Cena žumpy: Kolik stojí roční provoz bezodtoké jímky?

Publikováno: 18. 10. 2021 5 minut čtení
tapety-11.png
Přemýšlíte, kolik asi tak stojí stará dobrá žumpa na odpadní vody? Možná se budete divit – samotná nádrž sice stojí pár tisícovek, náklady na provoz bezodtoké jímky se však mohou každý rok vyšplhat až na 40 tisíc korun. Jak je to možné? Cena žumpy se totiž z velké části odvíjí od nákladů na její vývoz.

Co je žumpa

Žumpa je tradičním řešením likvidace odpadních vod u starších nemovitostí a rekreačních objektů. Představit si ji můžete jako betonovou či plastovou nádrž, do které ústí veškeré odpadní vody z domácnosti. Jelikož se jedná o bezodtokou nádrž, odpadní vody v ní zůstávají až do doby, než je odčerpá fekální vůz.

cena žumpy na vyvážení

Jaká je cena žumpy

Samotná jímka na odpadní vody stojí v rozmezí 8–70 tisíc korun v závislosti na objemu nádrže (od 1 m³ až do 25 m³) a jejím materiálu. Zatímco plastovou nádrž pořídíte poměrně levně, za betonovou jímku si logicky připlatíte. 

Velikost žumpy se bude lišit podle toho, zda ji chcete vyvážet jednou za 14 dní či jednou za dva měsíce. Standardně se počítá s vývozem 1x za 14–21 dní při plném provozu. K rodinným domům se proto doporučuje jímka o objemu 8 až 15 m³ dle počtu lidí v domácnosti, zatímco na chatě či chalupě si vystačíte se žumpou o objemu 3 až 8 m³.

Celková cena žumpy však zahrnuje také výkopové práce a především náklady na vývoz žumpy. Ty mohou v případě čtyřčlenné domácnosti už v prvním roce přesáhnout 40 tisíc korun.

Jaká je cena za vývoz žumpy

Cena za vývoz žumpy se pohybuje od 800 Kč do 3 500 Kč. Ovlivňuje ji jak objem jímky (zde platí, že čím větší jímka, tím méně častý bude její vývoz, tak velikost fekálního vozu firmy, která vývoz žumpy zajišťuje. Potřebujete-li vyvézt jímku o objemu 12 m³, ale objem fekálního vozu je pouhých 7 m³, pak budete jímku vyvážet nadvakrát, přičemž každou jízdu zaplatíte zvlášť. 

V neposlední řadě hraje roli také vzdálenost zvolené společnosti od vašeho pozemku. Za každý kilometr si totiž firma účtuje zpravidla 30–40 korun, a to za obě cesty.

jaká je cena žumpy

Jak často je třeba žumpu vyvážet

Četnost vývozu žumpu ovlivňuje jednak objem jímky, jednak počet osob žijících v dané domácnosti. Pro vaši lepší představu o celkových nákladech spojených s vývozem žumpy jsme vytvořili přehlednou tabulku. Předpokládejme, že žumpa se nachází u objektu, který je využívaný celoročně, a že jeden člověk spotřebuje průměrně 100 litrů vody denně.  

Velikost žumpy

Počet osob v domácnosti

Počet vývozů za rok

Cena za 1 vývoz

Ročně zaplatíte

5 m³

2

15

1 500 Kč

22 500 Kč

10 m³

3

12

2 200 Kč

24 200 Kč

12 m³

4

11

3 500 Kč

42 000 Kč

Co říká nový zákon o žumpách

V lednu 2021 vzešel v platnost nový zákon o žumpách. Ten majitelům jímek ukládá povinnost prokázat, že si fekálie z jímky nechali vyvézt odbornou společností a navíc, že objem šedých vod odpovídal běžné spotřebě domácnosti. 

Kontrola těchto dokladů spadá pod místně příslušný vodoprávní úřad, který má možnost vyžádat si doklad k vývozu žumpy až 2 roky zpětně. Zákon umožňuje úředníkům vodoprávního úřadu vstoupit na pozemek, zkontrolovat žumpu a vyžádat si doklady. Nebude-li vlastník jímky schopen doložit doklady k vývozu fekálií, pak může úřad udělit pokutu až do výše 100 000,-. 

Kam se žumpa hodí

Žumpa přichází v úvahu například v situaci, kdy nelze vybudovat kanalizační přípojku a majitel nemovitost zároveň nemá dostatek financí na pořízení domovní čistírny odpadních vod nebo tříkomorového septiku. Případně ji lze umístit k nemovitostem, které jsou obývány pouze výjimečně, tudíž budete jímku vyvážet jen párkrát do roka.

Z dlouhodobého hlediska se však jímka na vyvážení v podstatě vždy ukazuje jako velmi neekonomické (a mnohdy také neekologické) řešení.

Kdy se žumpa nevyplatí

Jímka na vyvážení se nevyplatí v momentě, kdy desetileté náklady na její provoz přesáhnout investici do alternativního řešení. Jednoduše řečeno – pokud si spočítáte, že byste za 10 let zaplatili za vývoz žumpy více než za pořízení domovní čistírny odpadních vod nebo tříkomorového septiku, pak byste od žumpy měli dát ruce pryč.

Jaké jsou alternativy žumpy

Prvotní investice do domovní čistírny odpadních vod a tříkomorového septiku se sice na první pohled může jevit jako vysoká. Výhodou jsou však velmi nízké provozní náklady, čímž se podstatně liší od provozu žumpy.

Navíc domácí čistička i septik dokážou odpadní vody účinně zbavit až 97 % nečistot. Přečištěnou vodu můžete následně shromaždovat v akumulační nádrži, odkud ji lze pohodlně čerpat k zálivce zahrady. Toto řešení je nejen velmi ekologické, ale i ekonomické, jelikož k zalévání zahrady nemusíte používat drahou kohoutkovou vodu.

domovní čistírna odpadních vod jako alternativa žumpy

Kam se hodí domovní ČOV a septik

Ačkoliv obě čisticí zařízení slouží k likvidaci odpadních vod, každé se hodí trochu jinam. Domovní čistírna je ideálním řešením pro rodinné domy – skvěle si poradí i s větší zátěží, je téměř bezúdržbová a má vysokou účinnost čištění. 

Oproti tomu tříkomorový septik se hodí spíše k rekreačním zařízením, jako jsou chaty a chalupy. Narozdíl od domovní ČOV totiž funguje bez spotřeby elektrické energie, takže vás jeho provoz vyjde podstatně levněji, a nevadí mu ani delší doba nečinnosti.

Jak získat domovní ČOV nebo septik

Ať už se rozhodnete investovat do domovní čistírny, nebo do septiku, postupovat budete v obou případech stejně. 

  • Pokud zamýšlíte přečištěné vody využívat k zálivce, ze všeho nejdříve si obsatrejte hydrogeologický posudek. 

  • Následně oslovte projektanta, který vám vypracuje projekt domovní ČOV, respektive projekt septiku

  • S projektovou dokumentací můžete zamířit na stavební úřad, který vydá stavební povolení, a vodoprávní úřad, který vydá povolení k nakládání s vodami. 

  • Nakonec už zbývá čistírnu nebo septik dovézt na pozemek, umístit do připraveného výkopu a zprovoznit.

Nezávazně nás kontaktujte