Je lepší domovní ČOV nebo septik s biofiltrem?

Publikováno: 10. 01. 2022 4 minut čtení
jak-na-interier-v-bali-stylu.png
Pokud svou nemovitost nemůžete napojit na obecní kanalizace, máte v podstatě jen dvě možnosti (pokud pomineme klasickou žumpu). Buď si pořídíte domovní čistírny odpadních vod (ČOV) nebo tříkomorový septik s biofiltrem. Abychom vám rozhodování usnadnili, obě zařízení jsme za vás porovnali.

Co je domovní čistírna odpadních vod

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je celoplastové zařízení, uvnitř něhož dochází k mechanicko-biologickému čištění odpadních vod. Nejčastěji se s ní setkáte u rodinných domů, umístit ji ale můžete také k celoročně využívané chatě a chalupě, ubytovacímu zařízení nebo k průmyslovému objektu.

domovní ČOV

Jak funguje čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod pracuje na principu mechanicko-biologických procesů, které se odehrávají postupně ve třech nádržích. 

  1. Odpadní vody z domácnosti vstupují nejprve do usazovací nádrže, kde dojde k odstranění plovoucích nečistot.

  2. Voda zbavená mechanických nečistot pokračuje do aktivačního prostoru, kde se nacházejí bakterie. Ty za přístupu vzduchu rozkládají organické látky obsažené ve vodě. 

  3. Přečištěná voda následně vtéká do dosazovací nádrže, odkud odchází do povrchových vod, do vsaku nebo do dešťové kanalizace.

domácí čistírna odpadních vod pro rodinný dům

Jaké jsou výhody domovní ČOV

Domovní čistička představuje nejmodernější způsob likvidace odpadních vod, není-li k dispozici obecní kanalizace. Odpadní vody dokáže zbavit až 97 % nečistot a nic vám tak nebrání v tom, shromažďovat přečištěnou vodu v akumulační nádrži a používat ji k zálivce zahrady.

Obsluha a údržba čistírny je také relativně snadná a komfortní, jelikož moderní řídící jednotky nabízejí prakticky bezstarostný provoz.

Jaké jsou nevýhody domovní ČOV

Určitou nevýhodu představují bakterie v ČOV, které vyžadují pravidelnou zásobu odpadních vod. Delší odstávky (např. dlouhodobá dovolená) čistírnám nesvědčí a je pak často zapotřebí čistící proces restartovat.

Druhou nevýhodou ve srovnání se septikem je spotřeba elektrické energie. Nicméně je třeba zdůraznit, že celoroční provoz ČOV vás vyjde na zhruba 4 000 korun.

Co je septik s biofiltrem

Samotný septik se příliš neliší od klasické bezodtoké jímky neboli žumpy, kterou je třeba pravidelně vyvážet. Dochází v něm totiž pouze k částečnému čištění odpadních vod, které se nedá srovnávat s vysoce účinnou domovní čistírnou. 

To se ale změní ve chvíli, kdy k septiku pořídíte přídavný filtr. Nejčastěji se setkáte se zemním filtrem (typicky pískový) nebo bio-flitrem, který je schopen zajistit podobnou kvalitu přečištění, jakou nabízí čistírna.

tříkomorový septik s biofiltrem

Jak funguje tříkomorový septik s biofiltrem

Septik s biofiltrem funguje na principu průtočnosti. To znamená, že odpadní vody postupně protékají třemi komory septiku, kde dochází k odstraňování nečistot, a to zcela bez spotřeby elektrické energie.

Než voda finálně odteče ze septiku, prochází přes biologický filtr, během čehož dochází k biologickému rozkladu zbylých odpadních látek. Nakonec se odpadní vody vypustí do kanalizace, povrchových vod nebo se zlikvidují vsakem přímo na pozemku. 

Jaké jsou výhody septiku

Jednoznačnou výhodu septiku představuje jeho nezávislost na elektrické energii. Z pohledu spotřeby vás nebude septik nic stát. Samozřejmě vás čeká náklad na vývoz kalu, ale ten je i u čistíren. 

Druhou nespornou výhodou je vysoká odolnost vůči nepravidelnému provoz. Díky tomu, že v septiku se (na rozdíl od domovní ČOV) nenacházejí bakterie, lehce si poradí s nárazovým zatížením. Z toho vyplývá, že ho lze použít nejen u rodinného domu, ale také na chatě či chalupě.

septik s biofiltrem na chatu

Jaké jsou nevýhody septiku

Počítejte s tím, že na pozemku musíte mít dostatek místa jak pro septik samotný, tak pro biologický filtr. U výkopových prací se tak zcela určitě více zapotíte. 

Za určitou nevýhodu lze považovat také investici do obnovy filtru. Ten vydrží 5 až 8 let a nový vás přijde na 15–25 000 korun, podle typu a výrobce. 

Srovnání čistírny odpadních vod a septiku s biofiltrem

Stále se nemůžete rozhodnout, zda je pro vaše účely vhodnější domovní čistírna odpadních vod nebo septik? Třeba vám pomůže naše srovnání. Pokud budete mít i tak nějaké další otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Parametr

ČOV

Septik s biofiltrem

Pořizovací cena

30–80 000 Kč

20–40 000 Kč

Provozní náklady za rok

4 000 Kč

2 000 Kč

Výhody

Vysoká kvalita přečištění, možnost využití přečištěné vody k zálivce

Nezávislost na elektřině, odolnost vůči nepravidelné zátěži

Nevýhody

Spotřeba elektřiny

Větší rozměry, opakovaná investice do biofiltru

Kam se hodí

Rodinné domy

Chaty a chalupy

Nezávazně nás kontaktujte