganismy podporovanými provzdušňováním je potřeba nechat kal opět usadit. K tomu slouží dosazovací nádrže. Jakmile kal klesne ke dnu, voda je v podstatě vyčištěná. V některých případech se voda nechá dočistit v dalších speciálních nádržích, případně se ještě ošetří chemicky. Většinou je však po tomto procesu odpadní voda připravená navrátit se do přírody. 

Čistírny i čističky odpadních vod dodržují výše uvedený princip. Liší se však v jeho konkrétním provedení. Při výběru domácí čističky si proto můžete zvolit buď klasickou čističku, nebo zařízení využívající mechanismus SBR. Zatímco klasická domácí čistička má několik komor pro každou fázi procesu čištění, čistička na principu SBR disponuje jedinou nádrží, v níž se postupně vystřídají všechny čisticí cykly. 

Klasický princip čištění odpadní vody v oddělených nádržích.

Kromě mechanismu čištění je při výběru domácí čističky potřeba zohlednit mnoho dalších parametrů: umístění čističky, počet osob, způsob likvidace odpadních vod nebo třeba typ povolení.

Konzultace zdarma

Proč je důležité čistit vodu?

Čištění vody je pro život na naší planetě nesmírně důležitý proces. Vody totiž máme pouze omezené množství. Zejména sladká voda, která nás udržuje při životě, je velmi vzácná. National Geographic dokonce říká, že pouze 0,007 % vody na Zemi je vhodných pro pohon a výživu všech 8 miliard lidí.

Čím dál častěji se navíc vyskytují jevy, které dostupnost vody ohrožují. Jedním z nich je znečištění vody. Tento celosvětový problém má dle WHO za následek úmrtí až milionu lidí ročně, nemluvě o škodách na ekosystému naší planety. Pro příklad nemusíme chodit daleko – každý si jistě pamatuje ekologickou katastrofu v řece Bečvě. Právě proto jsou čistírny a čističky zásadní a velmi cenná zařízení. Zajišťují, že se vzácná voda lidově řečeno „nezničí“, nýbrž zrecykluje – bezpečně a bez ohrožení přírody i lidského zdraví.

Vrásky nám i celé planetě přidělává také čím dál častější sucho. Jeho příčin je hned několik – patří sem jednak nedostatek srážek, jednak nešetrné nakládání s vodou, kterou my lidé nezbytně potřebujeme nejen k pití, ale též k fungování celé společnosti. Voda nám zajišťuje dopravu, chladí elektrárny, zalévá úrodu. Proto je kriticky důležité, abychom s vodou nakládali s rozmyslem. I s tím nám pomáhají čistírny a čističky odpadních vod. 

Přínosy čištění odpadních vod:

 • Ochrana životního prostředí před znečištěním

 • Ochrana lidského zdraví

 • Podpora udržitelného rozvoje

 • Při dalším využití přečištěné vody také snížení nákladů na vodné 

Moderní velké čistírny dokážou přečištěnou vodu maximálně zužitkovat, například v průmyslových provozech. V místech, kde je vody akutní nedostatek, se dokonce voda z čistíren upravuje na vodu pitnou – vzorovým příkladem je Namibie. Pokud byste si však mysleli, že takové řešení se týká především afrických států, musíme vás vyvést z omylu. K městům, která mají velký problém se zajištěním pitné vody, patří třeba Londýn. Katastrofou pak podle vědců hrozí stav vody i v celé Evropě.

Sucho se stává akutním problémem na mnoha místech světa.

Bojovníkem se suchem se můžete stát i díky domácí čističce – záleží, jak se rozhodnete s přečištěnou vodou naložit. Čističku můžete například jednoduše doplnit o akumulační nádrž a vyčištěnou vodou zalévat zahradu. Vodu z čističky lze využít také v domě, třeba ke splachování – jen to bude chtít nové rozvody. 

Ve světě, kde se stává voda čím dál vzácnější, je zkrátka čištění vody ekologickým i ekonomickým záchranným kruhem. Přes počáteční náklady se investice do čističky odpadních vod rychle vracejí. Nejenom, že tak razantně omezíte plýtvání vodou, ale ušetříte i svoji peněženku.

Nezávazně nás kontaktujte