Jaká je kompletní cena vodovodní přípojky

Publikováno: 01. 02. 2021 6 minut čtení
projekt-vodovodni-pripojky-1.jpeg
Čeká vás v dohledné době zřizování vodovodní přípojky a napojení domácnosti na vodovodní řad? Zjistěte, z jakých položek se skládá cena vodovodní přípojky a kolik za ni ve výsledku zaplatíte.

Co vše zahrnuje cena vodovodní přípojky

Každého majitele nemovitosti, který se ji chystá napojit na vodovodní řad, především zajímá, jakou cenu za vodovodní přípojku zaplatí. Její výše se ale liší případ od případu, jelikož na ni má vliv nespočet faktorů.

cena vodovodní přípojky

Výsledná cena vodovodní přípojky se odvíjí především od délky přípojky a terénu, přes který vede.

Jaké položky tedy tvoří celkovou cenu vodovodní přípojky? 

 • Geodetické zaměření (je-li třeba)

 • Projekt vodovodní přípojky

 • Poplatky za vyřízení povolení vodovodní přípojky

 • Materiál a díly přípojky

 • Stavební materiál

 • Zemní práce

 • Instalace a zprovoznění

Geodetické zaměření

V některých případech je třeba přizvat na místo stavby geodeta, který provede geodetické zaměření a určí, kudy konkrétně vodovodní přípojka povede. Pokud si nejste jisti, zda geodetické zaměření potřebujete, neváhejte nás kontaktovat a my vám poradíme, jak ve vaší situaci nejlépe postupovat.

Projekt vodovodní přípojky

Vzhledem k tomu, že vodovodní přípojka se dle zákona nepovažuje za vodní dílo (narozdíl například od domovní ČOV nebo studny), projektovou dokumentaci může zhotovit buď architekt, nebo projektant, tj. autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb.

Projekt vodovodní přípojky je soubor dokumentace splňující zákonné normy a požadavky správce sítě. Projekt vodovodní přípojky může připravit architekt nebo projektant vodohospodářských staveb.

Z vlastní zkušenosti doporučujeme svěřit projekt do rukou autorizovaným projektantům, kteří se v dané problematice orientují podstatně lépe a zpravidla vám nabídnou nadstandardní služby za rozumnější cenu. 

V praxi totiž architekt často ke zpracování projektu nakonec stejně přizve vodohospodáře, a zbytečně tak cenu projektu navýší o svou provizi. 

Projekt vodovodní přípojky můžete samozřejmě poptat i u naší projekční kanceláře ZakraZa cenu 11 990 Kč (s DPH) se vám do rukou dostane kompletní projektová dokumentace (včetně případných změn), která je připravena pro jednání s úřady.

Povolení vodovodní přípojky

S projektem v ruce vás čeká návštěva stavebního úřadu, který zahájí úřední řízení. Na jeho konci byste měli získat povolení ke stavbě přípojky. V závislosti na délce plánované přípojky přitom rozlišujeme dva druhy řízení – územní souhlas a územní povolení.

povolení přípojky

 • Územní souhlas můžete využít v případě, že délka vodovodní přípojky nepřesahuje 50 metrů.

 • Územní povolení je určené pro ty z vás, kteří se chystají budovat přípojku s délkou nad 50 metrů. Čeká vás dvoustupňové řízení, v jehož první fázi potřebujete získat územní rozhodnutí a následně ohlášení stavby. 

Správní poplatky činí zhruba 500–1 000 Kč.

Přípravné práce 

Ještě než se poprvé kopne do země, je třeba vytyčit místo napojení na stávající vodovodní řad. To je sice zaneseno už v projektové dokumentaci, avšak jedná se pouze o orientační určení.

Zároveň musí dojít k vytyčení všech tras sítí technické infrastruktury, aby při hloubení výkopu nedošlo k jejich poškození. Cena za tyto úkony se skládá ze dvou složek – za samotné vytyčení zaplatíte něco kolem 500 Kč za jednu síť, k čemuž je třeba započítat ještě hodinovou sazbu pracovníka (1 000–1 500 Kč/hod).

Zřízení vodovodní přípojky

A co cena samotných výkopových prací? Přesnou částku určit nelze, závisí totiž mimo jiné na šířce a hloubce výkopu. Standardně bývá hloubka výkopu přibližně 1,5–1,6 metru, šířka pak 0,4–0,6 metru. V místě napojení na řad bývá nutné výkop zvětšit na čtverec o velikosti zhruba 1x1 metr, jenž slouží jako manipulační prostor pro připojení.

Přesné parametry přípojky ovšem zpravidla určuje správce vodovodu, který může požadovat i zhotovení celé přípojky ve vlastní režii a naúčtovat si cenu dle svých paušálů a ceníků.

zřízení vodovodní přípojky

V opačném případě si můžete najmout specializovanou firmu, která se o výkopové práce postará. Cena se pak odvíjí například od toho, zda firma mohla použít bagr (v případě, že se v trase budoucí přípojky nevyskytuje žádné křížení se sítěmi technické infrastruktury), nebo musela hloubit ručně. 

Avšak to hlavní, co cenu výkopových prací ovlivňuje, je povrch, pod nímž trasa přípojky povede (asfalt, dlážděný chodník, zatravnění apod.). Přibližnou cenu vodovodní přípojky lze stanovit dle ceny za běžný metr (bm):

 • asfaltová komunikace – cca 6 000 Kč/bm

 • chodník (asfalt) – cca 5 000 Kč/bm

 • chodník (dlažba) – cca 5 000 Kč/bm

 • zatravněná plocha – cca 3 500 Kč/bm

Napojení vodovodní přípojky

Konečné napojení přípojky k vodovodnímu řadu je vždy v režii správce vodovodu, který zároveň provede tlakovou zkoušku, abyste měli jistotu, že k vám voda skutečně doteče. Počítejte s cenou kolem 8–12 000 Kč, jež by měla zahrnovat čas zaměstnance vodárny, připojení na řad a vodoměrnou sestavu.

vodovodní přípojka

Poplatek obci

Některé obce od vás budou požadovat poplatek za zhotovení vodovodní přípojky. Tuto skutečnost si raději ověřte na příslušném obecním úřadě. Informujte se také o výši poplatku. Ten se může mezi obcemi značně lišit, a to i v řádech desetitisíců korun.

Orientační cena vodovodní přípojky

Jak může vypadat orientační cena za zřízení vodovodní přípojky, pokud si projekt necháte vypracovat od naší projekční kanceláře Zakra? 

Položka

Cena (bez DPH)

Konzultace od Zakry

0,-

Projekt vodovodní přípojky od Zakry

11 990,-

Povolení vodovodní přípojky od Zakry

7 000,-

Správní poplatky spojené s povolením

1 000,-

Vytyčení sítí + hodinová sazba pracovníka

4 000,-

Hodinová sazba bagristy

1 000–1 500,-

Výkop asfaltové komunikace

6 000,-/bm

Zprovoznění vodovodní přípojky

10 000,-

Cena vodovodní přípojky na klíč

Chcete mít se zřízením vodovodní přípojky co nejméně starostí a práce? Využít můžete služby vodovodní přípojky na klíč. Společnost, která službu na klíč nabízí, vám za předem danou cenu zařídí vše: od projektu přes povolení až po zemní práce a zprovoznění přípojky. 

Počítat ale musíte s tím, že si za tuto službu (a minimum starostí) připlatíte. V porovnání s realizací vodovodní přípojky svépomocí se výsledná cena může vyšplhat až na dvojnásobek. 

Shrnutí

Zřízení vodovodní přípojky je jedním z hlavních kroků na cestě k vašemu bezstarostnému bydlení. Profesionální projekt vodovodní přípojky vám rádi zpracujeme v naší projekční kanceláři. Pokud se navíc chcete zcela vyhnout jednání s úřady, ozvěte se nám a využijte služby tzv. inženýringu – v takovém případě za vás vyřídíme i potřebná povolení přípojky.

Nezávazně nás kontaktujte