Šedá voda: Co to je a jak ji využít

Publikováno: 19. 03. 2024 17 minut čtení
sede-vody-as-gw_aqualoop_01-84479fd.jpg
Víte, že vaše domácnost produkuje šedou vodu? A že ji lze velmi prakticky využít a ušetřit tak za vodné? Recyklace šedé vody má rozhodně smysl a vyplatí se do ní investovat. V dnešním článku poradíme, jak na to.

V článku se dozvíte:

 • Co je šedá voda

 • Šedá voda pohledem zákona

 • Další typy vod v domácnosti

 • Jak „špinavá“ je šedá voda?

 • Kolik šedé vody vzniká v domácnosti

 • Vyplatí se recyklace šedé vody?

 • Výhody využití šedé vody

 • Využití šedé vody v bytovém domě: Náklady a návratnost

 • Využití šedé vody v rodinném domě: Náklady a návratnost

 • Jak je to s dotací na recyklaci šedé vody

 • Jak funguje čistění šedé vody

 • Je čistírna šedé vody vodním dílem?

 • Závěrem: Má recyklace šedé vody smysl?

Co je šedá voda

Šedá voda je odpadní voda, která vzniká v domácnosti. Na rozdíl od jiných odpadních vod však neobsahuje moč, fekálie, tuky ani zbytky jídla. Primárně si tedy pod pojmem šedá voda představte vodu z umyvadel, sprch a van. Šedá voda tedy vzniká především při osobní hygieně a praní.

Šedá voda pohledem zákona

Jako vodu odpadní z umyvadel, sprch a van definuje šedou vodu zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v §3. Od roku 2021 je navíc účinná norma ČSN 75 6780 „Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích“, která upravuje problematiku recyklace šedé vody, byť pouze základně.

Recyklace šedé vody pohledem zákona

Další typy vod v domácnosti

Jak už jsme naznačili výše, odpadní voda v domácnosti má krom šedé hned několik dalších "barev". Pojďme si je stručně představit.

Žlutá voda

Žlutá voda je termín, který se používá pro popis odpadní vody s obsahem moči. Žlutá voda je považována za méně znečištěnou než černá voda (viz dále) a nabízí možnosti k recyklaci a dalšímu využití, například v zemědělství jako zdroj živin pro rostliny.

Hnědá voda

Hnědá voda je termín popisující odpadní vody obsahující výkaly. V domácnosti se jedná o vodu z toalet, do kterých se dostávají fekálie. Tato voda je tím pádem víc znečištěná než žlutá voda (která obsahuje pouze moč) nebo šedá voda (která pochází z koupelen a umyvadel).

Kvůli vysokému obsahu bakterií a potenciálně škodlivých patogenů se hnědá voda musí pečlivě přečistit, aby nedocházelo k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí. Zpracování hnědé vody obvykle zahrnuje čisticí procesy, které odstraní nebezpečné látky a umožní její bezpečné vypouštění nebo další využití. O to se starají obecní čistírny odpadních vod nebo (v případě, že v lokalitě není splašková kanalizace) domácí čističky odpadních vod.

Černá voda

Černá voda je termín pro odpadní vodu, která obsahuje jak výkaly, tak moč (tj. pochází primárně z toalet). Terminologií odpadních vod se jedná o kombinaci žluté a hnědé odpadní vody. 

Černá voda se považuje za nejvíce znečištěnou a potenciálně nejnebezpečnější pro zdraví lidí a životní prostředí. 

Černá voda obsahuje nejen výkaly a moč, ale lze v ní najít také toaletní papír a další odpady. Z důvodu vysokého obsahu patogenů a možné přítomnosti farmaceutických látek nebo chemikálií se musí černá voda pečlivě zpracovávat předtím, než ji lze bezpečně vypustit do životního prostředí (nebo v některých případech znovu využít).

Zpracování černé vody obvykle zahrnuje biologické, chemické a fyzikální procesy v čistírnách odpadních vod, které odstraňují škodlivé látky a znečišťující složky.

Černá voda

Bílá voda

Jako bílá voda se označuje přečištěná šedá voda. Z toho důvodu je bílá voda relativně čistá a neobsahuje významné množství odpadů nebo znečišťujících látek. Proto se dá v domácnosti opětovně využívat, například ke splachování toalet, nebo dokonce k zalévání zahrady.

Jak „špinavá“ je šedá voda?

Když jsme si představili všechny typy odpadních vod, které v domácnosti vznikají, je zřejmé, že šedá voda se dá nejsnáze vyčistit, jelikož není znečištěná močí ani výkaly. Oproti tomu znovuvyužití černé vody vyžaduje přečištění centrální čistírnou odpadních vod nebo domovní čističkou.

Tip: Přečtěte si, jak funguje domovní čistička odpadních vod.

Přesto je třeba si uvědomit, že i šedá voda vyžaduje úpravu, aby bylo možné ji v domácnosti opět použít. Velmi často je kontaminována rozličnými rozpustnými i nerozpustnými látkami, jako jsou zbytky potravin, vlasy, tuky nebo čisticí prostředky z domácnosti. Recyklace šedé vody se proto neobejde bez domovní čistírny šedých vod (jejímu fungování se budeme věnovat níže v článku).

Zalévání zahrady šedou vodou

Kolik šedé vody vzniká v domácnosti

Vzhledem k tomu, že šedá voda vzniká primárně osobní hygienou, je poměrně snadné spočítat, kolik šedé vody průměrně vyprodukuje každý člen domácnosti. Využijeme k tomu tabulku, která ukazuje, kolik vody (a k čemu) spotřebuje průměrná osoba v ČR.

Denní činnosti

Průměrné denní hodnoty v litrech

WC

26

Osobní hygiena a sprchování

41

Praní, úklid

18

Příprava jídla, mytí nádobí

10

Mytí rukou

6

Zalévání rostlin

5

Pití

2

Ostatní

5

Celkem

113

Z tabulky vidíme, že jen osobní hygienou průměrně vznikne 47 litrů šedé vody na osobu denně. To je skoro 41 % veškeré spotřeby! Tato voda jde přitom snadno přečistit na znovu využít.

recyklace šedé vody

Vyplatí se recyklace šedé vody?

Abychom si výhody využití šedé vody v domácnosti převedli do ekonomické roviny, musíme dál počítat. Pokud jediná osoba vyprodukuje 47 litrů šedé vody denně, u tříčlenné domácnosti jsme na čísle 141 litrů vody denně. To je 50 kubíků vody za rok! Při dnešní průměrné ceně vody (vodné i stočné v roce 2024) se znovuvyužitím šedé vody teoreticky dá ušetřit až 6 300 Kč.

Pokud by voda zdražovala stejným tempem jako od roku 1990 (tedy rychleji než inflace, s mediánem 6,4 % ročně), vypadala by úspora v budoucích letech jako v tabulce níže.

Za osm let bude potenciál roční úspory v případě recyklace šedé vody skoro 11 tisíc korun. A to už není málo.

Rok

Očekávaná cena za kubík

Cena za šedé vody

2025

132,50 Kč

6 625 Kč

2026

140,98 Kč

7 049 Kč

2027

150,00 Kč

7 500 Kč

2028

159,60 Kč

7 980 Kč

2029

169,81 Kč

8 491 Kč

2030

180,68 Kč

9 034 Kč

2031

192,24 Kč

9 612 Kč

2032

204,55 Kč

10 227 Kč

2033

217,64 Kč

10 882 Kč

Hlavní výhody využití šedé vody

Ekonomický přínos využití šedé vody nelze opominout (a níže v článku si jej rozebereme dopodrobna). Ovšem úspora financí není jediným benefitem, který recyklace šedé vody přináší. Pojďme si hlavní výhody představit pohromadě:

1. Ušetříte tisíce korun ročně

Voda neustále zdražuje, a proto nabízí investice do systému na recyklaci šedé vody čím dál zajímavější návratnost. Ta se u rodinný domů pohybuje v řádech tisíců ročně, u bytových domů se však jedná o desetitisíce korun každý rok.

2. Recyklací šedé vody šetříte i přírodu

Problém nedostatku vody se dříve či později dotkne nás všech. Rok 2023 byl nejteplejším rokem na planetě Zemi v historii měření. Sucho způsobené klimatickými změnami bude motivovat čím dál více lidí, aby s vodou nakládali maximálně šetrně. Recyklace šedé vody je rozhodně jednou z efektivních cest, jak tak učinit.

Recyklace šedé vody snižuje průměrný odběr vody v domácnosti o více než čtvrtinu (26 %).

Sucho

3. Snížíte uhlíkovou stopu

Zpracování odpadní vody v centrálním čistírně vyžaduje množství elektřiny a chemikálií. Odpadní voda musí navíc od vašeho domu do centrální čistírny cestovat i několik kilometrů. Když začnete recyklovat šedou vodu přímo u sebe doma, výrazně snížíte množství energie, které je potřeba na její přečištění.

4. Zhodnotíte svůj dům

Energetická náročnost či naopak úspornost nemovitosti patří dnes k hlavním faktorům, které ovlivňují její cenu. Kupec i nájemník totiž pečlivě zvažují roční náklady na provoz domu i jeho celkovou udržitelnost. Systém na recyklaci šedé vody může výrazně zatraktivnit i panelové a bytové domy.

Systém recyklace šedé vody zhodnotí nemovitost

5. V kombinaci s dalším řešením můžete získat dotaci

Recyklaci vody podporuje i stát prostřednictvím dotace. Bohužel od roku 2023 je její získání o něco složitější, než tomu bylo dřív, kdy fungoval samostatný dotační titul Dešťovka.

Stále však lze na systém recyklace šedé a dešťové vody získat finanční příspěvek, který zkrátí dobu návratnosti investice.

Dotaci lze nyní získat pouze na systémy pro využití šedé i dešťové vody (řešení Šedá voda +), a to jen v kombinaci s další dotací (například zateplením nebo fotovoltaikou). Řešení dříve známé jako Šedé vody je od 1. 9. 2023 zrušené.

Tip: Přečtěte si vše, co je nového u dotace Dešťovka.

Využití šedé vody v bytovém domě: Náklady a návratnost

Recyklace šedých vod je tím výhodnější, čím více domácností systém využívá. Pojďme se podívat, jak bude vypadat návratnost investice do systému přečištění šedých vod v panelovém domě s 20 byty. 

Abychom příklad zjednodušili, budeme počítat s 20 tříčlennými domácnostmi, které vyprodukují 1 000 m3 šedých vod ročně. Denní produkce šedých vod na bytový dům dělá 1 000 / 365 = 2,7 m3.

Protože bytový dům obvykle nemá zahradu k zalévání, berme v potaz, že šedé vody se budou využívat pouze ke splachování toalet. K tomu je potřeba cca 26 litů na osobu denně. Celý bytový dům tím pádem potřebuje denně 1,56 m3 denně (26*3*20). Roční spotřeba činí po zaokrouhlení 569,4 m3.

Vstupní hodnoty bytového domu

Parametr

Hodnoty

Denní produkce šedých vod

2,7 m3

Roční produkce šedých vod

1 000 m3

Náklady na výrobu 1m3 šedé vody v první roce

21 Kč

Cena za 1m3 vody v prvním roce

124,59 Kč

Úspora na 1m3 recyklace v prvním roce

103,59 Kč

Denní spotřeba přečištěné šedé vody

1,56 m3

Roční úspora za využití šedých vod

58 984 Kč

 Kolik stojí systém na recyklaci šedé vody pro bytový dům

Nyní si pojďme zhruba představit investiční náklady, které systém na recyklaci šedé vody vyžaduje. Konkrétní částka se samozřejmě bude lišit dům od domu, ovšem pro představu využijme zkušenosti z jiných bytových domů, které do systému v minulosti investovaly (dům v Jiříkově na Děčínsku a dům ve Šluknovském výběžku).

V obou případech se investiční náklady pohybovaly okolo půl milionu korun. Od té doby částka pravděpodobně narostla – pro náš teoretický příklad ji tedy zvyšme o 20 %, na celkem 600 tisíc korun.

Návratnost investice v bytovém domě

Abychom mohli správně vyhodnotit návratnost investice, je třeba započítat stoupající ceny za pitnou vodu a také vyšší náklady na recyklaci šedé vody. Obě částky jsme proto v našem příkladu každý rok valorizovali o 6,4 %.

Rok

Průměrná cena za kubík vody (Kč)

Cena za přečištění 1m3 (Kč)

Rozdíl (Kč)

Roční úspora (Kč)

Kumulovaná úspora (Kč)

2024

124.59

21.00

103.59

58984

58984

2025

132.56

22.34

110.22

62759

121743

2026

141.05

23.77

117.28

66779

188522

2027

150.07

25.30

124.77

71044

259566

2028

159.68

26.91

132.77

75599

335165

2029

169.90

28.64

141.26

80433

415598

2030

180.77

30.47

150.30

85580

501178

2031

192.34

32.42

159.92

91057

592235

2032

204.65

34.49

170.15

96885

689120

2033

217.75

36.70

181.04

103086

792206

2034

231.68

39.05

192.63

109683

901889

2035

246.51

41.55

204.96

116703

1018592

Když známe investiční náklady, výši dotace i roční souhrn úspor, můžeme odhadnout dobu návratnosti investice. 

Systém pro recyklaci šedé vody v panelovém domě o 20 bytových jednotkách (využívaný pouze ke splachování toalet) začne generovat úspory od 8. roku používání. Doba návratnosti investice se dá navíc urychlit, například při využití elektřiny z fotovoltaiky nebo dotace Šedá voda +.

Investice do úpravy šedé vody v bytovém domě dává ekologický, a především ekonomický smysl.

Využití šedé vody v rodinném domě: Náklady a návratnost

Recyklace šedé vody se nabízí samozřejmě i v rodinných domech. Pojďme si opět vytvořit ukázkovou kalkulaci pro tříčlennou rodinu.

Vstupní hodnoty rodinného domu

Parametr

Hodnoty

Denní produkce šedých vod

141 litrů

Roční produkce šedých vod

51,4 m3

Náklady na výrobu 1m3 šedé vody v první roce

21 Kč

Cena za 1m3 vody v prvním roce

124,59 Kč

Úspora na 1m3 recyklace v prvním roce

103,59 Kč

Denní spotřeba přečištěné šedé vody

78 litrů

Roční úspora za využití šedých vod

2 949 Kč

 Kolik stojí systém na recyklaci šedé vody pro rodinný dům

Položka

Orientační cena

Čistírna šedých vod a příslušenství

150 000 Kč

Zprovoznění

3 000 Kč

Vnitřní nové rozvody u stávajícího RD

30 000 Kč

Součet

183 000 Kč

Návratnost investice v rodinném domě

Rok

Průměrná cena za kubík vody (Kč)

Cena za přečištění 1m3 (Kč)

Rozdíl (Kč)

Roční úspora (Kč)

Kumulovaná úspora (Kč)

2024

124,59

21

103,59

2949

2949

2025

132,56

22,34

110,22

3138

6087

2026

141,05

23,77

117,27

3339

9426

2027

150,07

25,30

124,78

3552

12978

2028

159,68

26,91

132,77

3780

16758

2029

169,90

28,64

141,26

4022

20780

2030

180,77

30,47

150,30

4279

25059

2031

192,34

32,42

159,92

4553

29612

2032

204,65

34,49

170,16

4844

34456

2033

217,75

36,70

181,05

5154

39611

2034

231,69

39,05

192,63

5484

45095

2035

246,51

41,55

204,96

5835

50931

Z výše uvedených propočtů je zřejmé, že ani po 11 letech se investice do systému zpracování šedých vod v rodinném domě nevrátí.

U rodinným domů je proto rozumnějším řešením akumulační nádrž a systém pro zpracování dešťové vody, případně investice do systémů pro hospodaření jak s šedou, tak i s dešťovou vodou, na něž je možné získat i státní dotaci Dešťovka (řešení Šedé vody +).

Jak je to s dotací na recyklaci šedé vody

Do srpna 2023 existovala dotace Dešťovka jako samostatný dotační titul, jenž umožňoval čerpání dotace na systémy k přečištění šedých vod. To se ale od září 2023 změnilo, proto doporučujeme čerpat informace pouze z aktuálních zdrojů.

V roce 2024 je to s dotací na systémy pro úpravu šedé vody následovně: Peníze z dotace můžete čerpat pouze při realizaci systémů k využití šedé i dešťové vody. Podmínkou získání dotace je navíc kombinace s dalším opatřením. Může se jednat například o:

 • zateplení rodinných domů

 • fotovoltaiku

 • výstavbu energeticky pasivního domu

 • výměnu zdroje tepla (např. kotel na biomasu)

 • tepelné čerpadlo pro ohřev vody

 • systémy řízeného větrání

Výpočet výše dotace pak vypadá následovně:

Kombinace šedé a dešťové vody (šedá voda +)

Typ nemovitosti

Fixní složka dotace

Variabilní složka dotace

Maximální výše dotace

Odkaz na kompletní pokyny NZÚ

Rodinný dům

70 000 Kč

objem nádrže m3 x 3 500 Kč

105 000 Kč

Pokyny pro žadatele - rodinné domy

Bytový dům

90 000 Kč

objem nádrže v m3 x 3 500 Kč + počet bytových jednotek x 3500 Kč

-

Pokyny pro žadatele - bytové domy

 Opatření Šedá voda + (dotace Dešťovka)Stále vám něco není jasné? V Zakra vám dokážeme s dotací Dešťovka poradit a dokonce ji i zařídit. Stačí se nám ozvat a společně probereme vaši situaci i možná řešení. 

Jak funguje čištění šedé vody

Co všechno systém pro úpravu šedé vody zahrnuje? Zjednodušeně jej můžeme popsat ve čtyřech krocích.

Sběr šedé vody: Šedá voda ze zdrojů (umyvadla, sprchy, vany aj.) se svádí do sběrné nádrže. Je důležité, aby se do systému nedostala voda z toalet (tzv. černá voda), která vyžaduje jiný způsob čištění.

Filtrace a čištění: Následně voda putuje do čistírny šedých vod. Zde voda projde nejprve mechanickým čištěním (zachycení pevných částic pomocí filtru). Posléze putuje do reaktoru, kde dochází k provzdušnění pomocí dmychadla a biologickému čištění. Poslední fází je odčerpání vody skrz membránový filtr do akumulační nádrže. Tento proces nečiní vodu pitnou, ale je dostatečně čistá pro další využití.

Uložení a opětovné použití: Poslední zastávkou přečištěné vody je akumulační nádrž, odkud může být voda opětovně využita pro splachování toalet, zálivku zahrady nebo jiné účely, které nevyžadují pitnou vodu.

Distribuce: Voda se k místům použití rozvádí pomocí samostatného potrubního systému. Je zásadní, aby byl systém šedé vody zcela oddělený od potrubí s pitnou vodou. Tím pádem nemůže dojít k jejímu znečištění.

Čistírna šedé vody

Na českém trhu se nejčastěji setkáte s domovní čističkou šedé vody Aqualoop od značky ASIO. Jedná se o kompaktní zařízení vhodné jak pro rodinné, tak pro bytové domy. V závislosti na velikostní verzi dokáže tato čistírna obsloužit od 4 až po 144 ekvivalentních obyvatel (EO).

Je čistírna šedé vody vodním dílem?

Ti, co mají zkušenosti s klasickou domovní čistírnou odpadních vod, asi přemýšlejí, zda je i u systému přečištění šedé vody potřeba projekt. Odpověď zní: Česká legislativa je v tomto ohledu nejednoznačná, neboť není zcela zřejmé, zda systém čištění šedé vody považuje za vodní dílo. Ve sbírce zákonů navíc nenajdeme předpis, který by se problematice šedé vody a její recyklaci věnoval.

Vodní zákon považuje šedou vodu za vodu odpadní. Podle §55 vodního zákona tím pádem můžeme usuzovat, že čistírna šedé vody vodním dílem je, neboť zde dochází k úpravě odpadní vody před jejím vypuštěním do kanalizace.

Situace je zcela jednoznačná ve chvíli, kdy se šedá voda používá k zalévání zahrady. V takovém případě je čistírna odpadních vod vodním dílem a potřebuje projekt.

Projekt čistírny šedých vod

Zapeklitosti české legislativy

Jak je vidět z odstavců výše, česká legislativa si zatím s recyklací šedé vody neví příliš rady. Definici šedé vody najdeme v zákoně o ochraně veřejného zdraví, jenž šedé vody definuje jako odpadní vodu z umyvadel, sprch a van. Šedým vodám se věnuje i zmíněná norma ČSN 75 6780. Ta ale není právně závazná.

Tento stav příliš nemotivuje majitele rodinných domů, SVJ či provozovatele ubytovacích zařízení k hromadnému využívání šedých vod. Na národní i evropské úrovni naštěstí už probíhají diskuze, jak tento stav upravit – je proto jen otázkou času, kdy se dočkáme lepšího legislativního uchopení šedé vody a její recyklace.

Závěrem: Má recyklace šedé vody smysl?

Šedá voda může mít hned několik praktických využití: dá se s ní například splachovat či zalévat zahrada. S ohledem na klimatické změny a čím dál častější výskyt sucha bude navíc šetrné nakládání s vodou a její recyklace čím dál důležitější.

Pomineme-li ekologické hledisko, ekonomicky dává využití šedé vody smysl zejména pro splachování v bytových a panelových domech. Produkce i spotřeba šedé vody je zde vzhledem k mnoha bytovým jednotkám poměrně vysoká a tento typ nemovitostí navíc nemívá problém s umístěním čistírny v technických prostorách budovy. I bez dotace tak systém k využití šedé vody nabízí zajímavou návratnost.

Recyklace výhradně šedých vod v rodinném domě už ekonomicky příliš nevychází. Bydlíte-li v rodinném domě, nabízí se možnost instalovat jak systém pro recyklaci šedé vody, tak systém pro zachytávání vody srážkové. Na takové řešení navíc můžete získat dotaci z programu Dešťovka, pokud jej zkombinujete s dalším opatřením.

Recyklace šedé vody – má to smysl?

Máte otázky ohledně recyklace vody? Ozvěte se nám

V Zakra se specializujeme na vše okolo vody v domě – dokážeme vám proto poradit, jak k recyklaci šedé vody ve vašem případě přistoupit, jaké dotace se nabízejí a jaké řešení je z hlediska návratnosti zajímavé. Rozhodnete-li se do (znovu)využití šedé či dešťové vody investovat, postaráme se o vše okolo vyřízení dotace i realizace čistírny či akumulační nádrže.

Máte otázky? Zajímá vás víc? Ozvěte se nám a vše společně probereme v rámci první nezávazné konzultace – samozřejmě zcela zdarma!

 

Nezávazně nás kontaktujte