Přívod vody do domu: Jaké jsou možnosti?

Publikováno: 21. 12. 2022 11 minut čtení
Jak vyřešit vodu v domě
Přívod vody do domu patří mezi první otázky, které je nutné vyřešit, ať už dům stavíte, nebo zatím pouze kupujete pozemek. Jakými způsoby lze nemovitost zásobovat vodou a co to obnáší? V dnešním článku přívod vody do domu zevrubně probereme.

Jak vyřešit přívod vody do domu?

Pro přívod vody do domu či chalupy existují dvě základní možnosti. První z nich je napojení nemovitosti na vodovodní řad. Druhou možností je vlastní zdroj vody v podobě studny (na výběr pak máte mezi studnou kopanou a vrtanou). Obě varianty mají samozřejmě své výhody a nevýhody. Do rozvahy je nutné zahrnout také otázku pitné vody. Chcete, aby byl přívod vody v pitné kvalitě, anebo vám stačí užitková voda (např. u méně využívaných rekreačních objektů)?

Napojení na vodovodní řad

Napojení na vodovodní řad přináší velké množství benefitů. Voda z řadu je ze zákona v pitné kvalitě, nestaráte se o údržbu vodovodní sítě a voda z kohoutku teče v množství, jaké potřebujete. Samozřejmě i zde existují jisté nevýhody. Ta nejvýraznější – jak v poslední době naznačují novinové titulky – je cena vody, která se neustále zvyšuje. Musíte zkrátka počítat s tím, že voda z řadu vás každým rokem vyjde na více peněz.

Napojení na vodovodní řad - výhody a nevýhody

Výhody:

✓ „Neomezené“ množství vody

✓ Voda ze zákona v pitné kvalitě

✓ Nemusíte se starat o kontrolu kvality

Nevýhody:

X Voda z řadu významně a dlouhodobě zdražuje

X Voda je v některých lokalitách velmi tvrdá nebo chlorovaná

Co je potřeba k napojení na vodovodní řad?

Napojení na vodovodní řad znamená v podstatě stavbu potrubí, které spojuje nemovitost či pozemek s vodárenskou sítí, a tím zajišťuje přívod vody. Tzv. vodovodní přípojka začíná napojením na řad a končí u vašeho vodoměru, případně uzávěru vody. Přívod vody do domu prostřednictvím vodovodního řadu obnáší několik kroků:

1. Komunikace s vodárnou

2. Tvorba projektu

3. Schválení ze strany úřadů

4. Realizace přípojky

5. Napojení přípojky na řad a kolaudace

1. Komunikace s vodárnou

Chcete-li vyřešit přívod vody do domu prostřednictvím vodovodní přípojky, prvním krokem je návštěva vodárny. Zde zjistíte, zda má vodovodní řad pro vaše potřeby kapacitu, jaké jsou podmínky pro připojení nebo třeba jaká je už zmíněná cena vody. Od těchto informací se pak odrazíte v následujících fázích realizace přípojky.

2. Tvorba projektu

Nyní přichází na řadu oslovení projektanta. Vodovodní přípojka je totiž dle zákona samostatná stavba (i když není vodním dílem), a proto k její realizaci potřebujete projekt, ideálně z rukou autorizovaného projektanta vodohospodářských staveb nebo architekta.

Tip: Naše projekční kancelář má s projekty přívody vody do domu bohaté zkušenosti. Ozvěte se nám a získáte bezplatnou konzultaci.

3. Schválení ze strany úřadů

S projektem v ruce je třeba vyrazit na úřad a vyjednat schválení stavby vodovodní přípojky. Proces se odvíjí od toho, jak je plánovaná přípojka dlouhá. Zákon totiž rozlišuje dva typy přípojek, a to do délky 50 metrů a s délkou nad 50 metrů.

  • Pokud je vodovodní přípojka kratší než 50 metrů, budete žádat o vydání územního souhlasu.

  • Vodovodní přípojka delší než 50 metrů požaduje vydání územního rozhodnutí, což znamená více formálních kroků.

Tip: Chcete-li se běhání po úřadech vyhnout, můžete využít službu tzv. inženýringu. Naše projekční kancelář vám zařídí projektovou dokumentaci vodovodní přípojky a veškeré úřední formality a povolení v jednom balíčku. Stačí se nám ozvat.

4. Realizace přípojky

Projekt i povolení máte v kapse? Pak můžete přistoupit ke kýžené realizaci přípojky. Jak už jsme si řekli, přívod vody do domu v tomto případě obstarává potrubí, které přivádí vodu z řadu. Připravte se tedy na kopání do země, postavit bude ale nutné i vodoměrnou šachtu. 

5. Napojení přípojky na řad a kolaudace

Konečné napojení přípojky na řad a instalaci vodoměru si obvykle bere na starost pracovník vodárny. Ten také provádí tlakovou zkoušku, která ověří, že k vám voda skutečně v pořádku doteče. Jak už jsme si řekli, dle zákona je přípojka vody samostatnou stavbou, a proto vyžaduje kolaudaci. Po dokončení všech prací a kroků pak přichází podpis smlouvy o odběru vody. Hurá, nyní je váš přívod vody do domu skutečně hotový!

Tip: Přečtěte si náš článek Vodovodní přípojka: Vše, co potřebujete vědět

Voda z vlastní studny

Voda z vlastní studny přináší na rozdíl od vody z vodovodního řadu vlastní, nezávislý zdroj vody, který máte plně pod kontrolou. S tím se samozřejmě pojí výhody i nevýhody. Na jednu stranu čerpáte vodu v podstatě zdarma (pomineme-li počáteční investice), na druhou stranu se musíte starat o její kvalitu a studnu pravidelně udržovat.

Voda z vlastní studny - výhody a nevýhody

Výhody:

✓ Kontrola nad vlastním zdrojem vody

✓ Čerpání vody je zdarma

✓ Voda z hlubinných vrtů (tzv. vrtaná studna) bývá kvalitní

Nevýhody:

X Množství vody, které lze v danou chvíli čerpat, závisí na vydatnosti studny

X Čerpaná voda nemusí být pitná (zejména u kopané studny)

X Vodu je třeba pravidelně na vlastní náklady kontrolovat a studnu udržovat

Co je potřeba k realizaci vlastní studny?

Při realizaci vlastní studny si v první řadě budete muset vybrat, zda chcete studnu kopanou, nebo vrtanou. Druhý jmenovaný typ přitom získává na oblibě i převaze. Vrtané studny jsou totiž hlubší, tím pádem jsou méně závislé na sezónních srážkách a nabízejí také kvalitnější vodu. Kopaná studna se zase hodí ve chvílích, kdy je vaším cílem vyšší jednorázový odběr užitkové vody – například k zalévání zahrady. 

Tip: Více se o rozdílech mezi kopanou a vrtanou studnou dozvíte v článku Domácí studna: Co potřebujete vědět, než poprvé kopnete do země

Co je tedy k realizaci studny potřeba? Proces je v některých krocích podobný stavbě vodovodní přípojky.

1. Hydrogeologický průzkum a posudek

2. Oslovení projektanta

3. Schválení ze strany úřadů

4. Realizace studny

5. Kolaudace studny

1. Hydrogeologický průzkum a posudek

Prvním krokem na cestě k vlastní studně je zjistit, zda se na vašem pozemku nějaká voda nachází. K tomu potřebujete návštěvu hydrogeologa, který na pozemku provede hydrogeologický průzkum. Teprve potom je možné říct, zda je na vašem pozemku zdroj vody, kde a v jaké hloubce. Hydrogeolog na základě zjištěných informací vypracuje tzv. hydrogeologický posudek.

2. Oslovení projektanta

S posudkem v ruce můžete oslovit autorizovaného projektanta – studna je totiž vodní dílo, a tak se bez něj neobejdete. 

3. Schválení ze strany úřadů

Stejně jako u vodovodní přípojky, i u studny potřebujete před samotnou realizací požehnání úřadů. Čeká vás proto cesta na stavební a posléze i vodoprávní úřad.

Tip: Tvorbu projektu i běhání po úřadech za vás rádi vyřídíme – stačí nás kontaktovat a můžeme vše probrat při nezávazné konzultaci.

4. Realizace studny

Po schválení ze strany úřadů se můžete pustit do realizace studny. Průběh stavby velmi záleží na tom, zda jste se rozhodli pro studnu kopanou nebo vrtanou. (Přečtěte si, v čem se liší realizace vrtané a kopané studny.) 

Rozhodnete-li se pro kopanou studnu s hloubkou do tří metrů, můžete ji dokonce postavit svépomocí. V drtivé většině případů ale budete potřebovat profesionální studnaře.

5. Kolaudace studny

Jak už jsme zmínili, studna je vodní dílo, a proto je nutné ji po dokončení zkolaudovat – tedy oznámit vodoprávnímu úřadu užívání stavby či zažádat o vydání kolaudačního souhlasu. Pozor, do té doby byste studnu neměli používat, nebo vám hrozí pokuta. 

Dva zdroje vody v domě: přípojka i studna

Možná vás napadlo šalamounské řešení – co takhle nechat si zřídit vodovodní přípojku i studnu? Rozhodně byste nebyli jediní, kdo by si přívod vody do domu pojistil hned nadvakrát. Takový přístup samozřejmě kombinuje výhody obou řešení – máte k dispozici pitnou a „bezstarostnou“ vodu z řadu, ale můžete pro určité účely využívat též „bezplatnou“ vodu z vlastní studny. Jedinou nevýhodou takového řešení je cena – zkrátka budete muset zaplatit jak vybudování přípojky, tak studny.

Je tady ovšem ještě jeden háček, a tím je rozvod vody. Platí totiž, že dva zdroje vody vyžadují také dva rozvody.

Dvojí rozvod vody

Jestliže máte vodovodní přípojku a zároveň čerpáte vodu ze studny, je nutné striktně oddělit vodu ze studny od vody z vodovodního řadu. Do trubek s pitnou vodou z řadu se totiž jiná voda (byť by byla také v pitné kvalitě) nesmí dostat z důvodu rizika kontaminace celého vodovodního řadu.

Jak toho docílit? Řešení je tzv. dvojí rozvod vody. Přívod vody do domu je v takovém případě rozdělený na dva samostatné okruhy. V praxi to může vypadat tak, že se užitková voda ze studny používá k zalévání, splachování, úklidu či praní. Na ostatní činnosti, jako je vaření, mytí atp., se používá voda z řadu. 

Pokaždé je přitom nutné vyčlenit samostatný přívod studniční vody, popřípadě kohoutek. Zatímco na zahradě vám pravděpodobně bude stačit pouze užitková voda, nutnost dvojích rozvodů se zřejmě nejvíce projeví v koupelně, a to kvůli pračce a toaletě. 

Nezapomeňte, že dvojí stoupačky budete potřebovat i v případě kanalizace. Užitkový rozvod vody bude třeba opatřit samostatnou výtokovou armaturou.

Tip: Zdrojem užitkové vody v domácnosti může být také dešťovka, kterou lze shromažďovat v retenčních nádržích. I v případě dešťové vody platí nutnost dvojích samostatných rozvodů.

Přívod vody do domu: Studna, přípojka, nebo oboje? 

Přemýšlíte-li, jak nejlépe zajistit přívod vody do domu, nejdříve si sepište veškeré požadavky své domácnosti. Jiné nároky má koneckonců pětičlenná rodina s velkou zahradou a bazénem, jiné dvojice v malém domku uprostřed obce. V zásadě se dá říct, že připojení na vodovodní řad – je-li v místě dostupné – je vždycky dobrý nápad. Realizace studny pak může být vysoce praktickým doplňkovým zdrojem vody, který vám ušetří peníze a dodá vaší domácnosti neocenitelnou soběstačnost.

Nezávazně nás kontaktujte