Kolik stojí vrt na vodu?

Publikováno: 21. 12. 2022 9 minut čtení
kolik-stoji-vrt-na-vodu.jpg
Vlastní vrt na vodu má nespočet výhod. Získáte díky němu nezávislý zdroj vody, mnohdy v pitné kvalitě, a také příležitost ušetřit. Voda totiž v poslední době výrazně zdražuje. Pojďme se proto cenu vrtu – neboli vrtané studny – podívat zevrubně.

Proč si pořídit vrt na vodu?

Vrt na vodu je technologicky pokročilým způsobem, jak získat spolehlivý zdroj vody. Na rozdíl od kopané studny totiž zajišťuje vodu stabilně a po celý rok, dokonce i v obdobích sucha. Hloubky několik desítek metrů, odkud se voda v případě vrtané studny čerpá, se totiž meteorologické sucho většinou nijak nedotkne. Další výhodou vrtu je lepší kvalita vody. Voda z vrtu – na rozdíl od vody z kopané studny – totiž nebývá kontaminovaná (například zemědělskými hnojivy, bakteriemi a dalšími kontaminanty) a je díky tomu čistší a kvalitnější. V porovnání s vodou z řadu navíc neobsahuje chlór a další látky.

V dnešní době patří k největším výhodám vrtu na vodu především možnost ušetřit za vodné. Voda totiž výrazně zdražuje, od počátku příštího roku se její cena na některých místech zvýší až o třetinu. Možnost čerpat kvalitní vodu z vlastního vrtu je tak lákavější než kdy dřív. Úspoře nákladů v řádech tisíců ročně však předchází nutnost vrt zřídit – a to něco stojí. 

Z čeho se skládá cena vrtu na vodu?

1. Zmapování pozemku a hydrogeologický posudek

Prvním krokem při cestě za vlastním zdrojem vody z vrtu je zjištění, zda se na vašem pozemku voda nachází, případně v jaké vydatnosti. K tomu budete potřebovat názor hydrogeologa a tzv. hydrogeologický posudek. Hydrogeolog zhodnotí terén, vymezí vhodné místo pro vrt, posoudí hloubku pramene a jeho pravděpodobnou intenzitu. Důležitým krokem je také zmapování okolních vodních zdrojů.

Cena hydrogeologického posudku se pohybuje v rozmezí 4 000 až 17 000 Kč bez DPH v závislosti na konkrétním dodavateli služby. Počítejte tedy s cenou v průměru okolo 10 tisíc korun s DPH.

2. Průzkumný vrt

Díky průzkumnému vrtu máte jistotu, že nebudete vrtat zbytečně. Vrtání studny je poměrně nákladný počin, který se většinou nevyplatí dělat naslepo. Průzkumný vrt vám proto většinou doporučí sám hydrogeolog, ale může si jej vyžádat také vodoprávní úřad. To kvůli provedení hydrodynamické čerpací zkoušky, která odhalí, jestli při čerpání podzemní vody zároveň neubývá voda v sousedních studnách. Mimochodem, vodoprávní úřad musí průzkumný vrt také povolit.

Cena vrtu se odvíjí o jeho hloubky, cena za běžný metr však bývá nižší než při „ostrém“ vrtání. U čerpací zkoušky počítejte s cenou okolo 2 500 Kč. Potřebovat budete také ponorné čerpadlo. Pokud si jej nepůjčíte zdarma, připlatíte dalších zhruba 10 000 Kč. 

3. Projektová dokumentace

Vrtaná studna je ze zákona vodní dílo, a proto potřebujete projektovou dokumentaci. Tu musí zhotovit autorizovaný projektant.

Naše projekční kancelář pro vás vyhotoví projekt vrtané studny za cenu 11 990 Kč (s DPH).

4. Úřední povolení

Nyní vás čeká běhání po úřadech. Potřebujete získat povolení od stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, a pokud je projektovaná hloubka studny větší než 30 metrů, pak také báňského úřadu.

Také povolení na úřadech vás bude na správních poplatcích něco stát. Počítejte s náklady do tisíce korun. Pokud například plánujete vrtat u už stojícího domu, budete potřebovat územní rozhodnutí o umístění vrtu a poté povolení vodoprávního úřadu. Každé z těchto povolení vás vyjde na 300 korun. 

Veškeré úřední formality a povolení můžete svěřit odborníkům v rámci služby, která se nazývá inženýring. Naše projekční kancelář zařídí projektovou dokumentaci i veškerá úřední povolení za celkovou cenu 21 980 Kč (s DPH).

5. Realizace vrtané studny

Konečně se dostáváme k samotné realizaci, která je zároveň nejnákladnější a nejvíce variabilní položkou na vašem účtu za vrt na vodu. Kalkulace vrtných prací vychází ze schválené projektové dokumentace, která určuje hloubku i průměr vrtu a způsob vrtání. Od těchto parametrů se samozřejmě odvíjí i výsledná cena. A protože je naše republika geologicky různorodá, je těžké najít dvě vrtané studny s naprosto identickou kalkulací.

Při realizaci vrtu počítejte s následujícími položkami:

  • Cena za dopravu vrtné techniky, její složení a naložení, obvykle v závislosti na počtu kilometrů a situaci na pozemku.

  • Cena za metr vrtu se liší podle typu terénu, v něm se vrt provádí. Vrtání do skály je samozřejmě nákladnější než vrtání do méně náročné horniny. Cena za běžný metr se průměrně pohybuje od 1 300 do 3 000 Kč.

  • Zaplatíte také za zhotovení zhlaví vrtu, usazení potrubí, obsyp a další nezbytné součásti vrtu.

Cena za dopravu, vyložení a naložení vrtné techniky se odvíjí od vzdálenosti, ale také složitosti situace na pozemku

6. Kolaudace

Jakmile je váš vrt na vodu hotový, čeká vás opět cesta na vodoprávní úřad – musíte zde totiž oznámit užívání stavby a požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Než jej obdržíte, nesmíte vodu ze studny čerpat. Pokud byste čerpali vodu z nezkolaudovaného vrtu, mohl by úřad zahájit řízení o uložení provedení nápravných opatření nebo vám uložit pokutu.

Pozitivní však je, vydání kolaudačního souhlasu je bez správního poplatku, tedy zdarma.

7. Rozbor vody

Následně je třeba udělat rozbor studniční vody. Faktem totiž je, že dokud vodu nezačnete čerpat, nebudete zcela přesně vědět, jakou kvalitu má. Žádný studnař ani hydrogeolog vám nedokáže garantovat, že z vrtu poteče voda v pitné kvalitě. Na provedení rozboru se doporučuje počkat alespoň jeden měsíc po dokončení vrtu. K posouzení kvality vody a její zdravotní nezávadnosti vám pravděpodobně bude stačit základní chemický rozbor společně s bakteriologickým rozborem. Existuje také možnost zevrubnějších rozborů – ty odhalí i stopové množství organických látek a kovů. 

V případě základního a bakteriologického rozboru vody z vrtu počítejte s cenou kolem 1 500 Kč. Komplexní rozbor se může vyšplhat až na 6 500 Kč.

8. Montáž čerpací techniky

Také u čerpací techniky máte na výběr z velkého množství čerpadel, a tak je určení ceny za tuto položku vysoce individuální. Navíc zde panuje jakási přímá úměra – pokud jste ušetřili na průměru vrtu a vrt je úzký, budete potřebovat dražší a kvalitnější čerpadlo. Navíc je v takovém případě vrt celkově náchylnější na uváznutí čerpadla a další problémy. Při výběru čerpadla vás bude zajímat především jeho typ (odstředivé vs. vřetenové), velikost (nezapomeňte počítat i s určitou rezervu oproti velikosti vrtu, která by měla být alespoň jeden centimetr), výtlak a průtok vody, potažmo délka kabelu.

Běžná cena čerpadla se pohybuje od 7 tisíc do 20 tisíc korun.

9. Servis 

Nenechte se mýlit, že jakmile máte vrt na vodu hotový, je po starostech. Vrtaná studna si žádá pravidelnou kontrolu, zejména pokud ji využíváte jako zdroj pitné vody – chcete jej koneckonců zachovat nezávadný a čistý. Nejméně jednou do roka je třeba zkontrolovat kvalitu vodu rozborem. Pravidelný servis a kontrolu si žádá zhlaví vrtu, čerpací technika a vodovodní systém. Připravte se také na pravidelné čištění vrtu – to by se mělo provádět jednou za 4 až 7 let. Pokud máte vrt na chalupě a využíváte jej pouze v teplých měsících od jara do podzimu, bude nutné jej před příchodem zimy zazimovat. 

Údržba vrtu si zkrátka vyžádá další náklady. Ty se vám však vrátí v podobě kvalitní a čisté vody a dlouhé životnosti vrtu – ta může dosáhnout mnoho desítek let. Naopak pokud se o vrt nebudete starat, vrt se bude zanášet usazeninami a voda se může zkazit. Za nějaký čas může dojít k úplnému znehodnocení vrtu, a tím pádem i vaší investice.

Vodu z vrtu je třeba pravidelně kontrolovat

Na kolik vrt vyjde celkem?

Výše jsme uvedli deset položek, s nimiž je v případě vrtu na vodu třeba počítat. Snadná odpověď na otázku “Kolik mě bude vrt na vodu stát?” ale neexistuje. Jak jste sami viděli, ceny jednotlivých položek se mohou významně lišit. Záleží na konkrétním pozemku, jeho vhodnosti pro příjezd vrtné techniky, vydatnosti podzemní vody, hloubce vrtu, jeho průměru, výběru čerpadla, kvalitě vody a nutnosti jejích případných úprav… Zkrátka a dobře, celkovou částku si budete muset spočítat na základě vaší konkrétní situace. 

Většina odborníků a studnařů, například Česká asociace hydrogeologů, se shoduje, že v dnešní době vyjde vrtaná studna na celkovou částku přibližně od 90 tisíc do 300 tisíc korun. Samozřejmě existují výjimky směrem dolů, ale i nahoru. Opět vždy záleží na konkrétní situaci.

Jaká je návratnost vrtu na vodu?

Pojďme počítat: 

  • Náklady na vrtanou studnu vyjdou v ideálním případě na 100 tisíc korun.

  • Průměrná spotřeba vody ve čtyřčlenné domácnosti (počítáme-li s průměrnou spotřebou 100–150 litrů na osobu za den) se pohybuje okolo 150-220 kubíků, ale může být i mnohem vyšší, například pokud se vodou z řadu také zalévá zahrada. 

  • Průměrná cena vodného je nyní přibližně 50 korun za kubík, ale v příštím roce se se může zvýšit až na 67 korun za kubík i více.

Návratnost investice do vrtu na vodu se proto pohybuje okolo 7 let. Pokud cena vody poroste, nebo je spotřeba vody v domácnosti vyšší (například z důvodu zalévání zahrady nebo napouštění bazénu), investice do vrtané studny se vrátí rychleji, v řádu několika let. Životnost vrtu je přitom i 50 a více let.

Položky

úspora na vodném

návratnost (náklady 100 000 Kč)

roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti

13 400 Kč

cca 7,5 let

Uvažujete o vrtu na vodu a potřebujete pomoct s projektovou dokumentací, hydrogeologickým posudkem nebo stavebním povolením? Ozvěte se nám. Realizovali jsme už více než 1500 vodohospodářských projektů.

Nezávazně nás kontaktujte