Kořenová čistírna odpadní vod: Co to je a jak funguje?

Publikováno: 19. 01. 2023 10 minut čtení
korenova-cisticka-odpadnich-vod.jpg
O kořenové čistírně jako alternativě ke klasické domovní ČOV jste už možná slyšeli. Jedná se řešení domovní čistírny, které nevyžaduje elektřinu, poradí si i s nárazovým provozem a zvládne dokonce i větší množství chemikálií. Pojďme si proto kořenovou čistírnu alias „kořenovku“ představit podrobněji.

Co je a jak funguje kořenová čistírna?

Domovní kořenová čistírna (hovorově čistička) odpadních vod je zařízení, které čistí odpadní vody z domácnosti. Zákon říká, že kořenová čistírna je vodní dílo. K její realizaci proto budete potřebovat projekt a povolení ze strany úřadů.

Jak se „kořenovka“ liší od klasické domovní ČOV? Kořenové čistírny (někdy se jim říká také vegetační čistírny) fungují na identických principech jako přírodní mokřady, které mají samočisticí schopnosti. Čištění probíhá za pomoci bakterií, které se nacházejí v kořenovém filtru (bakterie se nachazejí jak v samotném filtru, tak na kořenech rostlin). V tomto ohledu se “kořenovka” od klasické domovní čistírny příliš neliší – i ČOV využívá k přečištění vody bakterie. Rozdíl je tak především v komponentech čistírny a spotřebě elektrické energie.

Jak čištění v “kořenovce” probíhá? Voda se nejprve předčistí mechanicky, a to ve speciálním vícekomorovém septiku. Předčištěná odpadní voda posléze protéká vertikálním kořenovým filtrem, který je naplněný jemným štěrkem. Na povrchu štěrkových kamínků sídlí bakterie, jež se starají o proces čištění vody. Na povrch kořenového filtru se sázejí rostliny, které „kořenovku“ prakticky doplňují: částečně odsávají živiny, doplňují kyslík, jejich kořeny jsou také pokryté bakteriemi a v zimě působí rostlinný pokryv jako účinná tepelná izolace.

Schéma kořenové čistírny odpadních vod

Postup čištění kořenovou čistírnou

Pojďme si postup čištění pomocí „kořenovky“ shrnout:

1. Předčištění

Prvním krokem čištění je v případě kořenové čistírny tzv. předčištění. Nejprve je totiž potřeba vodu zbavit mechanických nečistot, popřípadě předčistit anaerobně (tj. bez přívodu vzduchu). K tomu se používá speciální typ vícekomorového septiku (někdy se také nazývá anaerobní separátor). U velkých obecních čističek se používají sedimentační nádrže. 

2. Akumulace v pulzní šachtě

Předčištěná voda posléze vtéká do pulzní šachty, kde se postupně shromažďuje. Když se šachta naplní, přetéká voda na kořenový filtr.

3. Čištění

Kořenový filtr má na svém povrchu rozvodné potrubí s mnoha otvory. Díky němu se voda dostává k filtraci rovnoměrně a po celém povrchu kořenového filtru. Voda posléze postupně protéká pískem a jemným štěrkem a za pomoci bakterií se zbavuje nečistot. Aby se účinnost čištění zvýšila, je možné průtok kořenovým filtrem několikrát opakovat.

4. Šachta a vsakování

Přečištěná voda se posléze dostává do šachty, kde je možné ji odebírat (například z důvodu odběru vzorků nebo pro potřeby závlahy či splachování), případně vsakovacího objektu.

Výhody kořenové čistírny

Díky využití přírodní procesů mají kořenové čistírny odpadních vod hned několik zásadních výhod.

1. Fungují bez elektřiny

V době enormně drahých energií je nezávislost kořenové čistírny na přívodu elektřiny bezesporu obrovskou výhodou. V tomto ohledu vyniká i nad klasickou ČOV, která elektřinu potřebuje k napájení dmychadla, jež vhání do čistírny vzduch. Tradiční ČOV takto spotřebuje průměrně 500–600 kWh elektřiny ročně, což při současných cenách může dělat až 5 400 korun za rok. Stavbou kořenové čistírny tyto náklady zcela ušetříte.

2. Zvládají nárazové zatížení

Obecně platí, že tradičním ČOV nesvědčí nepravidelné zatížení, a tak nejsou vhodné pro rekreační objekty. Přestože dnes už existují domovní čistírny, které dle certifikace zvládnou i půlroční pauzu od čištění, toto pravidlo pořád platí a na chaty a chalupy se obvykle volí jiné řešení než domovní ČOV.

Kořenové čistírně odpadních vod však nepravidelný provoz nevadí – díky využitým principům nehrozí vymření bakterií ani nutnost v takovém případě celou čistírnu restartovat. „Kořenovka“ zvládne jakýkoliv režim a nezaskočí ji ani tuhá zima.

3. Jsou odolné vůči chemikáliím

Klasická ČOV je citlivá na použití chemikálií, jako jsou chlor, amoniak, detergenty s vysokým obsahem fosfátů, silné kyseliny či velmi zásadité látky. Oproti tomu kořenová čistírna je vůči chemikáliím odolnější. Díky tomu nemusíte bedlivě hlídat, jaké prostředky v domácnosti používáte. Vaše kořenovka nějaké to “chemické pochybení” sama vyřeší. Samozřejmě ani kořenová čistírna není nezničitelná – chemickou havárii pravděpodobně “nepřežije” stejně jako tradiční ČOV. Domácí prostředky s běžným složením však „kořenovka“ zvládne levou zadní.

4. Snadné zprovoznění a údržba

Provoz kořenové čistírny je snadný a zvládne jej opravdu každý. Stačí pravidelně odebírat vzorky přečištěné vody a také – v závislosti na typu povolení – včas zajistit revizi. Dvakrát ročně se potřeba odstranit kal ze septiku, jednou za čas je třeba obnovit filtrační náplň. Ovšem pokud se budete o čističku dobře starat, vydrží původní náplň i 40 let.

U kořenové čistírny, na rozdíl od té klasické, není nutné nic nastavovat, přepínat režimy ani pravidelně kontrolovat součástky. Přestože ani kořenová čistírna není úplně bezúdržbová, v porovnání s tradiční ČOV je její provoz rozhodně jednodušší. 

5. Mají certifikaci CE

Plánujete-li svoji kořenovou čistírnu povolit ohlášením, máme dobrou zprávu. Současné kořenovky nabízí certifikaci CE, kterou vodní zákon v §15a vyžaduje. To znamená, že kořenová čistírna splňuje ty nejpřísnější limity na přečištění odpadních vod. 

6. Podporují biodiverzitu a jsou estetické

Díky vlhkomilným květinám, které rostou na povrchu kořenových čističek, vznikne na vaší zahradě nový ekosystém. V rostlinách se bude dařit užitečnému hmyzu, ale i ptákům a dalším živočichům – kořenovky jsou zkrátka biotop sám o sobě. Jen komárů se nebojte, prostředí kořenových čističek jim nesvědčí – nikde se totiž nezdržuje stojatá voda, takže komáří larvy nemají kde bydlet. “Kořenovky” jsou navíc estetické, rostliny vysázené na jejich povrchu kvetou od jara do podzimu.

Nevýhody kořenové čistírny

Každá mince má dvě strany. I kořenová čistírna odpadních vod má své nároky, které mohou mnozí považovat za nevýhody.

1. Vyšší cena

Připravte se, že náklady na pořízení kořenové čistírny budou vyšší než u klasické ČOV. Pro srovnání, klasická čistírna odpadních vod na klíč vás bude stát mezi 150 a 250 tisíci korun. Kořenová čistírna vyjde přibližně na dvojnásobek. Cena běžné kořenové čistírny k rodinnému domu se pohybuje okolo 400 tisíc korun. Za takovou částku byste pořídili nejen klasickou ČOV, ale i retenční nádrž na dešťovou vodu nebo plastový sklep.

2. Vysoké nároky na prostor

Máte-li malou zahradu, je možné, že se vám na ni „kořenovka“ zkrátka nevejde. Pro vysvětlení se vraťte k obrázku, na němž vidíte schéma kořenové čistírny. Kořenovka vyžaduje septik, pulzní šachtu, biofiltraci i šachtu na odběr vzorků. To vše chce prostor.

Obecně lze říct, že na jednu osobu připadá 2 až 5 m2 plochy kořenové čistírny. Bydlíte-li v domě čtyři, znamená to, že 8–20 m2 vaší zahrady zabere kořenová čistírna.

3. Nutnost vyvážet septik

Stejně jako u klasických čistíren odpadních vod, i vaše kořenová čistírna bude vyžadovat pravidelný vývoz kalu (cca 2x ročně). První část kořenové čistírny, septik neboli anaerobní separátor, se totiž zanáší. Kořenová čistírna z toho důvodu není zcela bezúdržbová.

4. Bez plastů se neobejdete

Je primárním důvodem k pořízení kořenovky ekologie a snaha vyhnout se materiálům, jako je plast? V tom případě vás musíme zklamat, ani kořenovka není zcela bezplastová. Septik, pulzní šachta a také šachta na vzorky se totiž obvykle vyrábějí z plastu. To znamená, že většina součástí kořenovky je na plastu závislá.

Rozhodně se ale nedá říct, že by kořenová čistírna byla neekologická nebo méně ekologická než klasická ČOV. Uhlíkovou stopu kořenové čistírny snižuje nezávislost na elektrické energii, nízké náklady na provoz a velmi dlouhá životnost. Mezi benefity patří i vznik nového biotopu, který kořenovka představuje. Nejedná se však o ryze přírodní (a tedy bezplastové) řešení.

5. Úředníci mohou mít námitky

Kořenové čistírny se mohou bohužel setkat s předsudky ze strany úředníků. Je dobré o tomto problému vědět a připravit se na něj. Existují totiž místa, kde budou s povolením kořenové čistírny ze strany úřadů problémy, aniž by k tomu existoval jediný pádný důvod. 

Přístup místního vodoprávního úřadu k tematice kořenových čistíren proto raději ověřte ještě předtím, než se do projektu pustíte. Vyhnete se tak průtahům – a leckdy také frustraci.

„Kořenovka“ vs. tradiční ČOV

Přemýšlíte, jestli sáhnout po tradiční čistírně odpadních vod, anebo spíše investovat do kořenovky? Některé hlavní argumenty jsme vám představili výše, když jsme se věnovali hlavním výhodám a nevýhodám kořenových čistíren. Abychom vám však rozhodování ještě více usnadnili, připravili jsme pro vás přehledné shrnutí.

Zvolte kořenovou čistírnu, když:

  • Chcete minimální provozní náklady.

  • Chcete čistírnu, která nevyžaduje elektřinu.

  • Používáte doma více chemikálií.

  • Máte objekt s nárazovým provozem.

  • Záleží vám na uhlíkové stopě.

Zvolte klasickou ČOV, když:

  • Chcete realizovat ČOV s co nejnižšími náklady.

  • Máte malý pozemek.

Shrnutí

Kořenová čistírna odpadních vod může být velmi účinným způsobem, jak přečistit odpadní vody. Využívat je mohou nejenom domácnosti a jednotlivci, ale i celé obce. Hlavní výhodu „kořenovky“ je schopnost zvládat i nárazové zatížení, vysoká provozní spolehlivost a nízké nároky na údržbu. Kořenové čistírny mají však i svá specifika a požadavky. Nejlépe proto uděláte, když cestu za kořenovou čistírnou začnete konzultací s projektanty vodohospodářských staveb – třeba zrovna s námi!


Nezávazně nás kontaktujte