Jak vybrat tříkomorový septik? Poradíme vám!

Publikováno: 24. 12. 2021 5 minut čtení
tapety-10.png
Uvažujete nad koupí tříkomorového septiku, ale nevíte, podle čeho se orientovat? Hlavními kritérii je objem septiku, jeho nosnost a cena. Kromě toho však musíte přihlížet také ke způsobu, jakým septik povolujete na vodoprávním úřadě. Máte z toho těžkou hlavu? Pak čtěte dál – poradíme vám, jak vybrat tříkomorový septik a svého rozhodnutí nelitovat.

Co je tříkomorový septik

Tříkomorový septik bývá součástí rodinných domů, chat a chalup, které nejsou napojeny na kanalizaci. Jedná se o plastovou nádrž, ve které dochází k částečnému přečištění odpadních vod, a to zcela bez spotřeby elektrické energie. Odpadní vody postupně protékají z jedné komory do druhé a při tom jsou z nich odstraňovány nečistoty.

Pozor na to, že samotný tříkomorový septik bez odtoku není nic jiného než trochu modernější jímka neboli žumpa. Odpadní vody se v něm sice částečně přečistí, nikam ale neodtékají, takže je musíte pravidelně nechat vyvážet fekálním vozem. 

Z toho důvodu se za tříkomorový septik umisťuje ještě přídavný filtr (buď pískový, nebo biologický), který zvyšuje úroveň čištění a umožňuje likvidovat přečištěné odpadní vody do povrchových nebo podzemních vod.

Jak vybrat tříkomorový septik

Septik je vhodné vybírat podle kombinace kritérií. Za hlavní parametry pro výběr septiku lze považovat objem, nosnost a cenu septiku.

Podle počtu osob

Jedním z hlavních kritérií pro výběr septiku je počet osob, které ho budou pravidelně používat. Prakticky všechny tříkomorové septiky jsou uzpůsobené k obsluze více osob v určitém rozptylu (například 3–7 osob), takže se nemusíte bát, že by například přírůstek do rodiny znamenal koupi nového septiku.

Objem septiku

S počtem osob v domácnosti úzce souvisí objem septiku. Vyjdeme-li ze statistiky, která říká, že jedna osoba denně vyprodukuje zhruba 120 litrů odpadních vod, můžeme si snadno spočítat, jak velký septik potřebujeme.

Objem nádrže vás bude zajímat především tehdy, chcete-li si pořídit bezodtoký septik, tedy septik, za který se již neumisťuje přídavný filtr. Bezodtoký septik funguje v podstatě jako klasická jímka, což znamená, že odpadní vody z něj musíte nechat vyvážet fekálním vozem. Na objemu septiku pak závisí, za jak dlouho se nádrž naplní.

Tvar septiku

Tříkomorový septik se vyrábí jednak v kulatém, jednak v hranatém tvaru. Na jeho funkci to ale nemá žádný vliv. Pokud se však nedokážete rozhodnout, který septik zvolit, vězte, že hranatá nádrž se lépe usazuje na pozemku a zabírá méně místa.

tříkomorový septik

Nosnost skeletu

Tříkomorový septik můžeme dle typu skeletu rozlišit na septik samonosný, dvouplášťový a septik k obetonování. Jak se od sebe jednotlivé typy liší?

  • Samonosné tříkomorové septiky se doporučuje instalovat výhradně v místech bez spodních vod a s minimem jílovité půdy. Jelikož jsou samonosné, stačí je usadit do vyhloubené jámy a zasypat hlínou.

  • Dvouplášťové tříkomorové septiky jsou podstatně odolnější, proto je můžete použít i v místech s vyšším výsketem podzemním vod nebo v místech s vysokým obsahem jílu a písku. Své využití také tyto septiky našly v záplavových oblastech.

  • Tříkomorový septik k obetonování je vhodný do extrémnějších podmínek. Typicky se instaluje v místech s vysokým statistickým zatížením, v kopcích či hornatém terénu. 

Způsob likvidace odpadních vod

Vlastníte-li tříkomorový septik s filtrem, odpadní vody lze likvidovat hned několika způsoby. Mezi ty administrativně jednodušší patří likvidace do dešťové kanalizace (pokud je k dispozici) a likvidace do povrchových vod. K tomu vám bohatě postačí tříkomorový septik s pískovým filtrem.

Přečištěné odpadní vody ze septiku ale můžete likvidovat přímo na svém pozemku – za tím účelem se zpravidla buduje vsakovací objekt. Vodoprávní úřad vám ale vsakování odpadních vod povolí pouze v případě, že jim předložíte kladný hydrogeologický posudek a projekt septiku, ve kterém bude zanesený tříkomorový septik s biologickým filtrem.

Typ přídavného filtru

Nechcete-li obsah septiku neustále vyvážet, musíte si k němu pořídit dodatečný filtr. Ten výrazně zvýší účinnost čištění odpadních vod, takže je následně můžete likvidovat jedním z výše zmíněných způsobů (do dešťové kanalizace, povrchových vod, podzemních vod neboli vsakem na pozemku).

Na výběr přitom máte ze dvou typů filtru:

  • Pískový filtr se vyplatí v případě, že chcete likvidovat přečištěné odpadní vody do dešťové kanalizace nebo do povrchových vod.

  • Biologický filtr využijete v situaci, kdy odpadní vody chcete likvidovat vsakem či využít pro zálivku. 

jak vybrat tříkomorový septik

Způsob povolení a způsob nakládání s přečištěnou vodou

Jelikož tříkomorový septik s filtrem je dle zákona považován za vodní dílo, neobejdete se při jeho stavbě bez projektu a úředního povolení. To probíhá stejně jako povolení domovní čistírny odpadních vod. To znamená, že máte na výběr buď klasické vodoprávní řízení, nebo ohlášení. 

Mějte na paměti, že pokud půjdete cestou ohlášení a zároveň máte v plánu přečištěné odpadní vody likvidovat přímo na svém pozemku (vsakem nebo vsakem se zálivkou), budete potřebovat tříkomorový septik s certifikací CE.

Jestliže plánujete stavbu bezodtokého septiku, jehož obsah budete pravidelně vyvážet, žádné povolení k tomu nepotřebujete. Vzhledem k tomu, že se nejedná o vodní dílo, vystačíte si s ohlášením jednoduché stavby na stavebním úřadě. 

Cena tříkomorového septiku

Cena, kterou za septik zaplatíte, má bezesporu také vliv na jeho výběr. Neměla by ale být tím hlavním kritériem, na základě něhož se budete rozhodovat. Spíše zvažte, co konkrétně za danou cenu získáte a zda není výhodnější připlatit si například za příslušenství, které vám usnadní údržbu septiku, nebo za prodlouženou záruku.

Průměrná cena tříkomorového septiku se pohybuje kolem 18 000 korun a odvíjí se zejména od objemu, pevnosti skeletu a značky. K finální ceně septiku je pak třeba započítat ještě cenu za přídavný filtr, který se umisťuje za septik.

Shrnutí

Stále nemáte jasno v tom, jak vybrat tříkomorový septik? Nebo jste ve fázi, kdy již sháníte projekt septiku? Obraťte se na nás a využijte nezávislé konzultace zdarma. S projekty septiků máme bohaté zkušenosti, o které se s vámi rádi podělíme.

Nezávazně nás kontaktujte