Uvažujete o domovní ČOV? 5x pro a proti

Publikováno: 24. 10. 2023 9 minut čtení
domácí čov pro rodinný dům
Domovní čistírna odpadních vod je bezesporu velmi užitečným zařízením. Pokud však uvažujete o jejím pořízení, je dobré znát nejenom její výhody, ale také nevýhody. Vše jsme pro vás sepsali do přehledného článku, díky kterému zjistíte, jestli domovní ČOV splní vaše očekávání.

Okolo domovní čistírny odpadních vod panují některé mýty a nedorozumění. Můžete tak zaslechnout, že domovní ČOV nevyžaduje žádnou údržbu, nebo naopak, že přináší více starostí než užitku. Jednou se dočtete, že se na chalupu skvěle hodí, podruhé, že nikoliv. Jak to tedy je? Jako autorizovaní vodohospodáři s mnoha lety zkušeností jsme pro vás sepsali veškeré výhody a nevýhody domovní čističky. Přehledně a transparentně.

Co je domácí ČOV

Začněme od základů, tedy samotnou funkcí domovní čistírny odpadních vod. Toto zařízení je určené k čištění odpadních vod, a představuje tedy účinnou alternativu kanalizaci. Je proto ideální volbou, pokud nelze váš dům připojit ke kanalizačnímu řadu. Ale pozor, jestliže v obci kanalizace existuje, je pravděpodobné, že vám místní úřad nařídí se k ní připojit.

Pokud se ke kanalizaci připojit nelze, pak přichází na řadu úvahy o ČOV. Domovní čistírna důkladně přečistí odpadní (tzv. černé) vody a přečištěnou vodu je pak možné nechat vsáknout na pozemku, nebo odvést do povrchových vod.

Jak vypadá domovní ČOV

Domovní čistírna je plastová nádoba ve tvaru sudu, která má průměr okolo 1,2 metru a výšku okolo 2 metrů. Obvykle to není zrovna lehká záležitost, domovní ČOV průměrně váží cca 150 kilogramů. Konkrétní provedení a součástky domovní čistírny se liší na základě použité technologie nebo modelu.

Tip: Sepsali jsme pro vás kompletního průvodce těmi nejoblíbenějšími domovními ČOV. Nebo se můžete podívat, jak vybrat ideální ČOV pro vás.

Schéma domovní ČOV

5x výhody domovních čistíren odpadních vod

Domovní čističky mají velkou spoustu pozitiv. Ostatně existují proto, aby lidem ulehčovaly život a při tom minimálně zatěžovaly životní prostředí. Mezi plusy domovních čističek tak patří:

+ Úspora při pořízení pozemku

+ Ekonomičtější provoz, než nabízí žumpa

+ Účinné čištění odpadních vod v souladu se zákonem

+ Přečištěnou vodu můžete dále využívat – třeba k zalévání zahrady

+ Moderní typy čistíren jsou vhodné i k rekreačním objektům

Pojďme si jednotlivé benefity domovní ČOV představit postupně.

Úspora při pořízení pozemku

Dostupnost pohodlného bydlení i na pozemcích bez kanalizační přípojky – to je jeden z nejvýznamnějších přínosů domovní ČOV. Díky ČOV můžete uvažovat o pozemcích, které nemají možnost připojení ke kanalizaci. Zasíťování pozemku patří k nejdražším položkám nového bydlení, a tak má ČOV nespornou ekonomickou výhodu. Umožňuje také existenci v dnešní době čím dál oblíbenějších ostrovních domů (tzv. off-grid bydlení).

Jenom si před pořízením ČOV raději stoprocentně ověřte, že připojení ke kanalizaci není možné. K tomu vám pomůže tzv. vyjádření k existenci sítí a vyjádření k možnosti připojení.

ČOV vyřeší nemožnost připojení ke kanalizaci

Ekonomičtější provoz, než nabízí žumpa

Domovní ČOV samozřejmě není jediným způsobem, jak vyřešit odpad. Na rozdíl od bezodtoké jímky (neboli žumpy) však domácí čistička nabízí ekologičtější i ekonomičtější provoz. Domovní ČOV přináší podstatně nižší frekvenci vyvážení, a tím i znatelné úspory na provozu. Navíc vám nehrozí pokuta, pokud se ukáže, že nemáte v pořádku doklady o vývozu jímky.

Pokud by vás zajímaly další možnosti, jako likvidovat odpadní vody, přečtěte si §5, odst. 3) vodního zákona.

Účinné čištění odpadních vod v souladu se zákonem

Varianty likvidace odpadních vod, jako jsou propustná žumpa nebo septik s přepadem do trativodu, jsou už dnes mimo zákon. Přesto se s nimi lze v některých případech stále setkat. V takovém případě vám hrozí pokuta za nelegální likvidaci odpadních vod. Oproti tomu je domovní čistírna z hlediska legislativy (i životního prostředí) naprosto v pořádku.

Přečištěnou vodu můžete dále využívat – třeba k zalévání zahrady

Šetrnost k životnímu prostředí jsme v případě ČOV už několikrát zmínili, ovšem u kvalitního přečištění vod nekončí. Přečištěné odpadní vody můžete navíc využívat k zalévání zahrady. Stačí za čističku umístit akumulační nádrž. Díky tomu ušetříte až tisíce korun ročně za vodné, a navíc úsporným nakládáním s vodou prospíváte i planetě.

Moderní typy čistíren jsou vhodné i k rekreačním objektům

Už dávno neplatí, že domovní čistírna je vhodná pouze k objektům s železně pravidelným provozem. Moderní domovní ČOV si bez problému poradí i s přerušovaným provozem rekreačních objektů. Disponují totiž řídicími jednotkami, které dokážou cíleně distribuovat kal a udržovat tak bakterie čističky naživu i v době, kdy v objektu zrovna nejste. Septik s filtrem pak doporučujeme k rekreačním objektům, které navštěvujete velmi nepravidelně a pouze sezónně.

Tip: Přečtěte si srovnání domovních ČOV na českém trhu.

Rekreační objekt může mít domovní ČOV

5x nevýhody domovních čistíren odpadních vod

Každá mince má dvě strany a každá domovní čistírna přináší také méně příznivé aspekty a povinnosti, s nimiž je třeba počítat. Nevýhody domovní ČOV jsou:

- Pořízení ČOV něco stojí

- Na ČOV nelze získat dotaci

- Nezbytné kolečko po úřadech

- Závislost na elektřině

- Nutnost pravidelné údržby

Pořizovací cena ČOV

Domovní ČOV není úplně levnou záležitostí. Běžná cena domovní čističky odpadních vod začíná na 30 tisících a končí na 80 tisících korun (a pozor, výrobci většinou uvádí cenu bez DPH). Počítejte s tím, že moderní čističky s nízkou údržbou a vyspělou technologií přečištění se budou pohybovat blíže k vyšší částce. A to není vše, počítat je třeba i s dalšími položkami, které se s realizací ČOV pojí. Sem patří projektová dokumentace, hydrogeologický posudek či doprava a instalace, včetně zemních prací. Pokud si pořizujete domovní ČOV na klíč, počítejte s vyšší finální cenou, než kdybyste si ČOV zařizovali své pomocí. Na druhou stranu ušetříte čas a starosti.

Tip: Detailně jsme pro vás sepsali všechny položky, z nichž se skládá cena domovní ČOV.

Do finální ceny ČOV se promítnou i zemní práce

Na ČOV nelze získat dotaci

Bohužel, fyzické osoby nemůžou získat na domovní ČOV dotaci. Ta je možná pouze v případě obcí, které můžou žádat o dotační program fungující pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Státního fondu pro životní prostředí. Cílem dotace je totiž podpora decentralizovaného čištění odpadních vod, které přináší ekonomické i ekologické výhody (v porovnání s centrální čističkou). Žadateli můžou být obce, městské části, dobrovolné svazky obcí nebo společnosti vlastněné z víc než 50 % obcemi či městy.

Nezbytné kolečko po úřadech

Domovní ČOV je dle české legislativy vodní dílo, což znamená určitou byrokratickou zátěž spojenou s jejím pořízením. Na začátku budete potřebovat projekt domovní čistírny a neobejdete se ani bez povolení ke stavbě. To s sebou přináší jednak další náklady (za povolení i projekt budete muset zaplatit), jednak také přesně dané povinnosti, jak o čistírnu pečovat.

Závislost na elektřině

Domovní ČOV potřebuje ke svému provozu elektřinu, což může být v době drahých energií nevýhodou. Důvodem závislosti na elektřině jsou aerobní procesy, bez nichž se čistička neobejde, a proto disponuje elektrickým dmychadlem. Je dobré vědět, že průměrná ČOV ročně spotřebuje kolem 500 kWh a dmychadlo i řídicí jednotku bude nutné jednou za čas vyměnit, což přinese další dílčí náklady.

Existují alternativy ČOV, které se bez elektřiny obejdou. Variantou je například kořenová čistírna odpadních vod, anebo septik s filtrem.

Tip: Přečtěte si, kdy se hodí na vaši chatu septik.

Kořenová čistírna odpadních vod

Nutnost pravidelné údržby

Jak jsme psali výše, část údržby vám ukládá úřad – v případě vodoprávního řízení musíte odebírat 2x ročně vzorky přečištěné vody, u ohlášení zase 1x za 2 roky provést revizi čističky. Pak je tady oblast údržby, která souvisí s hromaděním kalu. Možná jste někde slyšeli o tzv. bezúdržbové čistírně odpadních vod. Bohužel vás musíme zklamat, taková ČOV je v lepším případě mýtus, v horším případě nekalá reklamní praktika. Zcela bezúdržbová ČOV totiž neexistuje, pouze čističky, které jsou na údržbu více či méně náročné.

Vyplatí se investovat do domovní ČOV?

Je tedy pořízení domovní ČOV dobrým nápadem? Pokud máte k dispozici kanalizační přípojku, je to rozhodně nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod. Pokud však kanalizační přípojka nepřichází v úvahu, umožní vám domovní ČOV bydlet, kde si přejete, a to bez kompromisů na pohodlí. Moderní typy ČOV s řídicí jednotkou můžete dokonce instalovat u své chaty a chalupy. Získáte tak pohodlný, úsporný a k životnímu prostředí šetrný způsob likvidace odpadních vod, zejména pokud přečištěnou vodu budete dále využívat.

Stejně jako kterýkoliv jiný spotřebič, má i domovní ČOV svoje nároky. Patří k nim spotřeba elektřiny a pravidelná údržba v podobě vývozu kalu. Další povinnosti vám ukládá legislativa, a to jak před samotným pořízením (nutnost projektu a povolení stavby), tak i po něm (pravidelná kontrola ČOV).

Kvalitu přečištěné vody je nutné pravidelně kontrolovat

Zároveň je nutné dodat, že zmíněné nevýhody mají řešení. Když chcete čistírnu nezávislou na elektřině a máte vhodný pozemek či nemovitost, můžete si pořídit kořenovou čistírnu. Jestliže chcete minimální údržbu, lze zvolit moderní modely domovních ČOV, které odkalování řeší například pomocí jutových košů. A konečně, pokud máte obavy z běhání po úřadech, není problém svěřit byrokracii odborníkům, jako jsme my v ZAKRA, a nechat si povolení vyřídit v rámci služby inženýringu.

Tip: Přečtěte si zkušenosti a názory na ČOV od majitelů a odborníků.

Nezávazně nás kontaktujte