Jak podat žádost o dotaci Dešťovka? Návod krok za krokem

Publikováno: 18. 06. 2022 7 minut čtení
dotace dešťovka na nádrž na vodu
Chystáte se podat žádost o dotaci Dešťovka, ale nevíte, jak na to? Celým procesem vás provedeme krok za krokem. A pokud budete chtít, žádost vyřídíme od začátku do konce za vás.

Co je dotační program Dešťovka

Dešťovka, dotační program Ministerstva životního prostředí, má za úkol podporovat šetrné hospodaření s vodou. O dotaci můžou žádat ti, kdo chtějí k domu instalovat akumulační nádrž na dešťovou vodu, a tu následně používat nejen k zálivce zahrady, ale třeba i ke splachování toalety.

jak podat žádost o dotaci dešťovka

Kolik činí dotační příspěvek?

Dotační příspěvek se vyplácí až zpětně a pokrývá maximálně 50 % způsobilých výdajů, které jste po realizaci projektu schopni doložit. Konkrétní výše dotace se pak odvíjí zejména od objemu nádrže a způsobu využívání srážkové vody. 

Příspěvek se vždy skládá z fixní částky (20–60 tisíc korun), ke které se připočítává částka 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže (jejíž minimální objem je stanovený na 2 m³).

Varianty dotačního programu Dešťovka

Typ dotace

Způsob hospodaření s vodou

Kdo může o dotaci žádat

Výše dotace

Minimální výše dotace

Maximální výše dotace

 1. 1. varianta

Akumulace dešťové vody s využitím pouze pro zálivku

Pouze majitelé stávajících domů

Až 20 000,- + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

27 000,-

56 000,-

 1. 2. varianta

Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování toalety

Majitelé stávajících domů i novostaveb

Až 30 000,- + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

37 000,-

65 000,-

 1. 3. varianta

Využití přečištěné šedé vody k zálivce a splachování (+ volitelně opětovné využití dešťové vody)

Majitelé stávajících domů i novostaveb

Až 60 000,- + 10 000 na projektovou dokumentaci + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

62 000,-

105 000,-

Podmínky pro získání dotace Dešťovka

Podat žádost o dotaci Dešťovka můžete pouze v případě, že splňujete podmínky dotačního programu. Pokud byste si nebyli jisti, zda podmínky splňujete, obraťte se na nás. Poskytujeme nezávaznou konzultaci zcela zdarma a jsme schopni vám říci, zda má ve vašem případě smysl o dotaci žádat.

A jaké jsou tedy podmínky dotačního programu Dešťovka? 

 • Dotaci je možné čerpat pouze pro obytné domy, nikoliv zařízení sloužící k podnikání (restaurace, ubytování, atd.). Obytným domem se rozumí buď rodinný dům s nejvýše 3 samostatnými byty a nejvýše 2 nadzemními patry, nebo bytový dům se 4 a více byty.

 • Žadatel musí být právoplatným vlastníkem obytného domu.

 • Žadatel musí být finančně solventní, to znamená nemůže mít:

  • nesplacené závazky u finančního úřadu,

  • nesplacené závazky u správy sociálního zabezpečení,

  • nesplacené závazky u jiného orgánu veřejné správy,

  • dům v exekuci, policejním obstavení nebo jako součást insolvenčního řízení.

 • Maximální finanční podpora je 50 % z celkově investované částky.

 • K jednomu domu lze dotaci dostat jen jednou.

 • Minimální velikost nádrže na dešťovou vodu je 2 m3, přičemž velikost se odvíjí od plochy střechy.

 • V případě využití dešťové vody/přečištěné vody na splachování musí být u stávajících obytných domů napojena alespoň jedna toaleta a u novostaveb všechny.

Jak žádat o dotaci Dešťovka krok za krokem

Jak postupovat v případě, že splňujete podmínky dotačního programu a rozhodnete se podat žádost o dotaci Dešťovka?

jak podat žádost o dotaci dešťovka

Konzultace s projektantem

Prvním krokem před podáním žádosti o dotaci Dešťovka je konzultace s odborníkem. V ideálním případě by se mělo jednat o autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb, který má zkušenosti s přípravou projektové dokumentaci a vyřizováním dotace.

Nevíte, na koho se obrátit? Kontaktujte naši projekční kancelář Zakra a využijte první nezávaznou konzultaci zcela zdarma. Navrhneme vám řešení na míru a zašleme nabídku, která se neodmítá.

Odborný posudek k dotaci Dešťovka

K žádosti o dotaci Dešťovka se standardně přikládá odborný posudek. Jedná se o zjednodušenou projektovou dokumentaci, která obsahuje mimo jiné situační výkres, schéma a řez akumulační nádrže a technickou zprávu s výpočty. Posudek vám smí vypracovat buď dodavatel systému pro hospodaření se srážkovou vodou, realizační firma, nebo autorizovaná osoba podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. jakou je i společnost Zakra.

Odborný posudek vám zpracujeme v rozsahu požadovaném dotačním titulem poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí.

Elektronická žádost o dotaci

Samotnou žádost o dotaci lze vyplnit pomocí elektronického formuláře. Žádost se skládá ze tří částí:

 • Registrace žadatele

 • Vyplnění žádosti

 • Doručení žádosti na příslušné krajské pracoviště

Nakonec k žádosti nezapomeňte přiložit odborný posudek.

Posouzení žádosti

Jakmile podáte žádost o dotaci, nezbývá vám nic jiného než čekat. Úředníci mají ze zákona tři týdny na kontrolu správnosti vyplnění žádosti a další tři týdny na posouzení, zda máte na čerpání dotace nárok. Pokud ano, do šesti týdnů obdržíte vyrozumění.

Doložení realizace

Jelikož dotace se vyplácí až zpětně, po přijetí vaší žádosti budete vyzváni k doložení realizace projektu. Učinit tak musíte ve stanovené lhůtě – v případě stávajících domů se jedná o 12 měsíců, u novostaveb máte čas celých 24 měsíců.

Realizaci projektu doložíte tak, že úřadům poskytnete:

 • formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků,

 • faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku,

 • soupis provedených prací, 

 • potvrzení o úhradě (např. výpis z bankovního účtu),

 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele 

 • ve specifických případech také platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Podepsání smlouvy o podpoře

Po doložení všech nezbytných dokumentů s vámi bude uzavřena písemná smlouva, která stanovuje konkrétní podmínky poskytnutí dotace (především její výši, účel použití, lhůty a způsob čerpání dotace). 

Čerpání dotace

Dotace se vyplácí až zpětně, proto je nutné počítat s tím, že celý projekt zpočátku financujete z vlastní kapsy. Až poté, co úspěšně projdete celým výše popsaným procesem, bude vám dotace ve stanovené výši vyplacena na bankovní účet.

jak podat žádost o dotaci dešťovka

Kdo za vás žádost o dotaci Dešťovka vyřídí?

Pokud nemáte na vyřizování žádosti o dotaci čas nebo vás odrazuje zdlouhavé jednání s úřady, obraťte se na naši projekční kancelář Zakra. Jsme autorizovaní vodohospodáři, kteří mají zkušenosti jak s projekční činností, tak vyřizováním dotací. Celý proces si tak s radostí vezmeme na starost.

Vypracujeme vám odborný posudek, podáme žádost o dotaci a postaráme se o to, aby vám dotační příspěvek byl co nejdříve vyplacen na bankovní účet.

Nezávazně nás kontaktujte