Jaká je cena kanalizační přípojky (včetně příkladu)

Publikováno: 18. 10. 2021 6 minut čtení
tapety-11.png
Odhadnout cenu kanalizační přípojky není vůbec jednoduché. Primárně totiž závisí na délce přípojky a terénu, pod kterým povede. Do hry však vstupují i další položky. Jaké? A jak bude vypadat cena kanalizační přípojky v modelovém příkladu?

Co je kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je část potrubí spojující kanalizační řad s nemovitostí, z níž odvádí odpadní vody. Jedná se o samostatnou stavbu, jejíž realizaci zpravidla hradí vlastník pozemku či stavby, není-li dohodnuto jinak. Alternativou kanalizační přípojky je domovní čistírna odpadních vod (ČOV), která likviduje odpadní vody přímo na pozemku.

cena kanalizační přípojky

Z čeho se skládá cena kanalizační přípojky

Finální cenu kanalizační přípojky tvoří několik položek, a to konkrétně:

  • geodetické zaměření (je-li třeba),

  • projektová dokumentace,

  • povolení,

  • výkopové práce, materiál a stavební práce,

  • instalace a zprovoznění.

Celková cena kanalizační přípojky primárně závisí na délce přípojky a terénu, přes který vede. Zpravidla se pohybuje v rozpětí od 20 tisíc do 500 tisíc korun.

Z celkového rozpočtu na kanalizační přípojku vám nejvíce ukrojí samotná realizace – tedy výkopové a stavební práce. Je totiž rozdíl, zda kopete 10 nebo 60 metrů a zda vám v cestě stojí travnatá plocha nebo asfalt. Cena kanalizační přípojky se však skládá i z dalších položek, pojďme si je tedy postupně představit.

cena kanalizační přípojky

Projekt kanalizační přípojky

Bez projektové dokumentace můžete na kanalizační přípojku rovnou zapomenout. Ačkoliv se to nezdá, přípojka se považuje za samostatnou stavbu. Proto podléhá stejným byrokratickým postupům jako třeba stavba domu. 

Projekt kanalizační přípojky vám musí vypracovat autorizovaná osoba, která k tomu má všechna potřebná oprávnění a disponuje příslušnými znalostmi (a razítky). Projekt je nutné nechat schválit u správce kanalizace a předat stavebnímu úřadu. 

Povolení kanalizační přípojky

Pokud stavební úřad shledá, že váš stavební záměr splňuje všechny náležitosti, udělí vám povolení ke stavbě přípojky. V případě, že se jedná o přípojku kratší než 50 metrů, stačí vám územní souhlas. Je-li přípojka delší, stavební úřad vydá územní rozhodnutí. Za povolení samozřejmě něco málo zaplatíte – zpravidla ale ne více než 2 tisíce korun, což je v celkovém součtu zanedbatelná částka.

Tip: Nechcete-li úřady obíhat sami, můžete využít služeb takzvaného inženýringu neboli vyjednání souhlasu projektantem, který byrokracii obstará místo vás. Tyto služby nabízíme ke všem našim projektům, stačí u nás poptat projekt přípojky a inženýring.

Realizace kanalizační přípojky

Teprve v momentě, kdy v rukou držíte všechny potřebné papíry, můžete objednat specializovanou firmu, která se postará o výkop a uložení potrubí. Ještě než se ale poprvé kopne do země, je třeba určit místo napojení přípojky na kanalizační řad a případně také vytyčit už vybudovanou infrastrukturu, aby při kopání nedošlo k havárii. Za každou vytyčenou síť přitom zaplatíte 500 korun, započítat však musíte také hodinovou sazbu pracovníka (cca 1 500 Kč/hodina).

Pokud se tedy v okolí plánovaného výkopu nacházejí tři další inženýrské sítě, pak bude cena za vytyčení 2 000 korun (místo pro kanalizační přípojku + tři další sítě). Bude-li vytyčení trvat dvě hodiny, pak bude celková cena přibližně 5 000 korun.

zřízení kanalizační přípojky

Po vytyčení přichází na řadu bagrista, jehož sazba se pohybuje od 800–1 000 korun za hodinu práce. Musíte také započítat dopravu (zpravidla kolem 40 Kč/km), a to včetně zpáteční cesty. Nakonec vás bude zajímat cena za samotnou přípojku, tzn. materiál a urovnání do původního stavu. Zde je zásadní, pod jakým povrchem přípojka povede. Připravili jsme tedy orientační ceny, které zahrnují i cenu materiálu:

  • asfaltová komunikace – cca 6 000 Kč/bm 

  • chodník (asfalt) – cca 5 000 Kč/bm

  • chodník (dlažba) – cca 5 000 Kč/bm

  • zatravnění (nezpevněná plocha) – cca 3 500 Kč/bm

Povede-li přípojka skrz 10 metrů nezpevněné plochy, pak zaplatíte zhruba 15 000 korun.

Připojení kanalizační přípojky

Finální napojení kanalizační přípojky na kanalizační řad musí provést zaměstnanec správce vodárny. Zde si tedy připravte další peníze. Cena za připojení se liší podle správce a jeho ceníku. Typicky lze očekávat cenu mezi 8–12 tisíci korunami.

Celková cena kanalizační přípojky – modelový příklad

Předpokládejme, že vás čeká realizace kanalizační přípojky v délce 13 metrů (z toho tři metry povedou pod asfaltovým povrchem a zbývajících deset metrů pod travnatou plochou). Před výkopem nejprve označí pověřená osoba místo napojení přípojky na kanalizační řad a vytyčí další dvě inženýrské sítě, které se nacházejí v okolí. Samotné výkopové práce si vezme na starost bagrista se sazbou 1 500 Kč/hodina, který výkop zvládne za tři hodiny. Projekt přípojky si necháte zpracovat od naší projekční kanceláře a povolení si zajistíte na vlastní pěst.

Výsledné ceny neberte jako striktně dané. Jedná se pouze o orientační ceny, které se mohou lišit v závislosti na hodinové sazbě pracovníků a konkrétním ceníku služeb.

Služba

Cena

Konzultace od Zakry

0,-

Projektová dokumentace od Zakry

11 990,-

Poplatky spojené s povolením

2 000,-

Vytyčení místa připojení a dvou sítí (2 hodiny práce)

4 500,-

Sazba bagristy (3 hodiny práce)

4 500,-

Výkop asfaltové komunikace (3 metry)

18 000,-

Výkop travnaté plochy (10 metrů)

35 000,-

Připojení kanalizační přípojky

10 000,-

Celková cena

85 990,-

Shrnutí

Stále si nejste jisti, jak se dopočítat finální ceny za kanalizační přípojku? Nebo vám její vybudování připadá příliš nákladné? Využijte konzultaci zdarma a ozvěte se nám. Vyčíslíme předpokládanou výši vašich nákladů a případně navrhneme výhodnější řešení vašeho problému.

Věděli jste například, že kanalizační přípojku lze mnohdy nahradit domovní čistírnou odpadních vod? Můžete tak ušetřit značnou část peněz a přečištěné odpadní vody navíc použít například k zalévání zahrady.

Nezávazně nás kontaktujte