Jak vybrat domácí ČOV pro rodinný dům?

Publikováno: 03. 07. 2022 8 minut čtení
domaci-cov-pro-rodinny-dum.png
Jak vybrat domácí ČOV pro rodinný dům, který nelze napojit na kanalizační řád? Podle kterých kritérií se rozhodovat, proč záleží na počtu osob v domácnosti a kdy se vyplatí pořídit nejlevnější čistírnu na trhu?

Co je domácí čistírna odpadních vod (ČOV)?

Domácí čistírna odpadních vod (ČOV) je tříkomorová nádrž, která se instaluje pod úroveň země. Zachytává odpadní vody z domácnosti, které se při průchodu jednotlivými komorami čistí. Z čistírny tak odchází voda zbavená až 97 % nečistot, kterou lze opětovně použít například k zálivce zahrady. 

domácí čov pro rodinný dům

Kdy zvážit pořízení domácí ČOV pro rodinný dům?

Domovní čističku doporučujeme pořídit v případě, že svou nemovitost nemůžete napojit na kanalizační řád. Nejen že se čistička postará o ekologickou likvidaci odpadních vod, ale navíc vám umožní dále s přečištěnou vodou nakládat, a tím významně ušetřit za vodné a stočné.

Jak vybrat domácí ČOV pro rodinný dům

Při výběru domácí ČOV pro rodinný dům jsou zásadní tato kritéria:

 • Počet osob v domácnosti

 • Způsob nakládání s přečištěnou vodou

 • Způsob povolení ČOV

 • Výrobce

 • Cena domovní ČOV

Podle počtu osob v domácnosti

Zcela zásadním kritériem při výběru domácí ČOV pro rodinný dům je počet osob v domácnosti. Jen správně nadimenzovaná čistička si zvládne poradit s množstvím odpadních vod, kterými ji budete denně zásobit. Kupovat sice levnější, zato méně výkonnou čističku se proto rozhodně nevyplatí.

U každé domácí ČOV se proto uvádí, pro kolik tzv. ekvivalentních osob (EO) se hodí. Zkratky EO se bát nemusíte – označuje osobu, která denně vyprodukuje 120–150 litrů odpadních vod. Vám proto stačí, abyste si pamatovali, že 1 EO = 1 osoba v domácnosti. 

Výhodou je, že domovní čističky odpadních vod jsou vždy přizpůsobené k obsluze více osob v určitém rozsahu (např. domácí čistírna odpadních vod AT6 obslouží 1 až 5 osob).

domácí čov pro rodinný dům

Podle způsobu nakládání s přečištěnou vodou

Pokud nejste v problematice domovních čistíren příliš zběhlí, může vás toto kritérium překvapit. Není proto divu, že se na něj při výběru domácí ČOV pro rodinný dům často zapomíná a pak mohou nastat problémy s projektem nebo povolením ČOV.

Co byste tedy měli vědět před tím, než si objednáte svou novou čistírnu? V první řadě – jak budete nakládat s odpadní vodou zbavenou nečistot. Přečištěnou vodu můžete:

 • vypouštět do povrchových vod (vodní tok, rybník,...),

 • vypouštět do dešťové kanalizace,

 • vypouštět do podzemních vod (vsak na pozemku),

 • zadržovat v akumulační nádrži a následně používat k zálivce zahrady nebo ke splachování  toalety.

V prvních dvou případech můžete sáhnout i po levnějších typech domovních čistíren, jako je například čistička Variocomp od společnosti ASIO. Jestliže však hodláte přečištěné vody likvidovat buď vsakem, nebo vsakem se zálivkou, vstupuje do hry další faktor. A tím je způsob povolení domovní ČOV.

Podle způsobu povolení ČOV

Domácí ČOV pro rodinný dům je vodní dílo, jehož stavbu a následné užívání je třeba povolit na vodoprávním úřadě. Čistírnu přitom můžete povolit dvojím způsobem – buď klasickým vodoprávním řízením, nebo ohlášením.

Jestliže zvolíte druhou variantu, tedy ČOV na ohlášení, a zároveň budete chtít přečištěné vody vsakovat, musíte si pořídit čistírnu odpadních vod s certifikátem CE.

Podle výrobce

Stejně jako jste zvyklí kupovat domácí spotřebiče nebo auto od ověřených výrobců, ani při nákupu domácí ČOV pro rodinný dům byste toto kritérium neměli zcela přehlížet. Na co konkrétně byste se měli zaměřit?

 • Sídlo výrobce – Jestliže není v ceně ČOV zahrnuta její doprava, mělo by vás zajímat, odkud k vám bude čistička putovat. Čím blíž výrobce sídlí, tím více ušetříte.

 • Dostupnost příslušenství – Čas od času je třeba pořídit k čistírně nové dmychadlo nebo vyměnit filtry. V takovém případě oceníte, pokud veškeré příslušenství seženete přímo od výrobce, a to ideálně na e-shopu, kde ho jednoduše objednáte.

 • Pozáruční servis – Před nákupem čistírny si dobře prostudujte pozáruční servis, který vám výrobce poskytuje. Možná si ještě rádi připlatíte za nadstandardní služby, díky kterým budete mít jistotu, že vám výrobce ochotně poradí s jakýmkoliv problémem.

 • Recenze a srovnání výrobců – Recenzí domovních čistíren je na internetu jako šafránu. Právě proto jsme se rozhodli sestavit vlastní velké srovnání domovních ČOV na českém trhu, se kterými jsme měli tu čest pracovat.

srovnání domovních čov

Podle ceny domovní ČOV

Ať chceme, nebo nechceme, srovnání cen se při výběru domácí ČOV pro rodinný dům nevyhneme. Rozhodně by to ale neměl být rozhodující faktor – zvlášť pokud bychom tak pořídili čističku s příliš malou kapacitou nebo bez základního příslušenství.

Do úvahy proto vezměte, co vše pořizovací cena zahrnuje. V ideálním případě vám výrobce v ceně výrobku poskytne také základní příslušenství (dmychadlo, řídicí jednotka, víko), dopravu a instalaci čističky a běžný zákaznický servis.

Z vlastní zkušenosti víme, že standardní domácí ČOV pro rodinný dům seženete v cenovém rozpětí 30–50 000 Kč.

Co ještě by vás mělo ohledně ceny domovní čistírny odpadních vod zajímat? Například provozní náklady, které se pojí s jejím chodem a servisem. To vše jsme se snažili zohlednit v následující tabulce, a to na příkladu čtyř nejběžnějších ČOV na našem trhu. 

Kdy se vyplatí pořídit nejlevnější domácí ČOV?

Své klienty vždy nabádáme, aby se při výběru čističky odpadních vod neřídili pouze cenou. Přesto existuje výjimka, kdy radíme pravý opak – tedy nákup té nejlevnější čističky, která bude stále vyhovovat vašim potřebám. Ptáte se, kdy se něco takového vyplatí?

Levnější čističku se vyplatí pořizovat v případě, že v dané lokalitě dojde v horizontu několika let k vybudování obecní kanalizace. Domovní čistírna vám tak poslouží pouze jako přechodné řešení, do kterého není třeba investovat vyšší desítky tisíc. 

A jakou domovní ČOV bychom vám na přechodnou dobu doporučili? Z hlediska poměru cena/výkon se nabízí hned dva favorité – čistička Monocompem od ASIO a čistička AT6 od ABPlast.

Domácí ČOV pro rodinný dům: Krok za krokem

Domácí ČOV pro rodinný dům máte vybranou? Pak si přečtěte, jak dále postupovat, abyste ji mohli co nejdříve začít používat a starosti s likvidací odpadních vod mohli konečně pustit z hlavy.

Sežeňte si hydrogeologický posudek

Tento krok není vždy nezbytný. Záleží, jak budete s přečištěnou vodou nakládat. Jestliže ji chcete likvidovat vsakem nebo vsakem se zálivkou, hydrogeologický posudek je nutnou součástí projektové dokumentace.

Jak si hydrogeologický posudek zajistit? V první řadě je třeba oslovit hydrogeologa z vašeho okolí – s tím vám ostatně umíme pomoci i my v Zakra. Za naše klienty rádi poptáme hned několika hydrogeologů, od kterých si vyžádáme jejich cenové nabídky. Finální rozhodnutí necháme samozřejmě na vás.

Nechte si vypracovat projekt domácí ČOV

Projektovou dokumentaci k domovní ČOV budete potřebovat v každém případě. Obraťte se proto na autorizovaného inženýra vodohospodářských služeb, který má veškerá potřebná oprávnění k projektování vodních děl.

Ještě nemáte svého projektanta? Kontaktujte nás a využijte první konzultaci zcela zdarma.

Začněte shánět povolení ČOV

Na základě projektu můžete začít povolovací proces na vodoprávním úřadě. Ten vám udělí jak povolení ke stavbě, tak povolení k nakládání s vodami. Kýženému výsledku však předchází celá řada byrokratických kroků, které zaberou spoustu času. Právě proto našim klientům nabízíme službu tzv. inženýringu, v rámci které za ně vše potřebné zařídíme.

A můžete začít stavět

S povolením v ruce se můžete pustit do další fáze. Jestliže jste si už našli stavební firmu, v tento moment můžete nechat čistírnu instalovat a zapojit. S jejím užíváním ale ještě chvíli počkejte. Čeká vás totiž ještě kolaudace ČOV.

Čistírnu nechte zkolaudovat

Kolaudační souhlas uděluje opět vodoprávní úřad, který o to musíte nejprve písemnou formou zažádat. Jakmile bude čistírna zkolaudovaná, nic vám nebrání v tom, začít ji plně využívat.

Domácí ČOV pro rodinný dům na klíč

V západních Čechách vám rádi nabídneme službu domácí čistírny odpadních vod na klíč. To znamená, že si celý proces od hydrogeologického posudku a projektu až po povolení, stavbu a kolaudaci ČOV vezmeme na starost. Ve službě domovní ČOV na klíč nabízíme čističky Variocomp a Monocomp od společnosti ASIO.

Nezávazně nás kontaktujte