Kolik stojí hydrogeologický posudek?

Publikováno: 09. 06. 2022 4 minut čtení
hydrogeolog.png
Chcete-li na svém pozemku vybudovat jakýkoliv vodní zdroj nebo vypouštět dešťové či odpadní vody do vod podzemních, musíte si nejprve nechat zpracovat hydrogeologický posudek. Ten projektantovi studny nebo domovní ČOV napoví, kde se nachází vodní zdroj nebo jak řešit vsakování. Zjistěte, kolik stojí hydrogeologický posudek a jak ho sehnat.

Co je hydrogeologický posudek?

Hydrogeologický posudek je odborný rozbor podloží vašeho pozemku z hlediska geologického složení a z hlediska výskytu podzemních a povrchových vod. Tyto informace se zjišťují na základě jednoho či dvou výzkumných vrtů, geofyzikálních měření a známých, veřejně dostupných informací vycházejících z hydrogeologických poměrů dané lokality.

Dle zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.) slouží hydrogeologický posudek jako podklad pro územní a stavební řízení a je nutnou podmínkou pro vznik projektu vodního díla.

kolik stojí hydrogeologický posudek

Kolik stojí hydrogeologický posudek?

Zajímá vás, kolik stojí hydrogeologický posudek k vrtané studně nebo domovní ČOV? Cena hydrogeologického posudku se běžně pohybuje kolem 10 000 korun. Pokud však oslovíte více hydrogeologů, můžete se dostat na mnohem nižší částku, která pro vás bude přijatelnější.

Pokud si necháte projekt vodního díla zpracovat naší projekční kanceláří Zakra, zcela zdarma za vás oslovíme hned několik hydrogeologů a předložíme vám jejich cenové nabídky ke srovnání. Na vás tak je, vybrat si tu nejvýhodnější z nich.

Jak sehnat hydrogeologa?

V době internetu dokážete hydrogeologa sehnat doslova na několik kliknutí. Může se vám ale stát, že vámi oslovený hydrogeolog má dlouhé čekací lhůty, pošle vám přemrštěnou cenovou nabídku nebo si účtuje vysoké dopravné.

Abychom našim klientům hledání hydrogeologa co nejvíce usnadnili, sami jich několik oslovíme s žádostí o cenu a čas dodání posudku. Jejich nabídky vám následně předložíme a vy se sami rozhodnete, komu dáte přednost. 

Kdy potřebuju hydrogeologický posudek?

Hydrogeologický posudek potřebujete v případě, že se chystáte budovat vodní dílo nebo vypouštět dešťové či odpadní vody do vod podzemních. Nejčastěji se naši klienti obrací na hydrogeologa před stavbou vrtané studny nebo domovní čistírny odpadních vod.

Hydrogeologický posudek k vrtané studně

Jestliže chcete na svém pozemku vybudovat vrtanou studnu, hydrogeolog bude jedním z prvních, na koho se obrátíte. Na základě hydrogeologického průzkumu dokáže určit mimo jiné to, kde se nachází pramen spodní vody, navrhne umístění studny a typ jejího hloubení.

Hydrogeologický posudek k vrtané studně hodnotí zejména hydraulické parametry vrtu, možnost ovlivnění okolních vodních zdrojů a řadu dalších aspektů. Hydrogeolog ve zprávě zároveň stanoví podmínky pro udělení povolení k nakládání s vodami. Stavební či vodoprávní úřad by pak měl legalizaci provést podle těchto podmínek.

Hydrogeologický posudek k vrtané studně slouží jednak jako podklad pro projekt studny, jednak jako podklad pro získání povolení k nakládání s vodami.

kolik stojí hydrogeologický posudek ke studně

Hydrogeologický posudek k domovní ČOV

Pokud plánujete pořízení domovní čistírny odpadních vod, ještě to neznamená, že potřebujete hydrogeologický posudek. Pouze v případě, že chcete přečištěné vody likvidovat vsakem nebo vsakem se zálivkou, je třeba volat hydrogeologa. Ten opět provede hydrogeologický průzkum s cílem zjistit, zda je vsak na vašem pozemku z hlediska podloží a okolních vodních zdrojů možný a zda při něm nebude docházet ke kontaminaci podzemních vod.

Hydrogeologický posudek k domovní ČOV slouží jednak jako podklad pro projekt čistírny odpadních vod, jednak jako podklad pro získání povolení k nakládání s vodami.

kolik stojí hydrogeologický posudek k domovní čov

Proč si vybrat projekční kancelář Zakra?

Jsme autorizovaní vodohospodáři, kteří mají bohaté zkušenosti s projekty vrtaných studní, domovních čistíren odpadních vod a septiků. Nabízíme:

  • Nezávaznou konzultaci zcela zdarma

  • Zajištění hydrogeologického průzkumu/posudku

  • Komplexní projektovou dokumentaci ČOV, septiku a studny

  • Zapracování připomínek úřadů zdarma

  • Vyřízení povolení pro ČOV, septik a studnu

Nezávazně nás kontaktujte