V čem se liší kopaná a vrtaná studna?

Publikováno: 22. 06. 2022 6 minut čtení
zakra-14.png
Studnu lze hloubit dvojím způsobem – kopáním a vrtáním. Zatímco kopaná studna poskytuje vydatnější zdroj vody, vrtaná studna umožňuje jímat kvalitnější vodu z hlubších vrstev.

Kopaná studna

Kopaná studna je v podstatě historický předchůdce studny vrtané. I z toho důvodu se s ní dnes setkáte spíše u starších nemovitostí. Sahá do hloubky několika metrů, proto se doporučuje budovat v místech, kde se pramen spodní vody nachází relativně blízko povrchu.

kopaná studna

K čemu se hodí kopaná studna?

Z výše uvedeného vyplývá, že kopaná studna slouží k jímání vody z mělčích vrstev, jejíž kvalita nebývá zrovna ukázková. Často obsahuje dusičnany a dusitany, které se do půdy dostávají při hnojení, ale i mnohé další nečistoty, které do podzemní vody prosakují například ze špatně těsnící žumpy nebo septiku. Voda z kopané studny se tak hodí spíše jen pro zalévání trávníků, záhonů a okrasných dřevin.

Vydatnost kopané studny

V případě kopané studny je její vydatnost přímo závislá na množství srážek. V období sucha nebo holomrazů tak může dojít k poklesu hladiny studniční vody. Na druhou stranu, pokud je vody dostatek, je kopaná studna schopna zadržet velké množství vody a umožňuje tak větší jednorázový odběr.

Jak se hloubí kopaná studna?

Kopaná studna se hloubí ručně nebo za pomocí stroje. Čas potřebný k její stavbě se liší v závislosti na složení podloží v místě hloubení a na samotné hloubce studny. Vzhledem k vyšší pracnosti a nárokům na odvoz vykopaného materiálu si ale počkáte o něco déle, než byste čekali na studnu vrtanou.

Kopanou studnu můžete teoreticky hloubit svépomocí, ale pouze do hloubky 3 metrů, což pro dosažení kvalitní vody většinou nestačí. 

Co když kopaná studna vyschne?

Jelikož kopaná studna sahá jen několik metrů pod zem, často se stává, že po nějaké době vyschne. Většinou však není problém studnu prohloubit. Samozřejmě se s tím ale pojí celá řada povinností – k prohloubení studny je třeba hydrogeologický posudek, zjednodušená projektová dokumentace a povolení vodoprávního úřadu.

Výhody a nevýhody kopané studny

Výhody kopané studny

Nevýhody kopané studny

možnost stavby svépomocí (do hloubky 3 metrů)

jímání vody z mělké hloubky

akumulace vody umožňující větší jednorázový odběr

nižší kvalita vody

možnost prohloubení

množství vody je přímo závislé na množství srážek

šetrnější budování studny v okrasných zahradách

nedostatek vody hrozí nejen v období sucha, ale i v období zimních holomrazů

levnější a jednodušší údržba

pevné podloží zvyšuje náklady na výstavbu

Vrtaná studna

V současné době se téměř výhradně hloubí vrtané studny. Hlavním důvodem je úbytek podzemní vody, která se tak nachází v mnohem větší hloubce, než kam běžně dosáhne kopaná studna. Vrtané studny lze vést do hloubky několika desítek metrů, čímž máte zajištěný dostatečně vydatný zdroj vody, který jen tak nevyschne.

vrtaná studna

K čemu se hodí vrtaná studna?

Vrtaná studna jímá podzemní vodu z mnohem větší hloubky, která většinou dosahuje vysoké kvality. Konstrukce studny navíc umožňuje účinně izolovat vodu z hlubších vrstev od znečištěné povrchové vody, která zpravidla obsahuje v zemědělství hojně používané dusičnany. Díky tomu lze očekávat, že studniční voda bude dosahovat kvality pitné vody, ačkoliv garantovat to před započetím stavby nelze.

Zda je voda ze studny pitná, zjistíte jedině tak, že vzorek odešlete k laboratornímu rozboru. Ten na základě několika ukazatelů posoudí, zda voda dosahuje kvality pitné vody.

Vydatnost vrtané studny

Díky tomu, že studna sahá do větších hloubek, není její vydatnost přímo závislá na úhrnu srážek. Jestliže se vám ji proto podaří na pozemku správně umístit a následně vyhloubit, budete mít s největší pravděpodobností zajištěno relativně stálé množství vody po celý rok

Jak se hloubí vrtaná studna?

Ke stavbě vrtané studny už potřebujete specializovanou firmu, která disponuje vrtnou soupravou. Samotná realizace vrtané studny trvá 1–2 dny v závislosti na typu podloží a požadované hloubce vrtu.

Výhody a nevýhody vrtané studny

Výhody vrtané studny

Nevýhody vrtané studny

hloubka vrtu

nemožnost stavby svépomocí

možnost izolace vody z mělčích a hlubších vrstev

nutnost zajištění přístupu vrtné techniky na pozemek

kvalitnější voda

bez možnosti dodatečného prohloubení

relativně stabilní množství vody po celý rok

dražší a náročnější údržba

možnost jímání užitkové i pitné vody

relativně nenáročná a rychlá výstavba

Nechte si poradit od hydrogeologa

Než se definitivně rozhodnete, kterému typu studny dáte přednost, poraďte se s odborníky. Doporučujeme se spojit s hydrogeologem, jehož služby ještě v budoucnu využijete. Hydrogeolog se dostaví na váš pozemek a na základě hydrogeologického průzkumu určí, kde a v jaké hloubce se nachází pramen spodní vody. Na základě toho vám je schopen poradit, jaký typ studny zvolit a kam ji umístit, abyste se co nejdříve mohli radovat z vlastního zdroje vody.

Chcete mít jistotu? Proveďte průzkumný vrt

Pokud chcete mít jistotu, že se v místě určeném hydrogeologem skutečně nachází pramen spodní vody, nechte si provést průzkumný vrt. Nezapomeňte ale, že od roku 2019 je nutné nejprve požádat vodoprávní úřad o souhlas. Dříve se totiž stávalo, že zřizovatel studny nenechal průzkumný vrt legalizovat a bez oznámení úřadům ho začal používat k jímání podzemní vody.

Jak na vrtanou studnu krok za krokem

Pokud se na svém pozemku rozhodnete vybudovat vrtanou studnu, což vám vřele doporučujeme, mějte na paměti, že se jedná o vodní dílo. To znamená, že stavbě studny předchází hned několik legislativních kroků, bez kterých nelze studnu legálně používat.

domácí studna

Hydrogeologický posudek

Ze všeho nejdříve budete potřebovat hydrogeologický posudek, který vám vypracuje již zmíněný hydrogeolog. Posudek pak slouží jako podklad pro projektanta.

Tip: Přečtěte si, kolik stojí hydrogeologický posudek.

Projekt vrtané studny

V druhém kroku předáte hydrogeologický posudek projektantovi, který je autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb. Pokud jste projektanta dosud nesehnali, obraťte se na nás. Projekt vrtané studny si rádi vezmeme na starost.

Povolení vrtané studny

S projektem v ruce můžete zamířit na vodoprávní úřad, který vydá povolení ke stavbě a povolení k nakládání s vodami. I s tím vám umíme pomoci, stačí nás kontaktovat.

Stavba vrtané studny

Konečně můžete kopnout do země – respektive objednat stavební firmu, která vám vrtanou studnu dle projektu vybuduje. Teď už jste skutečně jen krůček od toho, abyste měli na pozemku svůj vlastní zdroj vody.

Kolaudace vrtané studny

Nakonec zbývá jediné, a to zkolaudovat právě postavenou studnu. Tento krok rozhodně neopomeňte! Teprve kolaudační souhlas vodoprávního úřadu vám dává právo začít studnu legálně užívat.

Nezávazně nás kontaktujte