Co musí obsahovat projekt domácí ČOV?

Publikováno: 30. 06. 2022 8 minut čtení
tapety-6-1024x727.png
Domovní čistírna odpadních vod je dle zákona považována za vodní dílo. To znamená, že k povolení stavby potřebujete na vodoprávním úřadě předložit projektovou dokumentaci. Co vše musí projekt domácí ČOV obsahovat, kdo vám ho vypracuje a kolik za něj zaplatíte?

Projekt domácí ČOV smí vypracovat jen autorizovaný projektant

Pokud plánujete stavbu domu, možná vás napadlo, že projekt k domovní čistírně odpadních vod necháte zhotovit společně s projektem nemovitosti. V tom případě vás musíme zklamat. Je pravda, že projektant domu může vypracovat projekt vodovodní a kanalizační přípojky. Domácí ČOV je ale vodní dílo, které smí projektovat jen a pouze autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb.

Ještě nemáte svého projektanta? Obraťte se na naši projekční kancelář Zakra. Nabízíme úvodní konzultaci zcela zdarma, zpracování projektu, vyřízení povolení nebo kompletní službu domovní ČOV na klíč.

Jaké podklady vyžaduje projekt domácí ČOV?

Aby se projektant mohl pustit do práce, potřebuje mít k dispozici základní informace, ze kterých bude při projektování vycházet. Některé si zjistí sám (například na katastrálním úřadě), jiné bude chtít slyšet přímo od vás. Konkrétně ho bude zajímat:

 • Katastrální označení místa, kde bude ČOV projektována, popř. adresu a číslo parcely

 • Preferované umístění ČOV na pozemku

 • Označení vývodu kanalizace z objektu (popř. místo, kde se nyní nachází žumpa nebo septik)

 • Zda se jedná o trvale obývaný objekt, či rekreační zařízení

 • Kolik osob bude ČOV pravidelně užívat

 • Vybraný typ ČOV (pokud již máte svého favorita)

 • Preferovaný způsob likvidace přečištěné vody

 • Hydrogeologický posudek (v případě, že chcete přečištěné vody likvidovat vsakem nebo vsakem se zálivkou)

projekt domácí čov zakra

Co obsahuje projekt domácí ČOV?

Projektová dokumentace se může mírně lišit projektant od projektanta. Každý projekt domácí ČOV by ale měl obsahovat následující:

 • Průvodní zpráva

 • Souhrnná technická zpráva

 • Situační výkresy

 • Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

 • Specifikace domácí ČOV

 • Hydrogeologický posudek (pokud je potřeba)

Průvodní zpráva k projektu domácí ČOV

Průvodní zpráva k projektu domovní ČOV shrnuje obecná fakta, jako je jméno klienta, identifikace klienta, místo realizace, předmět projektu a informace o zhotoviteli.

Údaje do průvodní zprávy shání projektant u klienta. Na začátku každého projektu domovní ČOV by se s vámi měl projektant spojit a popovídat si o situaci a vaší představě, jak situaci řešit. Pokud nevíte, nevadí, zkušený projektant vám poradí.

Souhrnná technická zpráva

Nejobsáhlejší část projektové dokumentace tvoří technická zpráva. Najdete v ní:

 • Popis územní stavby – Shrnutí veškerých objektivních informací o pozemku. Jak je na tom daný pozemek se sousedy, zda se v blízkosti nachází vodní zdroje nebo zda byl proveden hydrogeologický průzkum.

 • Popis stavby ČOV – Stručný popis zvolené čistírny odpadních vod (kapacita, mechanismus likvidace odpadních vod, způsob umístěný na pozemku) a časový odhad realizace stavby.

 • Studie o vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo – V závěru pak projektant shrnuje zásady výstavby stavby, kde se specifikuje, zda stavba nějak ovlivní okolí, například provoz na silnicích apod. Také je potřeba udělat odhad odpadu, který stavbou vznikne, včetně informace, jak bude s odpadem naloženo a že bude tříděn.

Technická dokumentace je skutečně obsáhlá a snad vám pomůže náhled na přiložený vzor. Nemá smysl vypisovat veškeré komponenty technické zprávy.

projektová dokumentace čov vzor

Situační výkresy

Na situačních výkresech se vyobrazuje pozemek, na kterém bude domovní čistírny umístěna. Výkresy zahrnují pohled na celkovou oblast (typicky daná obec) a konkrétní pozemek. Dále je zde zachycena trasa, kudy povede potrubí, a místo, kde bude umístěno čisticí zařízení.

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Tato část slouží k tomu, aby si úřad dokázal jasně představit, jak bude ČOV na konkrétním pozemku fungovat. Její součástí je detailní pohled na ČOV, podélné řezy, uložení do splaškové komunikace a podobně.

Mimo jiné se zde dočtete, jaká technologie stavby by měla být použita. Zda betonovat, jakým materiálem obsypat a jak bude ČOV vypadat v zemi, pokud byste ji rozpůlili.

projekt domácí čov vzor

Specifikace domovní čistírny odpadních vod

V této části projektové dokumentace se popíše konkrétní typ domovní čistírny, který se bude na pozemek instalovat. Výběr domovní ČOV proto není radno nechávat na poslední chvíli. Zkušený projektant vám ale dokáže poradit, podle čeho se při výběru domácí ČOV pro rodinný dům orientovat.

Do našich projektů nejčastěji kreslíme produkty společností: ASIO, ABPLAST a Envi-Pur. Není však problém připravit projektovou dokumentaci i na jiný typ domácí ČOV.

Tip: Přečtěte si naše velké srovnání domovních čistíren odpadních vod.

Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek není nutnou součástí projektu domácí ČOV. Potřeba je pouze, pokud chcete přečištěné vody likvidovat vsakem nebo vsakem se zálivkou. V takovém případě je třeba posoudit, zda nehrozí kontaminace spodních vod.

Jak si hydrogeologický posudek zajistit? V první řadě je třeba oslovit hydrogeologa z vašeho okolí – s tím vám ostatně umíme pomoci i my v Zakra. Za naše klienty rádi poptáme hned několika hydrogeologů, od kterých si vyžádáme jejich cenové nabídky. Finální rozhodnutí necháme samozřejmě na vás.

Kolik stojí projekt domácí ČOV?

Projekt domácí ČOV pro vás vypracujeme za 11 990,- (včetně DPH). Za tuto cenu se vám do rukou dostane kompletní projektová dokumentace, včetně případných změn, která je připravena pro jednání s úřady.

Jak dlouho trvá projekt domácí ČOV?

S našimi klienty se vždy domluvíme na termínu zhotovení projektu, který vyhovuje oběma stranám. Rozumíme i tomu, že na projekt spěcháte. Pokud potřebujete projekt domácí ČOV expresně v řádu dnů, zavolejte nám a určitě vykouzlíme speciální termín.

Jak projekt domácí ČOV obdržíte?

Po vyhotovení projektu od nás ze všeho nejdříve obdržíte soubor ve formátu PDF, který vám zašleme na e-mailovou adresu. Až po vašem schválení dokumentaci vytiskneme, zkompletujeme, opatříme razítkem a zašleme na vaši doručovací adresu. Takto od nás obdržíte hned několik kopií (paré), z nichž každé je určeno pro konkrétní úřad.

Cena poštovného, včetně vícero vyhotovení, je samozřejmě v ceně.

projekt domácí čov zakra

Proč využít služeb projekční kanceláře Zakra?

 • Jsme rychlí – Na projekt vaší domovní čistírny nebudete čekat déle než 3 týdny od získání všech podkladů. Dáváme si záležet, abyste termín dokončení projektu ČOV vždy znali dopředu a mohli s ním počítat.

 • Jsme féroví – Cenu projektu domovní ČOV znáte vždy dopředu a v průběhu naší spolupráce se nijak nemění. Pokud budete potřebovat něco předělat nebo se úředníkovi nebude něco líbit, máte tuto předělávku v ceně.

 • Jsme digitální – Pro získání většiny podkladů využíváme digitalizované katastrální mapy, digitální podklady sítí, Google mapy a další nástroje. Naši práci uchováváme v bezpečí cloudu, takže nehrozí její ztráta. Vyvinuli jsme vlastní interní aplikaci, která nám pomáhá vyřizovat povolení k domovním čistírnám odpadních vod, díky čemuž pracujeme rychle a efektivně.

 • Pomůžeme vám vyřídit povolení domovní ČOV – Nechte veškeré starosti s obíháním úřadů na nás a ušetřený čas věnujte své rodině.

 • Umíme také domovní ČOV na klíč – Celý proces realizace domovní čistírny si vezmeme na starost.

Nezávazně nás kontaktujte