Jak probíhá dodatečná legalizace studny?

Publikováno: 07. 11. 2021 6 minut čtení
zakra-14.png
Každá studna vybudovaná po roce 1955 musí mít kromě stavebního povolení také povolení k odběru vody. V opačném případě vám hrozí pokuta až 50 000 korun, nebo dokonce odstranění nelegální stavby. Co dělat, když doklady chybějí? Řešením je dodatečná legalizace studny neboli pasport.

Co říká zákon

Studna je dle zákona považována za vodní dílo, k jehož stavbě a následnému používání potřebujete úřední povolení. Co ale dělat, pokud jste koupili nebo zdědili pozemek se starou studnou, k níž nemáte žádné dokumenty? Zákon i v tomto případě hovoří jasně – dokumenty buď seženete v archivu vodoprávního úřadu, nebo si je budete muset obstarat dodatečně.

Studna vybudovaná před rokem 1955

Vodu ze studny vybudované před rokem 1955 lze používat i bez povolení. V případě kontroly je však třeba mít po ruce dokumenty potvrzující stáří studny. Může se jednat například o dochované mapové podklady, v nichž je studna zakreslena, kupní či darovací smlouvu, v níž je studna zmíněna, nebo svědecká výpověď souseda, který stavbu studny pamatuje.

legalizace studny po roce 1955

Studna vybudovaná po roce 1955

Ke studni vybudované po roce 1955 musíte mít jednak stavební povolení, jednak povolení k nakládání s vodami. Výjimku představují nepoužívané a nefunkční studny, které slouží výhradně pro okrasu.

legalizace studny před rokem 1955

Jestliže jste studnu koupili nebo zdědili společně s pozemkem, avšak nedostali jste k ní žádné dokumenty, obraťte se na příslušný vodoprávní úřad. Nebude-li možné dokumenty dohledat, může vodoprávní úřad začít zjišťovat, zda studna nebyla vybudována na černo. 

Prokáže-li vodoprávní úřad, že studna byla vybudována načerno (například na základě svědecké výpovědi souseda nebo znaleckým posudkem), může vám určit pokutu až 50 000 korun a nařídit odstranění stavby.

Avšak nebude-li tvrzení úřadu potvrzeno, je studna legální a úřad vás pouze vyzve, abyste doplnili příslušnou dokumentaci. To znamená obstarat si hydrogeologický posudek, zjednodušenou projektovou dokumentaci a zažádat o stavební povolení a povolení k odběru vody.

Dodatečná legalizace studny

V rámci dodatečné legalizace studny bude potřeba obstarat nejprve hydrogeologický posudek, na jehož základě zpracuje autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb projektovou dokumentaci. S těmito dokumenty v ruce můžete zamířit nejprve na stavební úřad, který vydá územní rozhodnutí, a následně na vodoprávní úřad. Od něj obdržíte jak stavební povolení, tak povolení k odběru vody. Ovšem než povolení k odběru nabude platnosti, nesmíte vodu ze studny čerpat.

Jak získat stavební povolení ke studni

Stavební povolení vydává vodoprávní úřad na základě vyplněné žádosti, ke které je třeba přiložit ještě následující dokumenty:

 • Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem

 • Doklady o vlastnictví pozemku

 • Zjednodušenou projektovou dokumentaci stavby ve dvou vyhotoveních

 • Hydrogeologický posudek. Abychom vám usnadnili hledání kompetentního hydrogeologa, v Zakře jsme pro naše klienty připravili kompletní seznam hydrogeologů po celé ČR. Kontaktujte nás a my vám tento seznam poskytneme.

 • V některých případech bude úřad vyžadovat také oznámení o posouzení vlivů na životní prostředí

Jak získat povolení k nakládání s vodami

Povolení k odběru vody potřebujete bez ohledu na to, zda se studna nachází na pozemku u rodinného domu nebo u rekreačního zařízení, jako je chata či chalupa. Roli nehraje ani to, zda vodu čerpáte občas nebo pravidelně a zda se jedná o vodu užitkovou nebo pitnou.

legalizace studny

Povolení vydává vodoprávní úřad, a to na základě formuláře “Žádost o povolení k odběru podzemních vod”. K tomuto formuláři následně přiložíte ještě další dokumenty, jako je: 

 • Mapa, ve které je schematicky zakreslené umístění studny. Použít můžete jakoukoliv aktuální a čitelnou mapu (nejlépe v měřítku 1:50 000) dané lokality, do které vyznačíte umístění vaší studny.

 • Kopie katastrální mapy s vyznačením studny, kterou získáte na katastrálním úřadě.

 • Hydrogeologický posudek. Ve výjimečných případech ho vodoprávní úřad nemusí požadovat, vždy je ale lepší si ho nechat zhotovit.

 • Kopie stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí. Tyto dokumenty sháníte pouze v případě, že je vydal jiný vodoprávní úřad než ten, na němž žádáte o povolení k odběru vody.

 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení a případně jiná opatření orgánů státní správy, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy. Ve většině případů nemusíte dokládat nic.

 • Plná moc žadatele. Pouze v případě, že žádost podává jeho zástupce.

Projekt studny od Zakry

Potřebujete dodatečně legalizovat starou studnu? Naši projektanti vám zhotoví projekt kopané nebo vrtané studny, který splňuje veškeré úřední náležitosti. Navíc ho s námi zvládnete vyřídit online z pohodlí domova.

Zhotovením projektu to u nás ale nekončí – našim klientům nabízíme také služby inženýringu. Co to v praxi znamená? Pokud budete chtít, vezmeme si na starost obíhání úřadů a získáme pro vás veškerá potřebná povolení. Vy se mezitím můžete věnovat tomu, co máte skutečně rádi.

Pokud chcete řešení na míru a bez starostí, jsme tu pro vás. Využijte možnost první konzultace zdarma a nechte si poradit od odborníků.

Nezávazně nás kontaktujte