Domácí studna: Co potřebujete vědět, než poprvé kopnete do země

Publikováno: 10. 02. 2022 9 minut čtení
zakra-17.png
Domácí studna je v současné době doslova splněným snem. Jestliže nad pořízením vlastního zdroje vody uvažujete i vy, čtěte dál. V dnešním článku vám totiž prozradíme to nejdůležitější, co byste o studně měli vědět před tím, než poprvé kopnete do země.

Domácí studna – kopaná vs. vrtaná

domácí studna

Domácí studny dělíme podle způsobu hloubení na studny kopané a vrtané. Zatímco dříve na zahradách převládaly kopané studny, dnes už se budují v podstatě jen studny vrtané. Proč tomu tak je? 

Vrtané studny totiž dosahují do větší hloubky, díky čemuž jímají kvalitnější podzemní vodu. Mnohem častěji proto domácnost zásobují nejen užitkovou, ale také pitnou vodou.

Pro ještě lepší představu o rozdílech mezi kopanou a vrtanou studnou jsme pro vás připravili přehlednou tabulku:

Výhody kopané studny

Výhody vrtané studny

Možnost stavby svépomocí (do hloubky 3 metrů)

Značná hloubka vrtu (až desítky metrů)

Akumulace vody umožňuje větší jednorázový odběr

Přístup ke kvalitnější vodě

Kdykoliv lze prohloubit

Relativně stabilní množství vody po celý rok

Před stavbou není potřeba provádět průzkumný vrt

Možnost jímání užitkové i pitné vody (na základě rozboru vody)

Šetrnější budování studny v okrasných zahradách

Lze provést zkušební vrt, na který je ale nutné si zajistit povolení

Levnější údržba

Relativně nenáročná a rychlá výstavba

Nevýhody kopané studny

Nevýhody vrtané studny

Jímání vody z mělké hloubky –> nižší kvalita vody

Nemožnost stavby svépomocí

Množství jímané vody závisí přímo na množství srážek

Nutnost zajištění přístupu vrtné techniky na pozemek

Nedostatek vody hrozí nejen v období sucha, ale i v období zimních holomrazů

Bez možnosti dodatečného prohloubení

Pevné podloží zvyšuje náklady na výstavbu

Dražší a náročnější údržba

Legislativa kolem stavby domácí studny

Domácí studna je dle zákona považována za vodní dílo (stejně jako domovní čistírna odpadních vod nebo tříkomorový septik). K její stavbě a následnému nakládání s vodou proto potřebujete sehnat odpovídající povolení. Jak takový proces vypadá, se vám nyní pokusíme přiblížit.

Nemáte s povolovacím procesem žádné zkušenosti nebo nechcete ztrácet cenný čas obíháním úřadů? Pak vám doporučujeme oslovit zkušené projektanty, kteří si projekt domácí studny vezmou na starost. Nevíte-li, na koho se obrátit, neváhejte kontaktovat naši projekční kancelář Zakra. Vodohospodářskými stavbami se zabýváme už řadu let a rádi pomůžeme i vám.


Začněte hydrogeologickým průzkumem

Ze všeho nejdříve je třeba kontaktovat hydrogeologa, který na vašem pozemku provede hydrogeologický průzkum. Na základě něj určí, zda se na pozemku nachází dostatečně vydatný pramen spodní vody, a navrhne způsob a umístění stavby.

Od hydrogeologa nakonec obdržíte vypracovaný hydrogeologický posudek, který předáte vámi zvolenému projektantovi. Další kopie budete potřebovat pro následná jednání s úřady.

Ještě jste nesehnali hydrogeologa? V Zakře jsme schopni vám hydrogeologický posudek zajistit, stačí u nás poptat projekt vrtané studny. Máme kontakty na hydrogeology po celé ČR.

Povolení průzkumného vrtu

Pokud chcete, hydrogeolog může na vašem pozemku provést průzkumný vrt, kterým ověří přítomnost spodní vody a vydatnost pramene. Zatímco v případě kopané studny je toto většinou zbytečné, před stavbou vrtané studny lze tento postup jedině doporučit.

Mějte však na paměti, že od 1.1.2019  je vaší povinností zažádat vodoprávní úřad o povolení průzkumného vrtu. Zákonodárci se tak snaží zabránit situacím, kdy si majitelé studní nechali provést pouze průzkumný vrt a z něj následně začali čerpat vodu, aniž by stavbu oznámili úřadům.

Bez projektu studny to nepůjde

Jakmile projektant obdrží hydrogeologický posudek, může se pustit do zpracování projektové dokumentace. Ta mimo jiné obsahuje souhrnnou technickou zprávu a situační výkresy. 

Cena projektu domácí studny se samozřejmě liší projektant od projektanta. My v Zakra vám ale garantujeme neměnnou cenu po celou dobu naší spolupráce, a to 11 990 Kč (včetně DPH). Za tuto cenu od nás dostanete kompletní projektovou dokumentaci připravenou pro jednání s úřady.

Jak je to s povolením studny

Povolení domácí studny lze vyřizovat buď ve sloučeném řízení společně se stavbou domu, nebo samostatně. 

 • Stavba studny společně s domem – jednodušší varianta, která vám umožňuje vyřídit jedno společné stavební povolení pro obě stavby. Žádost je třeba podat na vodoprávní úřad, který nejen že stavbu umístí a povolí, ale zároveň povolí také nakládání s vodami. Cena vydání společného povolení je přitom pouhých 300 Kč. 

 • Stavba samotné studny – jestliže budujete stavbu u již stojícího domu, potřebujete získat územní rozhodnutí, povolení stavby vodního díla a povolení k odběru podzemní vody. Nejlépe uděláte, pokud se obrátíte na příslušný vodoprávní úřad. Cena se v tomto případě vyšplhá na dvojnásobek – 600 Kč.

Jestliže vás od budování studny odrazuje jednání s úřady, využijte našich služeb inženýringu. Nejen že pro vás zhotovíme projekt vrtané studny, ale následně s ním oběháme všechny potřebné úřady a nakonec vám předáme všechna potřebná povolení. Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou.Jak využít vodu ze studny

Voda ze studny se nejčastěji používá k zavlažování zahrady. Využít ji ale lze i v domácnosti, minimálně na splachování a praní. Pokud rozbor studniční vody potvrdí, že voda svou kvalitou odpovídá vodě pitné, můžete ji bez obav využít také k osobní hygieně, mytí nádobí nebo vaření.

Upozorňujeme ale, že rozbor vody byste měli provádět minimálně jednou ročně. Jedině tak budete mít jistotu, že je studniční voda zdravotně nezávadná.

domácí studna

Příslušenství ke studně

Ke studně doporučujeme pořídit také výkonný čerpací systém a filtrační mechanismus. Vodu ze studny tak využijete skutečně na maximum.

 • Čerpací systém – Pro pohodlné čerpání vody ze studny budete potřebovat výkonné čerpadlo. V případě vrtané studny je správnou volbou ponorné čerpadlo, které dokáže nasát vodu z větších hloubek. Chcete-li vodu využívat nejen na zahradě, ale také v domácnosti, zvažte pořízení domácí vodárny.

 • Filtrační mechanismus – Moderní filtry spolehlivě zbaví studniční vodu nejen nežádoucích složek, ale i případné pachutě nebo zákalu. Existuje jich nepřeberné množství druhů, mezi nimiž najdete filtry na dusičnany, iontový polarizátor, který si poradí s tvrdou vodou, nebo UV filtr, který ničí bakterie a viry.

Dvojí rozvody vody

Chcete-li vodu ze studny používat k zálivce zahrady, není nic jednoduššího než čerpadlo napojit přímo na zahradní hadici nebo rozstřikovače. Jestliže však uvažujete nad tím, že vodu ze studny přivedete také do domu, čeká vás o něco složitější proces.

Stejně jako v případě využívání dešťové vody je třeba striktně oddělit rozvody vody. Pitná voda totiž nesmí přijít do kontaktu s užitkovou vodou ze studny (respektive retenční nádrže), v opačném případě by mohlo dojít ke kontaminaci celého vodovodního řádu.

Vybudovat dvojí rozvody vody je poměrně náročné, proto uděláte nejlépe, pokud stavbu studny začnete řešit společně se stavbou domu.

Pravidelné čištění studny

Aby voda ze studny dosahovala stále vysoké kvality, je třeba studnu pravidelně čistit, a to ideálně jednou za 2–3 roky. Při jejím používání se totiž na dně tvoří nános usazenin, které do studny pronikly s dešťovou a povrchovou vodou. Vyčistit studnu zvládnete svépomocí, doporučujeme si však přizvat na pomoc alespoň jednoho kamaráda.

jak vyčistit studnu

A jak při čištění studny postupovat?

 • Odčerpejte znečištěnou vodu ze studny – použijte k tomu kalové čerpadlo. Při čerpání vody dejte pozor na to, abyste ji vypustili dostatečně daleko od studny. Zamezíte tak opětovné kontaminaci studniční vody.

 • Ručně odstraňte nečistoty nahromaděné na dně studny.

 • Dno se doporučuje pokrýt štěrkem nebo pískem. Zabráníte tak opětovnému znečištění vody. 

 • Stěny studny umyjte tlakovou vodou, do které přidejte dezinfekční přípravek (například savo). V případě většího znečištění se nebojte stěny studny vydrhnout i ručně.

 • Vodu ze studny následně znovu odčerpejte. Jelikož obsahuje dezinfekční prostředek, vypusťte ji klasicky do odpadu a ne do půdy.

 • Do vyčištěné studny nechte natéct vodu, kterou postupně čerpejte, dokud nebude zcela čirá. 

 • Nakonec vodu ošetřete savem a nechte působit.

Zajímá vás více? Přečtěte si podrobný návod, jak na čištění studny svépomocí.

Kolik stojí domácí studna

Celková cena studny se skládá hned z několika položek. Největší část vašich úspor bezpochyby spolkne samotná výstavba studny, počítat ale musíte také s náklady na projektovou dokumentaci nebo čerpací techniku. Ve výsledku se tak výdaje za studnu mohou vyšplhat na 50–100 000 korun. Finální cena záleží především na hloubce vrtu, přičemž za 1 metr zaplatíte v průměru 2 500 Kč.

Pro vaši představu jsem vyčíslili přibližnou cenu vrtané studny s průměrem 191/203 mm, s PVC výstrojí 140 mm a stěnou o šířce 6,5 mm, která bude sahat do hloubky 30 metrů. Dále předpokládejme, že zvolená stavební firma je od pozemku vzdálená 100 km a projekt vrtané studny zpracovala naše projekční kancelář Zakra.

Služba

Cena (bez DPH)

Hydrogeologický posudek

5 000 Kč

Projektová dokumentace od Zakry

9 900 Kč

Povolení studny

600 Kč

Doprava vrtné soupravy a materiálu na místo stavby (75,-/km při cestě tam a zpět)

7 500 Kč

Stavba studny (2 500,-/m)

75 000 Kč

Základní a bakteriologický rozbor studniční vody

1 400 Kč

Celková cena

102 400 Kč

Návratnost domácí studny

Dobrou zprávou je, že i přes vyšší prvotní investici má domácí studna vysokou návratnost. Používáním studniční vody se vám totiž výrazně snižují výdaje za vodné (a v průběhu času také za stočné). 

Za jak dlouho se vám investice vrátí, závisí na tom, zda budete studniční vodu využívat pouze na zahradě nebo také v domácnosti jako vodu pitnou. V tabulce vidíte přibližnou návratnost v případě čtyřčlenné rodiny, pokud počítáme s průměrnou roční spotřebou vody na osobu 35 m³:

Úspora a návratnost při investici do vrtané studny pro čtyřčlennou domácnost

úspora na vodném

návratnost (náklady 70 000 Kč)

návratnost (náklady 100 000 Kč)

13 160 Kč

cca 5,5 let

cca 7,5 let

Nezávazně nás kontaktujte