Jímka vs. septik: Největší rozdíly

Publikováno: 16. 06. 2022 6 minut čtení
jak-na-interier-v-bali-stylu.png
Jímka vs. septik – jaký je mezi nimi rozdíl? Udělejte si v tom jednou provždy jasno! Po přečtení článku už budete vědět, kdy se vám vyplatí vybudovat jímku a kdy je vhodnější investovat do tříkomorového septiku s filtrem.

Co je jímka

Jímka, nebo také žumpa, je betonová nebo plastová vodotěsná nádrž, ve které se hromadí odpadní vody z domácnosti. K jejich čištění zde ale nedochází, proto je třeba obsah jímky jednou za čas nechat vyvézt fekálním vozem na centrální čistírnu odpadních vod.

jímka vs. septik

Velikost jímky

Správně zvolená velikost jímky vám mnohé usnadní, proto je třeba nejprve sednout ke stolu a pustit se do počítání. Určitě nechcete, aby se jímka plnila příliš rychle a fekální vůz se u vás otáčel co týden.

Dobře proto zvažte, k jakému objektu jímku pořizujete. Jde o chatu či chalupu, kam jezdíte jen o víkendu, nebo o trvale obydlený rodinný dům? Do výpočtu následně zahrňte, kolik osob se v domácnosti vyskytuje. Počítejte s tím, že každý člověk vyprodukuje denně zhruba 100–150 litrů odpadních vod.

Velikost jímky závisí na typu objektu (rekreační zařízení vs. trvale obydlený dům) a na počtu osob v domácnosti.

Vývoz jímky

Když se řekne žumpa, snad každému se kromě nelibého zápachu vybaví takzvaný hovnocuc, který pravidelně přijíždí odčerpat obsah jímky. Jak často se právě u vás fekální vůz objeví, záleží na rychlosti, s jakou se bude jímka plnit.

Tím se opět vracíme k tomu, že správně zvolená velikost nádrže je naprosto klíčová. Za vývoz jímky se totiž platí a rozhodně se nejedná o malou částku. Cena za vývoz žumpy se dle sazebníků firem pohybuje od 800–3 500 korun.

Pro vaši lepší představu o nákladech za vývoz žumpy jsme vytvořili přehlednou tabulku. Předpokládejme, že žumpa se nachází u objektu, který je využívaný celoročně, a že jeden člověk spotřebuje průměrně 100 litrů vody denně. 

jímka vs. septikSnadno tak dojdete ke zjištění, že v případě dvou osob bude třeba jímku o objemu 4 kubíků nechat vyvézt po 20 dnech. Jestliže se počet osob zvýší na 4, fekální vůz u vás bude parkovat už po 10 dnech. Jen za vývoz jímky tak za pouhý měsíc zaplatíte 2 400–9 000 Kč.

Mějte na paměti, že některé firmy si účtují také paušální poplatek, cenu za výjezd a samozřejmě ujeté kilometry.

Kolik stojí jímka

Cena jímky se odvíjí od materiálu nádrže a jejího objemu. Ty nejlevnější plastové jímky pořídíte klidně za 8 000,-, naopak za betonové nádrže si firmy účtují až 70 000,-. Nezapomeňte, že nádrž je třeba uložit do připraveného výkopu a nakonec napojit k objektu – i s těmito náklady je třeba při pořizování jímky počítat.

Stavební povolení na jímku

Povolení ke stavbě jímky nepotřebujete, jelikož se nejedná o vodní dílo (narozdíl od septiku a domovní ČOV). Jediné, co se od vás očekává, je ohlášení stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Kam se hodí jímka

S rozšířením kanalizace zůstaly jímky zachované v podstatě jen na venkově, u starších objektů a rekreačních zařízení. A právě tam také patří. U trvale obydlených domů se z ekonomického hlediska vyplatí investovat buď do septiku, nebo čistírny odpadních vod.

Co je septik

Septik je tříkomorová nádrž, ve které dochází k částečnému čištění odpadních vod. To ale není dokonalé, proto se za septik standardně umísťuje přídavný filtr, který účinnost čištění zvyšuje až na 97 %. Přečištěné odpadní vody poté odtékají buď do kanalizace, nebo jsou likvidovány přímo na pozemku. V nádrži zůstává pouze kal, který se jednou za čas musí nechat odčerpat a vyvézt. Interval vývozu septiku je ale podstatně delší než v případě jímky.

jímka vs. septik

Jak funguje tříkomorový septik

Odpadní vody postupně protékají jednotlivými komorami septiku, kde dochází k jejich biologicko-mechanickému čištění. V první komoře je voda zbavena pevných nečistot, zatímco v druhé komoře probíhá sedimentace a rozklad většiny organických usazenin. Do třetí komory vtéká již přečištěná voda, nicméně proces z předchozích dvou komor se opakuje. To vše se přitom děje bez spotřeby elektrické energie.

Avšak samotný septik se příliš neliší od bezodtoké jímky. Odpadní vody totiž nedokáže zbavit veškerých nečistot, o to se postará až přídavný filtr, který se instaluje za septik.

Velikost septiku

Velikost septiku doporučujeme vybírat opět s ohledem na počet osob v domácnosti. Správně zvolená velikost zajistí, že septik bude fungovat přesně tak, jak má, a jeho vývoz nebude častější než 1× nebo 2× ročně.

Vývoz septiku

Také septik je třeba vyvážet, jelikož se v něm usazuje kal. Avšak narozdíl od jímky stačí k vývozu septiku přistoupit zpravidla 1–2× ročně. Opět závisí na vytíženosti septiku – tedy u jakého objektu se nachází a kolik osob ho používá.

Kolik stojí septik

Kolik stojí tříkomorový septik? Cena za samotné čistící zařízení se pohybuje v rozmezí 15–20 tisíc korun bez DPH, liší se ale v závislosti na typu, výrobci a příslušenství, které je v ceně zahrnuto. V tabulce vidíte přehled septiků, které jsou k sehnání na českém trhu:

Do ceny za tříkomorový septik je však třeba zahrnout také náklady na přídavný filtr. Jeho pořizovací cena se pohybuje kolem 25 000 korun

Stavební povolení na septik

Tříkomorový septik je dle zákona považován za vodní dílo, které je třeba povolit na stavebním úřadě. Ze všeho nejdříve však potřebujete projekt septiku, který vám zpracuje autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb. S projektem v rukou pak můžete zamířit na úřad, kde budete žádat o stavební povolení.

Postup je stejný jako v případě povolení domovní čistírny odpadních vod. To znamená, že máte na výběr – septik můžete nechat povolit buď na ohlášení, nebo formou vodoprávního řízení.

Kam se hodí septik

Tříkomorový septik představuje modernější variantu klasické odpadní jímky a jako takový se hodí všude tam, kde jímka nedává ekonomický smysl. Využití najde zejména na chatě či chalupě, jelikož nespotřebovává elektrickou energii, nevyžaduje stálý přísun odpadních vod a vývoz kalu nemusíte řešit častěji než 2× ročně. 

Jímka vs. septik: Výhody a nevýhody

Výhody

Jímka

Septik

relativně nízké pořizovací náklady

 • nízké provozní náklady

 • ke stavbě stačí ohlášení na stavebním úřadě

nízká četnost vývozu septiku

 • bez nutnosti rozboru odpadních vod

 • bez spotřeby elektrické energie

 • není třeba zajišťovat stálý přísun odpadních vod

 • vysoká účinnost čištění odpadních vod (ve spojení s filtrem)

lze ho umístit i k trvale obydlenému objektu

 • přečištěnou vodu lze využít k zálivce zahrady 

Nevýhody

Jímka

Septik

 • vysoké náklady na vývoz žumpy

 • vyšší pořizovací náklady 

 • zápach při čerpání odpadních vod

 • nutnost stavebního povolení

 • nutnost dokládat vyvážení jímky

 • v případě vsakování přečištěné vody nutnost hydrogeologického posudku 

 • nehodí se k trvale obydlenému objektu 

 • v případě využití přečištěné vody k zálivce zahrady nutnost akumulační nádrže

Shrnutí: Jímka vs. septik

Bezodtoká jímka i tříkomorový septik jsou nádrže určené k nakládání s odpadními vodami, a to ideálně u rekreačních objektů, které neobýváte celoročně. Jímka pro vás bude vhodným řešením v případě, že na chatě či chalupě trávíte naprosté minimum času. Pokud se však rekreujete častěji, doporučujeme investovat do septiku – kromě počáteční investice už vás čekají jen občasné náklady na vývoz kalu.

Jestliže se rozhodnete pro tříkomorový septik, neváhejte se na nás obrátit s žádostí o vypracování projektu. Rádi vám poradíme i s výběrem septiku a jeho umístěním na pozemku. Napište nám nebo zavolejte, první konzultaci poskytujeme zcela zdarma.

Nezávazně nás kontaktujte