Jak na povolení vodovodní a kanalizační přípojky krok za krokem

Publikováno: 07. 11. 2021 5 minut čtení
vodovodni-pripojka-a-jeji-cena-1536x1152-1.jpeg
Chcete-li svou nemovitost napojit na vodovod a kanalizaci, neobejdete se bez stavebního povolení. Který úřad ho vydává a jaké podklady od vás bude požadovat? Pojďme si říct, jak získat povolení vodovodní a kanalizační přípojky krok za krokem.

Vodovodní a kanalizační přípojka z pohledu zákona

Vodovodní a kanalizační přípojky jsou dle stavebního zákona považovány za jednoduché stavby, nikoliv však za vodní díla. Veškerá administrativa proto spadá do kompetence jen a pouze stavebního úřadu. Ten od vás bude vyžadovat projektovou dokumentaci, na základě které vydá buď územní souhlas (pro přípojky do 50 metrů), nebo územní rozhodnutí.

povolení vodovodní a kanalizační přípojky

Povolení vodovodní a kanalizační přípojky krok za krokem

Než stavební úřad vydá povolení ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky, čeká vás jednání s provozovatelem sítí a také s projektantem.

Kontaktování provozovatele sítí

Před zahájením všech kroků je vhodné kontaktovat nebo osobně navštívit provozovatele vodovodu a kanalizace a předběžně dohodnout technické řešení napojení. Může se totiž stát, že omezená kapacita vodovodního či kanalizačního řádu již neumožňuje napojení další nemovitosti a vy budete muset hledat alternativní řešení.

Tip: Chybějící vodovodní přípojku dokáže nahradit vrtaná studna (ideálně v kombinaci s retenční nádrží na dešťovou vodu), zatímco o likvidaci odpadních vod se postará buď tříkomorový septik, nebo domovní čistírna.

 Většinou se však s žádným problémem nesetkáte. ​​Od provozovatele vodovodu a kanalizace tak zřejmě jen obdržíte seznam technických a zákonných norem, které je potřeba dodržet. Z toho nemějte těžkou hlavu – seznam stačí předat projektantovi, který požadavky zapracuje do projektové dokumentace.

Projektová dokumentace

Vodovodní ani kanalizační přípojka nemůže být povolena, pokud k ní není vypracovaná projektová dokumentace. Projekt přípojek si nechte vypracovat autorizovaným inženýrem, který k tomu má potřebná oprávnění. 

projekt vodovodní a kanalizační přípojky

Příprava projektové dokumentace většinou zabere 3 až 5 týdnů. Pokud ještě nemáte vybraného projektanta, můžete se obrátit na naši projekční kancelář Zakra. Projekt přípojek vám zpracujeme dle zákonných požadavků a za pevně danou cenu 11 990 Kč včetně DPH.

Povolení vodovodní a kanalizační přípojky

tapety-2-1024x727.png

Než budete moci požádat o povolení vodovodní a kanalizační přípojky, potřebujete zařídit ještě 

několik formálních kroků. V první řadě je třeba zaslat projektovou dokumentaci ke schválení provozovateli vodovodu a kanaliza

ce a rovněž obecnímu úřadu.

Samotné povolení vodovodní a kanalizační přípojky je proces, který řídí příslušný stavební úřad. Zákon přitom rozlišuje přípojky s délkou do 50 metrů a nad 50 metrů. 

Povolení vodovodní a kanalizační přípojky do 50 metrů

Jestliže stavební úřad shledá, že váš záměr splňuje zákonné podmínky, vydá do 30 dnů souhlas, který má platnost dvou let. V případě, že by stavební úřad nesouhlasil se záměrem vybudovat vodovodní přípojku, přesune své rozhodnutí do územního řízení. 

Povolení vodovodní a kanalizační přípojky nad 50 metrů

Povolení přípojek delších než 50 metrů se řeší v územním řízení, které je o něco složitější. Zpravidla se ho zúčastníte vy, jakožto žadatel, a obec. Mezi zúčastněnými však může být také vlastník pozemku, kde se záměr realizuje (pokud je to někdo jiný než vy) a majitelé sousedních pozemků, které jsou stavbou přípojek dotčeny.

Úřad má v případě územního řízení právo požádat vás o doložení závazných stanovisek jiných správních orgánů – například odboru životního prostředí apod. Pokud vše proběhne v pořádku, úřad nakonec vydá stavební rozhodnutí o umístění stavby, opět s platností 2 let na realizaci stavby. S kladným rozhodnutím pak již jen zahájíte proces ohlášení stavby, k čemuž slouží samostatný formulář. 

Kdo vyřídí povolení vodovodní a kanalizační přípojky za mě?

Ačkoliv se proces povolení vodovodní a kanalizační přípojky zdá relativně snadný, zpravidla vám zabere zhruba tři měsíce. Spoustu času strávíte vyplňováním všemožných formulářů, sháněním vyjádření a stanovisek úředních orgánů a návštěvami stavebního úřadu.

Tohoto stresu vás dokážeme zbavit. Pokud si u nás necháte zpracovat projektovou dokumentaci, rádi za vás seženeme i stavební povolení.

Nezávazně nás kontaktujte