Zasíťování pozemku krok za krokem

Publikováno: 03. 07. 2023 11 minut čtení
640-a-group-of-architects-are-designing-a-house-model-engineers-and-architects-working-together-to-plan-a-house-building-project-dcfedbf.jpg
Potřebujete přivést na pozemek inženýrské sítě, ale nevíte, kde začít? Pak jste na správném místě. Zasíťování pozemku je běžný, i když poměrně komplexní úkon. V článku si jej detailně rozebereme, poradíme vám, na co nezapomenout, a dozvíte se i orientační ceny.

Nejprve si pojďme představit, co „zasíťování pozemku“ vlastně znamená. Jedná se o činnost, při které je na pozemek přivedená základní infrastruktura, jež slouží pro pohodlné bydlení. Pozemek se obvykle připojuje na následující sítě:

  • Vodovodní řad – tj. je potřeba vybudovat přípojku vody

  • Kanalizační řad – tj. je potřeba vybudovat kanalizační přípojku

  • Elektrickou síť – tj. realizuje se přípojka elektřiny

  • Plynovou síť – tj. buduje se přípojka plynu

Zasíťovaný, či nezasíťovaný pozemek?

Zasíťovaný pozemek znamená, že jsou zmíněné inženýrské sítě (nebo alespoň většina z nich – některé obce nemají plynovod) přivedené k hranici pozemku a vyvedené do sloupků. To podstatně zjednodušuje následnou stavbu nemovitosti.

Nezasíťovaný pozemek tím pádem znamená, že inženýrské sítě připravené nejsou a je potřeba je teprve k pozemku přivést. Tato nevýhoda je obvykle kompenzována cenou takového pozemku, která bývá znatelně nižší.

Než se však necháte unést „výhodnou nabídkou“, promyslete raději dvakrát, kolik peněz a času bude nutné do vybudování přípojek investovat. Základní odhad lze naštěstí udělat předem. Pojďme se podívat, kde začít.

5 kroků k zasíťování pozemku

Proces realizace přípojek je ve všech případech velmi podobný. Čekají vás tyto kroky:

1. Zjištění možností

Prvním bodem na cestě k zasíťování pozemku je zjištění možností připojení na inženýrské sítě. Některé obce dokonce disponují digitální technickou mapou, v níž lze informace o inženýrských sítích dohledat najednou. Jindy je třeba oslovit provozovatele sítí nebo se poptat na stavebním úřadě.

Možná vás to překvapí, ale připojení na sítě není vždy automatické. Může se stát, že např. kapacita vodovodního řadu či elektrické sítě neumožňuje připojení další nemovitosti. Nebo je stávající vodovodní/kanalizační řad velmi daleko a investice do přípojky přestane dávat ekonomický smysl.

Proto je v první řadě nutné oslovit konkrétního dodavatele, popř. distributora (vody, elektřiny, plynu, kanalizačního správce), popřípadě stavební úřad, zjistit možnosti a učinit odhad nákladů. Dodavatel vám upřesní kapacitu sítě a možnosti i podmínky připojení.

2. Vytvoření projektové dokumentace

Informace máte, ekonomickou rozvahu také a dodavatel/distributor vám dal zelenou? Pak se můžete pustit do přípravy projektu jednotlivých přípojek. Projektová dokumentace je nezbytnou součástí povolení přípojky. Vypracování svěřte autorizovaným inženýrům.

Tip: V případě projektu vodovodní a kanalizační přípojky se obraťte na nás. Nezávaznou konzultaci vám poskytneme zdarma.

3. Povolení přípojky

Nyní je na řadě jednání s úřady. Tato neoblíbená část realizace přípojky vás mine pouze v případě přípojky elektřiny. Dle novely energetického zákona je totiž zřízení elektrické přípojky v zastavěném území úkolem provozovatele distribuční soustavy.

Potřebujete-li přípojku vody, kanalizace či plynu, je nutné požádat o svolení stavební úřad. Nezapomeňte s sebou vzít už hotovou projektovou dokumentaci.

Přípojky je možné povolit buď samostatně ve stavebním řízení, nebo společně se stavbou nemovitosti.

Co je dobré vědět: Pro přípojky do 50 metrů délky stačí územní souhlas. Pokud je plánovaná přípojka delší, potřebujete územní rozhodnutí a stavební povolení.

Pokud se nechcete zabývat jednání s úřady, můžete tuto fázi realizace přípojky svěřit profesionálům. Služba se nazývá inženýring a zbaví vás byrokracie ohledně stavebního povolení.

4. Vybudování přípojky

Jakmile vám dal úřad zelenou, můžete se pustit do samotné výstavby. Ta zahrnuje kopání a položení přípojek podle daných technických standardů – proto se tato část většinou svěřuje specializovaným firmám. Tato fáze se lehce liší přípojka od přípojky a také v závislosti délce přípojky a typu terénu, kterým kopete.

5. Podpis smlouvy s distributorem a kolaudace přípojky

Poslední fází je kolaudace a finální napojení přípojky na inženýrskou síť. S tím souvisí také podpis smlouvy s dodavatelem (v případě vody, elektřiny a plynu). Nyní už můžete své přípojky konečně využívat.

Co je dobré vědět: V případě plynu a elektřiny je rozdíl mezi distributorem a dodavatelem. Zatímco distributor je vlastníkem infrastruktury a obracíte se na něj ohledně připojení na inženýrské sítě (kontroluje kapacitu a určuje podmínky), dodavatel je společnost, která vám energii prodává. Dodavatele proto začnete obvykle vybírat až ve chvíli, kdy se přípojka blíží ke kolaudaci. Zatímco distributor vám náleží lokálně, dodavatele si můžete vybrat na základě svých preferencí.

Jak na kanalizační přípojku

Kanalizační přípojka je trubka, která spojuje vaši nemovitost s kanalizačním řadem. Pokud je kanalizační přípojka dostupná, nemá smysl s připojením na řad váhat. Je dokonce možné, že vám připojení ke kanalizaci místní obecní úřad nařídí.

Proces realizace kanalizační přípojky zahrnuje oslovení správce kanalizace, vytvoření projektové dokumentace a posléze vybudování a kolaudaci.

Alternativy kanalizační přípojky

Může se stát, že na odlehlých místech nestačí pouze vybudovat přípojku, ale je nutné prodloužit kanalizační řad. V případě, že zasíťování pomocí kanalizace není možné (ať už technicky nebo finančně), netřeba zoufat. Existují totiž účinné alternativy, které kanalizační přípojku plnohodnotně nahradí. U celoročně obývaného rodinného domu se jedná především o domovní ČOV, na chatu se hodí tříkomorový septik.

Tip: Přečtěte si o ČOV vše, co vás zajímá.

Výhoda domovní ČOV tkví ve spolehlivé náhradě kanalizační přípojky, navíc lze ČOV doplnit i o akumulační nádrž a přečištěnou vodu využít např. k zalévání zahrady. Ušetříte tak nejen za stočné, ale i za vodné.

Jak na vodovodní přípojku

Vodovodní přípojka je trubka, která spojuje vodovodní řad s vaším pozemkem. Zákon přípojku vody definuje jako samostatnou stavbu, jejímž vlastníkem se stává vlastník pozemku.

Podobně jako v případě kanalizační přípojky zahrnuje realizace přípojky vody oslovení vodárny, vytvoření projektové dokumentace (tu vám musí vytvořit autorizovaný vodohospodář) a posléze vybudování přípojky a její kolaudaci.

Tip: Poradíme vám, jak na projekt přípojky vody v roce 2023.

Alternativy přípojky vody

Co když vám vodárna oznámí, že kapacity vodovodu jsou ve vaší oblasti vyčerpané a přípojku vám nepovolí? Nebo se řad nachází tak daleko od pozemku, že by jeho prodloužení a vybudování přípojky stálo jmění? Nebojte, i zde existuje řešení – studna. Zejména její vrtaná varianta je vynikající alternativou, jak si zajistit zdroj nejen užitkové, ale také pitné vody.

K vybudování vrtané studny budete potřebovat hydrogeologa, projekt a pak samozřejmě realizační firmu. Odměnou vám bude spolehlivý zdroj kvalitní vody po celý rok.

Tip: Přečtěte si, co obnáší realizace vrtané studny.

Jak na přípojku elektřiny

Potřebujete vyřešit přípojku elektřiny? Tento typ přípojky zabere sice nejvíce času, ale zároveň i nejméně starostí. Pokud je totiž přípojka kratší než 50 metrů, měl by ji na své náklady zajistit a zbudovat distributor.

Podle poslední novely energetického zákona zřizuje elektrickou přípojku v zastavěném území provozovatel distribuční soustavy na vlastní náklady.

Jakého distributora oslovit? V Česku existují celkem tři – záleží na lokalitě vašeho pozemku.

  • ČEZ pro Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

  • EG.D (dříve E.ON) pro Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj

  • PRE pro oblast Prahy a Roztoky u Prahy

Alternativy přípojky elektřiny

Nahradit elektřinu ze sítě je v našich poměrně náročné, ale málokdy nutné. Elektřinu je totiž možné zavést v podstatě kamkoliv. Pokud se však přesto rozhodnete pro tzv. ostrovní (off-grid) bydlení, nabízí se vlastní fotovoltaická elektrárna vybavená akumulátorem s dostatečnou kapacitou, který zajistí energii v době, kdy slunce svítí málo nebo vůbec.

Jak na přípojku plynu

Plynová přípojka je z výše zmíněných asi nejvíce „volitelná“. Navíc existuje mnoho obcí, které nemají vybudovaný plynovod, a tak budete muset od přípojky plynu chtě nechtě upustit.

Pokud však plynovod k dispozici máte, postup je stejný, jako jsme uvedli výše – nejdříve je nutné oslovit distributora a pak pokračovat dalších krocích (tvorba projektu, povolení, realizace a kolaudace).

Alternativy přípojky plynu

Pokud nemáte možnost připojit se na plynovod, můžete plyn nahradit poměrně jednoduše (a v případě tepelného čerpadla i velmi úsporně) elektřinou.

Kolik stojí zasíťování pozemku

Na kolik to celé vyjde? Vyplatí se do nezasíťovaného pozemku vůbec investovat? To je otázka, která vrtá hlavou každému potenciálnímu kupci. 

Celková cena přípojek však závisí na mnoha parametrech. Patří sem především délka, typ terénu pro výkop, zda je nutné prodlužovat řad atp. Níže uvádíme vzorový ceník vodovodní přípojky (který lze z velké části aplikovat i na přípojku kanalizace). Ukázka zahrnuje veškeré položky, s nimiž je nutné při zasíťování pozemku počítat.

Služba

Cena (včetně DPH)

Konzultace

0 Kč

Projekt vodovodní přípojky

11 990 Kč

Správní poplatky spojené s povolením

2 000 Kč

Vytyčení jedné sítě

500 Kč

Hodinová sazba bagristy

1 000 Kč až 1 500 Kč

Výkop asfaltové komunikace

6 000 Kč/bm

Výkop chodník – asfalt

5 000 Kč/bm

Výkop chodník – dlažba

5 000 Kč/bm

Výkop zatravněné plochy

3 500 Kč/bm

Cena za připojení vodovodní přípojky

10 000 Kč

 

V podobném režimu se naceňuje i přípojka plynu, tj. bude potřeba uhradit projektovou dokumentaci, výkopové práce, materiál i finální připojení. 

V případě přípojky elektřiny do 50 metrů máte naopak štěstí – jak jsme psali výše, v takovém případě nese veškeré náklady distributor.

Pokud nemáte čas a nervy na jednání s úřady, můžete si připlatit za inženýring. Díky této službě svěříte vyřízení stavebního povolení profesionálům a nemusíte se už o nic starat. U nás v Zakře stojí tato služba 9 990 Kč.

Prodloužení vodovodního nebo kanalizačního řadu

Potřebujete zasíťovat pozemek? S projekty i povoleními vodovodní a kanalizační přípojky máme bohaté zkušenosti a rádi vám pomůžeme. Zvládneme ale i rozsáhlejší zakázky, jako je zasíťování pozemků (greenfieldů), které se mají proměnit ve stavební parcely. V těchto případech je obvykle nutné prodloužit kanalizační či vodovodní řad. Pro tyto účely vám dokážeme zprostředkovat i potřebné geologické zaměření, které prodloužení řadu předchází.

 

Nezávazně nás kontaktujte