Kolik stojí přívod vody do domu?

Publikováno: 02. 01. 2023 9 minut čtení
tapety-11.png
Přívod vody do domu lze vyřešit různými způsoby. Důležitým faktorem při výběru je bezesporu cena. V dnešním článku se proto podíváme, kolik jednotlivá řešení pro zásobování nemovitosti vodou stojí. Zaměříme se nejen na pořizovací cenovku, ale také na náklady na provoz a případně i návratnost investice.

Možnosti pro přívod vody do domu

Přívod vody do domu můžete řešit v zásadě dvěma možnými způsoby. Prvním z nich je napojení nemovitosti na vodovodní řad. Získáte tak přístup k vodě, která je ze zákona v pitné kvalitě (Pozor, toto platí pro studenou vodu, teplou vodu z řadu raději nepijte. Vyšší teploty vody totiž svědčí bakteriím.). 

Druhou možností je čerpání vody ze studny. Existují dva typy studny: vrtaná a kopaná. První jmenovaný typ v současné době co do oblíbenosti převládá. Důvodů je několik: Realizace vrtané studny bývá rychlejší a jednodušší, čerpaná voda kvalitnější, a navíc tento zdroj vody nepodléhá sezónnímu suchu. 

Tip: Chcete vědět o rozdílech mezi vrtanou a kopanou studnou víc? Přečtěte si článek V čem se liší kopaná a vrtaná studna?

Na kolik vás vyjde napojení na řad?

Cena napojení na vodovodní řad – tedy tzv. vodovodní přípojka – se skládá z několika položek. Finální kalkulace bude vždy velmi individuální, proto berte následující položky jako orientační. Je totiž možné, že se vás budou týkat jen některé z nich.

Položky realizace vodovodní přípojky:

 • Geodetické zaměření (je-li třeba)

 • Projekt vodovodní přípojky (například od naší projekční kanceláře)

 • Poplatky za vyřízení povolení vodovodní přípojky

 • Materiál a díly přípojky

 • Stavební materiál

 • Zemní práce

 • Instalace a zprovoznění

Kompletní orientační cena vodovodní přípojky

Služba

Cena (včetně DPH)*

Konzultace

0 Kč

Projekt vodovodní přípojky

11 990 Kč

Správní poplatky spojené s povolením

2 000 Kč

Geodetické zaměření a vytyčení

1000 až 4000 Kč

Hodinová sazba bagristy

1 000 až 1 500 Kč

Výkop asfaltové komunikace

6 000 Kč/bm

Výkop chodník (asfalt)

5 000 Kč/bm

Výkop chodník (dlažba)

5 000 Kč/bm

Výkop zatravněné plochy

3 500 Kč/bm

Cena za připojení vodovodní přípojky

10 000 Kč

* ceny jsou orientační a jejich výše se bude lišit v závislosti na dodavateli, délce přípojky, terénu a dalších kritériích

Kolik stojí voda z řadu?

Stavba vodovodní přípojky samozřejmě není poslední částkou, kterou v případě přívodu vody do domu prostřednictvím vodovodního řadu zaplatíte. Počítat je nutné také s náklady na vodu. Účet za vodu se skládá ze dvou položek: vodného a stočného. Jejich součtem získáme cenu vody. K výsledné částce se přičítá DPH, které činí 10 %.

Cena vody se v naší republice lokálně liší. Podíváme-li se na celorepublikový průměr v roce 2022, voda vyšla na 97,53 Kč za kubík (tj. 1 000 litrů vody). Průměrná cena vodného byla 49,88 Kč a stočného 45,88 Kč za kubík. Ovšem pozor, voda neustále zdražuje, a v poslední době rychleji než kdy dříve. V roce 2023 tak přesáhne průměrná cena vody sto korun za kubík, a v některých lokalitách se její cena zvedne až o třetinu. Vilém Žák, ředitel SOVAK ČR, předpovídá, že se bude zdražení vody pohybovat mezi 10–30 %. Trend zdražování bude navíc téměř jistě pokračovat i v dalších letech.

Poslední paušální položkou, s níž je třeba počítat, je fixní poplatek za vodoměr. Ten se však týká pouze vodáren, které využívají tzv. dvousložkovou cenu vody. Výše poplatku opět závisí na jednotlivých vodárnách. Pro zajímavost, nejvyšší poplatek za vodoměr platí obyvatelé Karlových Varů, Jáchymova, Chodova či Božího Daru – ročně zaplatí 2 028 Kč bez DPH. 

Proč vodárny dvousložkovou cenu vody zavádějí? Pokrývají tak náklady, které nesouvisí s množstvím odebírané vody. Fixním poplatkem za vodoměr tak platíte například obnovu majetku, náklady na laboratorní rozbory nebo čištění a údržbu sítí. Tyto fixní náklady činí až 80 % veškerých nákladů vodáren.

Pokud se rozhodnete pro přívod vody z vodovodního řadu, počítejte tedy s následujícími náklady.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Jednorázové náklady

 • Realizace vodovodní přípojky

 • Geodetické zaměření (je-li třeba)

 • Projekt vodovodní přípojky (například od naší projekční kanceláře)

 • Poplatky za vyřízení povolení vodovodní přípojky

 • Materiál a díly přípojky

 • Stavební materiál

 • Zemní práce

 • Instalace a zprovoznění

Pravidelné náklady

 • Platba za odebranou vodu dle množství

 • (Fixní poplatek za vodoměr)

Plánujete stavět vodovodní přípojku? Zhotovíme vám projekt a v případě potřeby obstaráme i schválení ze strany úřadů. Stačí se ozvat.

Na kolik vás vyjde vrtaná studna?

Cena vrtané studny se může pohybovat ve velmi širokém rozmezí. Na cenu vrtané studny má vliv především hloubka vrtu, typ horniny (jinak se vrtá v písku, jílu nebo do skály) a také průměr vrtu (obecně čím širší vrt, tím vyšší cena). Připlatit si můžete také za materiál pažení, odvoz suti, výběr čerpadla a dalších položkách – ty se však budou lišit realizace od realizace. Většina odborníků a studnařů se shoduje, že cena vrtané studny začíná na 90 tisících korun. Horní hranice bývá i 300 tisíc korun, ale opět je třeba zdůraznit, že velmi záleží na konkrétním případu.

Na vrtané studně se každopádně nevyplatí šetřit – její opravy nebo prohlubování bývají náročné a často nerealizovatelné. Investujte proto do kvality. Vrtaná studna je investice na desetiletí.

Tip: Kompletního průvodce realizací vrtané studny včetně cen najdete v článku Jaká je kompletní cena vrtané studny?

Položky realizace vrtané studny:

 • Zmapování pozemku a hydrogeologický posudek 

 • Průzkumný vrt

 • Projekt vrtané studny

 • Poplatky za vyřízení povolení vrtané studny

 • Realizace vrtu (doprava, práce, zhotovení zhlaví vrtu aj.)

 • Rozbor vody

 • Montáž čerpací techniky

Kompletní orientační cena vrtané studny

Služba

Cena (včetně DPH)*

Hydrogeologický posudek

10 000 Kč

Čerpací zkouška

2 500 Kč

Projekt vrtané studny

11 990 Kč

Správní poplatky spojené s povolením

1 000 Kč

Vrt do dané hloubky 

1 300–3000 Kč/bm

Odvoz vývrtku (zeminy)

5 000–10 000 Kč

Rozbor vody

1 500 Kč

Čerpadlo

7 000–20 000 Kč

* ceny jsou orientační a jejich výše se bude lišit v závislosti na dodavateli, hloubce a průměru vrtu, terénu a dalších kritériích

Kolik stojí údržba studny?

Vrtaná studna vyžaduje pravidelnou údržbu. Studnu je třeba pravidelně kontrolovat, zejména pokud ji využíváte jako zdroj pitné vody. Nejméně jednou do roka budete muset zopakovat rozbor vody. Připravte se také, že studnu je nutné čas od času vyčistit – buď svépomocí, anebo si lze službu objednat od specializované firmy. Cena služby se obvykle pohybuje v řádu jednotek tisíců korun (průměrně 4 000–7 000 Kč). Čištění studny by se mělo provádět jednou za 4 až 7 let. Pokud vrt v zimních měsících nevyužíváte (to se týká zejména rekreačních objektů), bude nutné studnu zazimovat.

Přesto se dá říct, že jakmile je studna hotová, jsou další náklady minimální. Vodu posléze čerpáte zdarma. To činí z vrtané studny velmi zajímavou investici.

VRTANÁ STUDNA

Jednorázové náklady

 • Realizace vrtané studny

 • Zmapování pozemku a hydrogeologický posudek 

 • Průzkumný vrt

 • Projekt vrtané studny

 • Poplatky za vyřízení povolení vrtané studny

 • Realizace vrtu (doprava, práce, zhotovení zhlaví vrtu aj.)

 • Rozbor vody

 • Montáž čerpací techniky

Pravidelné náklady

 • Každoroční rozbor vody

 • Čištění studny v rozmezí každých 4–7 let

Jaká je návratnost investice do studny?

Návratnost investice do vrtané studny se odvíjí od ceny realizace a roční spotřeby vody vaší domácnosti. Počítáme-li s investicí do studny ve výši 100 tisíc korun a roční spotřebou domácnosti okolo 200 kubíků vody, uspoří studna na vodném přes 13 tisíc korun ročně. Návratnost investice je proto cca 7 a půl roku. Při správné údržbě je přitom životnost takového vrtu i 50 a více let. Dalším argumentem pro pořízení vrtané studny je rekordně rostoucí cena vody, která bude návratnost investice dále zlepšovat.

Položky

úspora na vodném

návratnost (náklady 100 000 Kč)

roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti

13 400 Kč

cca 7,5 let


Uvažujete o zbudování vrtané studny? Pomůžeme vám s projektovou dokumentací, hydrogeologickým posudkem i stavebním povolením. Máme za sebou více než 1500 vodohospodářských projektů. 

Přívod užitkové vody do domu

Vodovodní přípojka i vrtaná studna jsou zdrojem pitné vody. V domácnosti však velmi často stačí voda užitková. Zalévání zahrady, splachování toalety, napouštění bazénu, praní prádla či úklid jsou typickými příklady činností, k nimž pitnou vodu nepotřebujete, ba dokonce je její použití neekonomické. Pokud totiž využíváte čím dál dražší vodu z řadu, stoupají vaše náklady na vodné a stočné.

Kde ale levnou užitkovou vodu vzít? Stejně jako v případě přívodu pitné vody, i pro přívod užitkové vody do domu existuje několik možností. Zdrojem užitkové vody může být například kopaná studna. Můžete si také pořídit retenční nádrž na dešťovou vodu, nebo přečistit tzv. šedou vodu – tedy odpadní vodu, která neobsahuje fekálie ani moč.

Potřebujete poradit, jak na recyklaci a úsporné nakládání s vodou? Nevíte si rady s velikostí nebo umístěním retenční nádrže? Ozvěte se nám a společně najdeme optimální řešení.

Nezávazně nás kontaktujte