Co čekat od projektanta vodovodní přípojky?

Publikováno: 26. 06. 2022 6 minut čtení
projektant-vodovodni-pripojky.jpeg
Chcete svou nemovitost napojit na obecní vodovod? Pak je nejvyšší čas začít shánět osobu, která vám zhotoví projekt vodovodní přípojky. Kde najdete vhodného projektanta, co od něj můžete očekávat a kolik mu za jeho služby zaplatíte?

Potřebuju projekt vodovodní přípojky?

Napojení vaší nemovitosti k obecnímu vodovodu zajišťuje tzv. vodovodní přípojka. Zdánlivě se sice jedná jen o zanedbatelnou část potrubí, která vaši domácnost zásobuje vodou. Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ale hovoří jasně – vodovodní přípojka je samostatná stavba, která ke své realizaci vyžaduje projektovou dokumentaci.

projektant vodovodní přípojky zakra

Kdo mi zhotoví projekt vodovodní přípojky?

Vodovodní a kanalizační přípojka není dle zákona vodním dílem. Z toho vyplývá, že projekt vodovodní přípojky si může vzít na starost projektant s autorizací na pozemní stavby – tedy například osoba odpovědná za projekt vašeho domu.

Další možností je oslovit přímo autorizovaného projektanta vodohospodářských staveb, který mívá s podobnými projekty bohatší zkušenosti. Navíc se jeho razítko na projektech vyjímá o něco lépe, což může mít vliv mimo jiné na průběh povolovacího procesu.

Věděli jste, že na rozdíl od vodovodní a kanalizační přípojky je domovní čistírna odpadních vod považována za vodní dílo? Z toho důvodu ji smí projektovat jen autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb.

Jak sehnat projektanta vodovodní přípojky?

V dnešní moderní době je hledání projektanta vodovodní přípojky relativně jednoduché, na spoustu z nich totiž narazíte během několika málo minut na internetu. Kromě toho se však můžete poptat svých sousedů nebo přímo na místně příslušném vodoprávním úřadě, zda nemají s nějakým projektantem dobrou zkušenost.

Rozhodně vám však doporučujeme oslovit hned několik projektantů, jejichž nabídky mezi sebou následně porovnáte.

Kolik si projektant vodovodní přípojky účtuje?

Jednotná sazba samozřejmě neexistuje, avšak cena projektu vodovodní přípojky se zpravidla pohybuje v rozmezí 10–15 000 Kč. Pokud se rozhodnete využít služeb naší projekční kanceláře Zakra, máte jistotu, že za projekt vodovodní přípojky zaplatíte 11 990 Kč (včetně DPH). Cena zahrnuje konzultace s klientem, projekt v několika vyhotoveních a veškeré případné úpravy na žádost úřadů. Projekt se samozřejmě platí až po dokončení a vzájemném odsouhlasení obou stran.

Jaké podklady bude projektant vodovodní přípojky potřebovat?

Aby se projektant mohl pustit do práce, potřebuje mít k dispozici základní informace, ze kterých bude při projektování vycházet. Některé si zjistí sám (například na katastrálním úřadě), jiné bude chtít slyšet přímo od vás. Konkrétně ho bude zajímat:

 • určení lokality (parcelní čísla, katastrální území),

 • umístění objektu na pozemku (stávající, nebo budoucí),

 • zda již proběhla komunikace se správcem vodovodu,

 • zda již máte od správce polohu sítě či podmínky napojení,

 • pro kolik EO (ekvivalentních obyvatel) bude přípojka navrhována, případně o jaký se jedná provoz (obchod, ubytovna, kanceláře apod.),

 • přibližná představa o trase přípojky a místu napojení objektu,

 • přibližná představa o umístění vodoměrné šachty.

Co vše projekt vodovodní přípojky obsahuje?

Projektová dokumentace se může mírně lišit projektant od projektanta. Každý projekt k vodovodní přípojce by ale měl obsahovat následující:

 • Technická zpráva včetně hydrotechnického posudku

 • Situační výkres v měřítku 1:1000 případně 1:500

 • Schéma vodovodní přípojky

 • Řez uložení potrubí

 • Detail napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad

 • Podélný profil vodovodní přípojky

 • Výkres vodoměrné šachty

projekt vodovodní přípojky projektant zakra

Jak dlouho trvá projekt vodovodní přípojky?

Čekací lhůty se samozřejmě liší v závislosti na pracovní vytíženosti projektanta. S našimi klienty se ale vždy domluvíme na termínu zhotovení projektu, který vyhovuje oběma stranám. Rozumíme i tomu, že na projekt spěcháte. Pokud potřebujete projekt k vodovodní přípojce expresně v řádu dnů, zavolejte nám a určitě vykouzlíme speciální termín.

Jak projekt k vodovodní přípojce obdržíte?

V naší projekční kanceláři Zakra je standardem, že po vyhotovení projektu od nás ze všeho nejdříve obdržíte soubor ve formátu PDF, který vám zašleme na e-mailovou adresu. Až po vašem schválení dokumentaci vytiskneme, zkompletujeme, opatříme razítkem a zašleme na vaši doručovací adresu. Takto od nás obdržíte hned několik kopií (paré), z nichž každé je určeno pro konkrétní úřad.

Nezávazně nás kontaktujte