Jak usadit a zapojit retenční nádrž svépomocí?

Publikováno: 04. 01. 2022 5 minut čtení
co-je-nadrz-a-nadoba-na-destovou-vodu-1024x646-1.jpeg
K instalaci samonosné retenční nádrže na dešťovou vodu nepotřebujete pomoc odborníků. Zjistěte, jak správně usadit a zapojit retenční nádrž svépomocí. Přinášíme vám přehledný postup krok za krokem, díky kterému pro vás instalace nádrže bude hračka.

Doprava retenční nádrže

Vše začíná nákupem retenční nádrže, kterou je následně potřeba dostat na váš pozemek. Občas se setkáte s tím, že dopravu nádrže nabízí přímo prodejce. Máte-li štěstí, je cena dopravy dokonce zahrnuta v ceně nádrže.

Většinou si však dopravu nádrže musíte obstarat sami. To znamená, že musíte oslovit kompetentního dopravce, který disponuje potřebným vybavením pro přepravu nádrže, jejíž hmotnost může přesáhnout 250 kg. Cena dopravy se v takovém případě odvíjí od vzdálenosti, kterou musí dopravce urazit (a to včetně zpáteční cesty).

retenční nádrž svépomocí

Někteří dopravci mají k dispozici techniku, pomocí které se sami postarají o sundání nádrže z korby auta. V některých případech po vás ale mohou požadovat, abyste si nádrž z auta složili sami – to znamená sehnat si k ruce dva až tři pomocníky. 

Výkopové práce

Výkopové práce se mnohdy vyplatí nechat na odbornících, díky kterým se celý proces instalace retenční nádrže urychlí. V zásadě vám ale nic nebrání v tom, pustit se do hloubení jámy pro retenční nádrž svépomocí. Myslete však na to, že budete potřebovat kvalitní vybavení, jako je například kompaktní minirypadlo.

Při hloubení výkopu myslete na to, že by měl být alespoň o 10 cm hlubší než zamýšlené dno nádrže a na každé straně asi o 50 cm širší. 

Usazení retenční nádrže

Instalovat retenční nádrž svépomocí lze většinou jen v případě, že se jedná o monolitickou samonosnou nádrž. Ta je relativně lehká a nevyžaduje obetonování, proto ji zvládnete usadit do připraveného výkopu s pomocí několika kamarádů.

Jestliže jste si však pořídili sklolaminátovou nebo betonovou nádrž na vodu, raději oslovte odborníky na slovo vzaté, kteří disponují potřebnou stavební mechanizací. Odborníky doporučujeme zavolat také v případě, že se rozhodnete pro svařovanou nádrž, kterou je po usazení nutné obetonovat.

retenční nádrž svépomocí

TIP: Zjistěte, jak se liší jednotlivé typy retenčních nádrží a pro který se rozhodnout.

Napojení svodů do nádrže

Jakmile je retenční nádrž na svém místě, přichází na řadu potrubí. To je potřeba sestavit kolem domu a postupně připojovat okapové svody, u kterých je žádoucí dosáhnout 0,5% až 1% sklonu. 

napojení retenční nádrže svépomocí

Napojení nádrže na přepad

Součástí každé retenční nádrže by měl být bezpečnostní přepad, díky kterému se v případě vydatných dešťů bude přebytečná voda pozvolna vsakovat do půdy. Z toho důvodu se do nádrže napojuje potrubí s přepadem, který vyúsťuje do vsaku, případně do dešťové kanalizace. 

Příprava rozvodů vody

Chcete-li zachycenou dešťovou vodu používat pouze k zalévání zahrady, přívod vody stačí natáhnout k zahradnímu kohoutku, případně k rozstřikovačům. Máte-li však v plánu využívat dešťovku také v domácnosti, například ke splachování toalety nebo praní prádla, je třeba si připravit dvojí rozvody vody. V žádném případě totiž nesmí dojít k tomu, že se setká dešťová voda s vodou pitnou. 

Výsledkem tak jsou zcela nezávislé okruhy pro kuchyň, koupelnu, záchod, pračku a případně bojler. Výhodou je, že tento na první pohled složitý systém, dokáže zajistit nepřerušený přívod vody do domácnosti i tehdy, dojde-li v retenční nádrži zásoba dešťovky.

Filtrační mechanismus

Každá retenční nádrž musí být vybavena filtračním mechanismem, který dešťovou vodu zbavuje větších či menších nečistot. Pokud by filtrace zcela chyběla, dříve či později by se ucpal přívod vody do retenční nádrže nebo by došlo k poruše čerpadla.

Zpravidla si vystačíte s třemi filtry, z nichž dva se umísťují před vstup do retenční nádrže a jeden před sací potrubí čerpadla. Chcete-li dešťovou vodu používat například ke sprchování, filtrační mechanismus tomu musíte dále přizpůsobit – na řadu pak přichází například velmi účinná UV filtrace, která dokáže zahubit zdraví škodlivé mikroorganismy.

Čerpací technika

pump-4784420_640.jpeg

Stejně jako v případě filtrace, ani bez čerpací techniky se u podzemní nádrže na vodu neobejdete. Právě ta umožňuje čerpat dešťovou vodu z větší hloubky a pohodlně ji dopravit na místo, kde ji zrovna potřebujete.

Čerpat vodu z nádrže můžete dvojím způsobem. Buď zvolíte ponorné čerpadlo, které se umisťuje přímo do retenční nádrže, nebo domácí vodárnu, která se nachází v domě (ideálně v technické místnosti nebo ve sklepě).

TIP: Přečtěte si, jak vybrat vhodné čerpadlo do retenční nádrže.

Napuštění retenční nádrže

Jedním z posledních kroků je zasypání retenční nádrže zeminou. Ještě před tím se ale doporučuje retenční nádrž napustit do jedné třetiny vodou. Hydrostatický tlak, který při tom v nádrži vzniká, totiž účinně vyrovnává působení zemního tlaku při posypu. Při zasypávání nádrže používejte písek a štěrk bez ostrých hran a postupujte maximálně po 30 cm vrstvách, které vždy nezapomeňte ručně udusat.

Retenční nádrž se doporučuje nechat napuštěnou alespoň měsíc, než si okolní terén sedne.

Dotace na retenční nádrž svépomocí

I v případě, že se rozhodnete usadit a zapojit retenční nádrž svépomocí, máte možnost využít dotačního programu Dešťovka a získat zpět až polovinu investovaných nákladů. Počítat ale musíte s tím, že dotace pokrývá pouze výdaje, které lze doložit daňovým dokladem (v případě výkopových prací bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu a zapůjčení nezbytných nástrojů).

dotace na retenční nádrž

TIP: Přečtěte si, jak dotační program Dešťovka funguje a jak postupovat, chcete-li dotaci získat.

Shrnutí

Uvažujete nad pořízením retenční nádrže na dešťovou vodu s využitím dotace? V tom případě budete potřebovat vypracovat projekt, který je třeba k žádosti o dotaci přiložit. Projekt retenční nádrže si rádi vezmeme na starost a pomůžeme vám i s žádostí a získáním dotace. Kontaktujte nás a využijte první konzultaci zcela zdarma.

Nezávazně nás kontaktujte